A KMKSZ levele Gulyás Gergely, Magyarország Miniszterelnökséget vezető miniszter úrhoz

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) levélben fordult Gulyás Gergely miniszter úrhoz, melyben kéri, hogy a határzár érvénybe lépésekor maradjon meg az ukrán állampolgárok számára a 30 km-en beutazási lehetőség. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető Miniszter Úrnak Tisztelt Miniszter Úr! A kárpátaljai magyarság számára fontos az anyaországgal való kapcsolattartás, ezért Szövetségünk arra kéri Önt, járjon közbe annak […]

Bővebben

Nyilatkozat

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tiltakozik az ukrán kormány azon döntése ellen, mely szerint 2020. augusztus 28-án éjféltől Ukrajna egy hónapra le kívánja zárni a határait a külföldi állampolgárok előtt, még azok előtt az országok előtt is, ahol a koronavírusos megbetegedések száma jóval alacsonyabb, mint Ukrajnában. A meghozott intézkedést a független szakértők is alaptalannak ítélik, […]

Bővebben

A KMKSZ nyilatkozata a helyhatósági választáson való együttműködésről

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a magyar pártok közötti helyhatósági választáson való együttműködésre az alábbi javaslatokat tette: Közös lista a megyében, az Ungvári és Munkácsi járásban, valamint a Nagyszőlősi, Királyházai, Nagylucskai, Aknaszlatinai, Técsői, Homoki és Viski kistérségben. Párhuzamos lista a Beregszászi járásban, valamint a Beregszászi, Újlaki, Tiszapéterfalvai és Csapi kistérségben a választást követő frakciók […]

Bővebben

A KMKSZ állásfoglalása a 2020-as helyhatósági választásokkal kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) – a 2015-ös eredményes választási együttműködés tanulságai alapján – kész az együttműködésre annak érdekében, hogy a 2020-as helyhatósági választáson a magyar pártok képviselői minél nagyobb számban jussanak mandátumhoz. A Szövetség úgy véli, hogy az ezzel kapcsolatos részletkérdések rendezése kizárólag tárgyalásos úton lehetséges. A megbeszélés alatt álló kérdések nyilvánosság elé […]

Bővebben

A KMKSZ nyilatkozata az ukrajnai őshonos népekről szóló törvénytervezettel kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) előremutatónak ítéli, hogy Ukrajna elnökének kezdeményezésére törvényi szabályozást nyerhetnek az országban élő őshonos népcsoportok jogai. Ugyanakkor felhívja az illetékesek figyelmét, hogy az őshonos népcsoport fogalmának és jogainak definiálásakor vegyék figyelembe az idevágó nemzetközi gyakorlatot, a Velencei Bizottság ajánlásait, s a diszkriminációmentesség követelményeit is. A Szövetség úgy véli, hogy a […]

Bővebben

A KMKSZ nyilatkozata

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Elnöksége szakmailag megalapozatlannak és átgondolatlannak tartja, hogy az ukrán egészségügyi hatóságok a vörös besorolású országok kategóriájába helyeztek olyan szomszédos országokat, mint Magyarország, Szlovákia és Lengyelország, ahol mind az Egészségügyi Világszervezet, mind más tekintélyes szakmai szervezetek szerint is jóval kedvezőbbek a járványügyi statisztikák, mint Ukrajnában. Ez a döntés sok százezer […]

Bővebben

A KMKSZ nyilatkozata Kárpátalja adminisztratív felosztásának megváltoztatásával kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) támogatja, hogy a járások kialakításakor hozzanak létre egy Beregszász központú járást. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az előzetesen kialakított járási rendszer hátrányosan érinti a kárpátaljai magyarságot, hiszen százalékos aránya az új járásokban jelentősen csökken. Így például, a Beregszászi járásban az eddigi 75%-ról 43%-ra, az Ungváriban 33%-ról 13%-ra, a […]

Bővebben

A KMKSZ nyilatkozata a kistérségek létrehozásával kapcsolatban

A kistérségek létrehozásának a Miniszteri Kabinet által elfogadott távlati terve nem minden esetben vette figyelembe a helyi közösségek kinyilvánított akaratát. Így például Izsnyéte község (Munkácsi járás) esetében figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a község lakossága több különböző fórumon, több ízben is kinyilvánította azon szándékát, hogy Munkácsi kistérséghez szeretne csatlakozni. Ezen szándékukat több, mint […]

Bővebben

Nyilatkozat

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) felháborítónak tartja a közigazgatási reform végrehajtására vonatkozó minisztériumi döntést, mely Visk és Veléte esetében – figyelmen kívül hagyva a helyi lakosság akaratnyilvánítását – a településeket a Huszti kistérséghez kívánja csatolni. Úgy véljük, hogy a meghozott döntés alapjaiban sérti a települések polgárainak jogait, hisz a 2019-es évben megtartott helyi lakossági […]

Bővebben

Közös nyilatkozatban tiltakoznak a viski civil és egyházi szervezetek az erőltetett Huszti kistérség kialakítása ellen

Május 14-én közös nyilatkozatot fogalmaztak meg a viski civil és egyházi szervezetek, melyben elutasítják a kormány által elfogadott Visk és Veléte Huszti kistérséghez történő csatolását. A szervezetek szerint a kormány döntése szembe megy a nép akaratával, mely alapjaiban sérti az ország polgárainak emberi jogait. A nyilatkozatban kérik a felsőbb hatalmat, hogy fogadják el a nép […]

Bővebben