Képviselői folyamodvány Ukrajna Főügyészének, J. V. Lucenkónak

Ukrajna Főügyészének,
J. V. Lucenkónak

Tisztelt Yury Vitaliyovich!

Én, mint Ukrajna népképviselője és elnöke az „Ukrajnai Magyarok Kulturális Szövetsége” nevű társadalmi szervezetnek, mely a kárpátaljai magyarság érdekeit képviseli, kérem Önt, mint Ukrajna ügyészségének legmagasabb rangú hivatalos személyét, fordítson figyelmet a következőkre.

Az elmúlt napok folyamán, Ukrajna külügyminisztere, Pavlo Klimkin a tömegtájékoztatási eszközökben adott interjúi alkalmával, valamint a társadalmi hálózatokon, a Facebook és a Twitter oldalain, azzal vádolta Kárpátalja magyar közösségét, hogy összejátszik a megyében tapasztalható szeparatista törekvésekkel, azt állítva, hogy a magyarok szeparatista veszélyt jelentenek az Oroszország részéről gyakorolt hatás következtében, mintegy az Ukrajnával folytatott hibrid háború javára.

 Nem véleményezem a miniszter efféle nonszensz viselkedését, mint azon hivatal legmagasabb rangú szolgálati személyének  kijelentését, amelynek célja, a diplomáciai és jószomszédi viszonyok ápolása és toleráns kapcsolatok létrehozása nemcsak a szomszéd országokkal, hanem az egész világgal is.

Kérem Önt, hogy teljes felelősséggel kezelje Klimkin P. O. miniszter efféle provokatív kijelentéseit,  melyek véleményem szerint, szándékosan az etnikai gyűlölet, a nemzetiségek közötti ellenségeskedés  szítására irányulnak, azok között, melyek mindeddig békésen éltek egymás mellett Kárpátalján.

Úgy vélem, hogy Klimkin P. O. miniszter fent említett kijelentéseiben, melyeket a tömegtájékoztatási eszközök által terjeszt, fellelhetők  Ukrajna büntető törvénykönyve 161. cikkelyében  meghatározott bűncselekmény jelei, vagyis „nemzetiségi, faji, vagy vallási ellenségeskedés szítására, a polgárok nemzetiségi önérzetének és méltóságának megsértésére, azok vallási meggyőződése, valamint jogaik közvetlen (direkt) és közvetett korlátozására, illetve  azok faji, bőrük színe, politikai, vallási és más nézetei, nemük, etnikai és társadalmi származásuk, vagyoni helyzetük, lakhelyük, nyelvi vagy egyéb jellegzetességeitől függő közvetlen vagy közvetett kedvezmények (privilégiumok) meghatározására irányuló szándékos cselekvések”.

P. O. Klimkin miniszter efféle cselekedetei végig követhetők számos kijelentésében, többek között az következő forrásokban:

https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/09/21/7087237/
http://news.enovosty.com/news_politics/full/2209-nam-eto-budet-stoit-vse-bolshe-klimkin-ostro-vyskazalsya-o-zakarpate

„Ukrajna népképviselőinek státusát” meghatározó törvény 16. cikkelyének alapján, tekintettel a fent említettekre, kérem, vizsgálják meg Klimkin P. O. miniszter fent említett, a tömegtájékoztatási eszközökben megjelent provokatív kijelentéseit és törvénysértés fennforgása esetén kezdeményezzenek ellene büntető eljárást Ukrajna BTK-jának 161. cikkelye alapján.

Kérem, hogy a meghozott döntésekről és a vizsgálat eredményeiről értesítsenek a törvény által meghatározott módon.

 

 

Tisztelettel
Ukrajna népképviselője

Brenzovics V. I.