Az ukrajnai magyar szervezetek nyilatkozata az „Ukrajna állami etno-nacionális politikájának koncepciója” c. tervezettel kapcsolatban

A kárpátaljai magyar szervezetek aggodalmukat fejezik ki a készülő tervezettel kapcsolatban. A tervezet kidolgozása céljából életre hívott bizottságban a nemzetiségek képviselői nem kaptak helyet, ami azt vetíti előre, hogy ismét a nemzetiségek képviselőinek érdemi bevonása nélkül akarnak a létüket alapvetően befolyásoló döntéseket hozni. A dokumentum kívül helyezi magát az ország Alkotmányos, nemzetközi-jogi és egyéb jogszabályi […]

Bővebben

Позиція організацій угорців України стосовно висновку Венеціанської комісії щодо регулювання використання мов у Законі України «Про освіту»

Наші організації вітають те, що в позиції Венеціанської комісії в значній мірі віддзеркалюються та стурбованість і ті критичні зауваження, які були висловлені нами та надіслані у письмовій формі на протязі минулого року, й особливо після 5 вересня цього року майже усім національним українським і міжнародним інституціям, які є компетентними у цьому питанні, в тому числі […]

Bővebben

Az ukrajnai magyar szervezetek állásfoglalása a Velencei Bizottságnak az ukrán oktatási törvény nyelvhasználati szabályozására vonatkozó ajánlásait illetően

Szervezeteink üdvözlik, hogy a Velencei Bizottság állásfoglalásában jelentős részben visszatükröződnek azok az aggályok és kritikai észrevételek, melyeket az elmúlt év folyamán, és különösen a törvény ez év szeptember 5-i elfogadása után a dokumentum 7. cikkelye előírásait illetően fogalmaztunk meg és juttattunk el mind szóban, mind írásban a kérdésben illetékes szinte minden ukrán nemzeti, valamint nemzetközi […]

Bővebben

Заява КМКС про висновок Венеціанської комісії щодо освітнього закону

Товариство угорської культури Закарпаття (КМКС) вітає, що висновок Венеціанської комісії звертає увагу на проблеми, які були порушені нашою організацією у зв’язку із Законом України „Про освіту”, та підтримав позицію національних меншин, згідно з якою „прийнятним вирішенням проблеми були б, скоріш за все, внесення змін до статті 7 закону та заміна теперішнього положення на більш виважений […]

Bővebben

A KMKSZ nyilatkozata a Velencei Bizottság állásfoglalásával kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség üdvözli, hogy a Velencei Bizottság állásfoglalása rávilágított a Szövetségünk által az ukrajnai oktatási törvénnyel kapcsolatban megfogalmazott problémákra, s megerősítette a nemzeti kisebbségek által megfogalmazott véleményt, miszerint „a megfelelő megoldás minden bizonnyal a 7. cikkely módosítása lenne, és a jelenlegi rendelkezés cseréje, egy kiegyensúlyozottabb és világosabb megfogalmazással bíró szövegre”. A Szövetség […]

Bővebben