A KMKSZ XXXIV. közgyűlésének nyilatkozata

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 1989. február 26-án alakult Ungváron, a Kárpátalján élő magyarok kulturális, politikai és szociális érdekeit védő nemzetiségi társadalmi szervezetként. Büszkén mondhatjuk, hogy a KMKSZ nemcsak a független Ukrajna legrégebbi bejegyzett szervezete, de harmincöt évvel a…

A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata Az ukrajnai nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának módszertanáról c. miniszteri kabineti határozattal kapcsolatban

Ukrajna Alkotmányának 92. cikkelye értelmében a kisebbségek jogait kizárólag törvényi szintű dokumentumok határozzák meg. Ily módon ezen jogkörök alacsonyabb szintű (pl. határozat, rendelet) dokumentumok által történő szabályozása nem felel meg az Alkotmánynak. A határozat a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati és egyéb…

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozata

Ukrajna törvényéről az Ukrajna egyes törvényeinek módosításáról az Európa Tanács és annak szervei által a nemzeti kisebbségek (közösségek) jogainak egyes területeit illetően A Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) következetesen és folyamatosan támogatja Ukrajna európai uniós integrációs törekvéseit. Ezért üdvözli a…

A KMKSZ nyilatkozata a kisebbségi törvény második olvasatban elfogadott módosításával kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) sajnálattal konstatálja, hogy a kisebbségi törvény módosításakor ezúttal sem vették figyelembe a magyar szervezetek által megfogalmazott építő jellegű módosító javaslatokat. A második olvasatban elfogadott törvény szerint a nemzeti kisebbségek meghatározásának egyik fontos ismérvét törölték,…

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) közös nyilatkozata a kisebbségi törvény első olvasatban elfogadott módosításával kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség sajnálattal állapítja meg, hogy a törvény módosításakor ezúttal sem vették figyelembe a magyar szervezetek által megfogalmazott felvetéseket. Az első olvasatban elfogadott törvénymódosítás szövege szerint törlésre kerül a nemzeti kisebbségek…

A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata

A KMKSZ Elnöksége sajnálattal konstatálja, hogy a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolában tapasztalható folyamatok tovább csökkentik a minőségi magyar tannyelvű oktatás megmaradásának esélyeit a városban.  Felháborítónak tartjuk, hogy az intézmény korábbi igazgatójának indokolatlan felmentését követően a Munkácsi Városi Tanács által…

A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata

A KMKSZ Elnöksége sajnálatosnak tartja, hogy miközben folyik a bírósági eljárás a II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatójának indokolatlan felmentésének ügyében, a Munkácsi Városi Tanács új igazgatót nevezett ki az iskola élére. Elfogadhatatlan az is, hogy az új, az intézményhez és…

A KMKSZ és az UMDSZ közös nyilatkozata a kisebbségi törvény tervezett módosításaival kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség  (UMDSZ) a Velencei Bizottság és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája Szakértői Bizottsága által megfogalmazott ajánlásokkal összhangban támogatja A nemzeti kisebbségekről (közösségekről) Ukrajnában című törvény érdemi megváltoztatására, a…

A KMKSZ elnökségének nyilatkozata a Velencei Bizottságnak az ukrajnai kisebbségi törvényre vonatkozó véleményével kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség pozitívan értékeli, hogy annak ellenére, hogy az ukrajnai hatóságok nem kértek előzetes normakontrollt a kisebbségi törvény vonatkozásában, a Velencei Bizottság megvizsgálta annak megfelelését az európai és nemzetközi kisebbségvédelmi normáknak. A Bizottság megállapította, hogy a törvény…