A KMKSZ nyilatkozata a kisebbségi törvény második olvasatban elfogadott módosításával kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) sajnálattal konstatálja, hogy a kisebbségi törvény módosításakor ezúttal sem vették figyelembe a magyar szervezetek által megfogalmazott építő jellegű módosító javaslatokat. A második olvasatban elfogadott törvény szerint a nemzeti kisebbségek meghatározásának egyik fontos ismérvét törölték, vagyis azt, hogy annak képviselői hagyományosan Ukrajna területén élnek, s ezáltal kiüresítették a nemzeti kisebbség fogalmát, illetve ez a kisebbségekhez köthető bármiféle kollektív jog kizárását eredményezi. Önkényes értelmezésre adhat módot az, hogy a jogszabály több tétele diszkriminatív, illetve pusztán deklaratív jellegű. A törvény arról sem rendelkezik, kik és milyen alapon tartoznak egy adott kisebbséghez, nem tesz különbséget az őshonos, tradicionális kisebbségek és a betelepültek között.

A most elfogadott módosítás továbbra sem biztosítja a kisebbségek részére az Alkotmányban, illetve más nemzetközi dokumentumokban garantált jogait, s nem állítja vissza a korábban meglévő kisebbségi jogokat.

Ungvár, 2023. 09. 26.

A KMKSZ Elnöksége