A KMKSZ nyilatkozata a kisebbségi törvény második olvasatban elfogadott módosításával kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) sajnálattal konstatálja, hogy a kisebbségi törvény módosításakor ezúttal sem vették figyelembe a magyar szervezetek által megfogalmazott építő jellegű módosító javaslatokat. A második olvasatban elfogadott törvény szerint a nemzeti kisebbségek meghatározásának egyik fontos ismérvét törölték, vagyis azt, hogy annak képviselői hagyományosan Ukrajna területén élnek, s ezáltal kiüresítették a nemzeti kisebbség […]

Bővebben

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) közös nyilatkozata a kisebbségi törvény első olvasatban elfogadott módosításával kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség sajnálattal állapítja meg, hogy a törvény módosításakor ezúttal sem vették figyelembe a magyar szervezetek által megfogalmazott felvetéseket. Az első olvasatban elfogadott törvénymódosítás szövege szerint törlésre kerül a nemzeti kisebbségek meghatározásának egyik fontos ismérve, azaz, hogy annak képviselői hagyományosan Ukrajna területén élnek, ami végső soron […]

Bővebben

A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata

A KMKSZ Elnöksége sajnálattal konstatálja, hogy a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolában tapasztalható folyamatok tovább csökkentik a minőségi magyar tannyelvű oktatás megmaradásának esélyeit a városban.  Felháborítónak tartjuk, hogy az intézmény korábbi igazgatójának indokolatlan felmentését követően a Munkácsi Városi Tanács által kinevezett új igazgató nem engedélyezte a magyar nemzeti szimbólumok használatát a tanévnyitó ünnepségen, bár az […]

Bővebben

A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata

A KMKSZ Elnöksége sajnálatosnak tartja, hogy miközben folyik a bírósági eljárás a II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatójának indokolatlan felmentésének ügyében, a Munkácsi Városi Tanács új igazgatót nevezett ki az iskola élére. Elfogadhatatlan az is, hogy az új, az intézményhez és a közösséghez semmilyen módon nem kötődő igazgató kinevezését ultimátumszerűen, a kollektívával, a szülőkkel és a […]

Bővebben

A KMKSZ és az UMDSZ közös nyilatkozata a kisebbségi törvény tervezett módosításaival kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség  (UMDSZ) a Velencei Bizottság és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája Szakértői Bizottsága által megfogalmazott ajánlásokkal összhangban támogatja A nemzeti kisebbségekről (közösségekről) Ukrajnában című törvény érdemi megváltoztatására, a kisebbségek jogainak bővítésére irányuló törekvéseket. Ugyanakkor nem tartjuk korrekt hozzáállásnak, hogy a törvény módosítási javaslatait […]

Bővebben

Statement of Presidium of Cultural Alliance of Hungarians in Sub-Carpathia regarding the VeniceCommission’s opinion on the law on minorities in Ukraine

The Cultural Alliance of Hungarians in Sub-Carpathia (CAHS) positively evaluates that, despite the fact that the Ukrainian authorities did not request a preliminary norm control regarding the minority law, the Venice Commission examined its compliance with European and international minority protection standards. The Commission found that, despite the positive aspects of the law, it does […]

Bővebben

A KMKSZ elnökségének nyilatkozata a Velencei Bizottságnak az ukrajnai kisebbségi törvényre vonatkozó véleményével kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség pozitívan értékeli, hogy annak ellenére, hogy az ukrajnai hatóságok nem kértek előzetes normakontrollt a kisebbségi törvény vonatkozásában, a Velencei Bizottság megvizsgálta annak megfelelését az európai és nemzetközi kisebbségvédelmi normáknak. A Bizottság megállapította, hogy a törvény pozitívumainak ellenére sem felel meg Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásainak, illetve az európai kisebbségvédelmi elvárásoknak sem. A […]

Bővebben

A KMKSZ XXXIII., tisztújító közgyűlésének nyilatkozata

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elítéli Oroszország Ukrajna elleni agresszióját, támogatja országunk területi integritásáért, szuverenitásáért folytatott küzdelmét. Tevőlegesen részt vesz a menekültek fogadásában, ellátásában. A Szövetség összefogott más civil szervezetekkel, kistérségekkel a megye stabilitásának biztosítása, a béke, a közrend és a közbiztonság megőrzése, a régió gazdasági fellendülésének elősegítése érdekében. Lehetőségeihez mérten segíti az oktatási, […]

Bővebben

A KMKSZ Választmányának nyilatkozata

A KMKSZ a kezdetektől támogatja Ukrajna eurointegrációs törekvéseit, fontosnak tartjuk, hogy az európai integrációs jogharmonizációval megvalósuljon a kisebbségek jogainak biztosítása, ezáltal pedig a kárpátaljai magyarok a gyakorlatban is visszakapják majd az alkotmányban garantált jogaikat. Valamennyi ukrán állampolgár számára rendkívül fontos, hogy Ukrajna mielőbb megkezdje az EU-s csatlakozási tárgyalásokat.  Ezért a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) […]

Bővebben

Заява – Президії громадської організації «Товариства угорської культури Закарпаття.»

Президія громадської організації «Товариства угорської культури Закарпаття.» ГО „ТУКЗ-КМКС» висловлює протест щодо звільнення керівників цілого ряду угорськомовних освітніх і культурних установ Мукачівської територіальної громади. Необґрунтоване звільнення директора середньої школи ім. Ф. Ракоці ІІ ступеня вважаємо незаконним заходом, що ставить під загрозу забезпечення якості угорськомовної освіти. Чинний закон про національні меншини забезпечує вільне використання символів національних […]

Bővebben