A Választmány tagjai

Ungvári járás
Bacskay Béla Szalóka
Bakos Éva Nagygejőc
Bak Éva Nagydobrony
Balogh Oszkár Csap
Bereczky Tamás Csap
Braun László Szürte
Hidi Endre Nagydobrony
Hidi László Nagydobrony
Illár Lénárt Rát
Kulin Zoltán Ungvár
Mackó István Őrdarma
Mitro Ambrus Kisszelmec
Molnár Sándor Eszeny
Orbán István Tiszaásvány
Rigó Izabella Minaj
Roják Mária Császlóc
Szallár Sándor Szürte
Dr. Szabó Miklós Csap
Szvetelszky László Ungvár
Tarics Zoltán Ungvár
Pálfi-Kovács Erika Téglás
Póttagok
Szigeti-Séra Natália Kisdobrony
Gajdos Katalin Császlóc
Munkácsi járás
Bimba Éva Barkaszó
Fodor István Dercen
Gajdos Olga Munkács
Horkay Mária Szernye
Korolyova Erzsébet Munkács
Lapatyuk-Csehy Krisztina Munkács
Nagy Sándor Csongor
Orosz Szilvia Izsnyéte
Puskás Tamás Fornos
Schink István Munkács
Tóth Margit Beregrákos
Beregszászi járás
Bajusz Erzsébet Bátyú
Berki Károly Mézővári
Molnár D. István Beregszász
Csatári Zsolt Zápszony
Hiába András Sárosoroszi
Híres Elemér Beregdéda
Horváth Árpád Bótrágy
Dr.Jakab Lajos Badaló
Jakab Erika Nagymuzsaly
Mester András Mezőgecse
Dr. Orosz Ildikó Beregszász
Orosz Géza Beregszász
Peres Tibor Gut
Seder Ilona Borzsova
Sin Béla Makkosjánosi
Szimcsera János Nagybégány
Szimcsera Szilvia Mezőkaszony
Vass Ottó Kígyós
Vass Bertalan Nagybereg
Rácz János Tiszacsoma
Póttagok
Kovács András Som
Nagyszőlősi járás
Bence Rudolf Tiszaújlak
Bíró Irma Fertősalmás
Boldog Ferenc Tiszaújhely
Budaházi Kornélia Nevetlenfalu
Gál Lilla Verbőc
Fábián István Nagyszőlős
Gerendely Béla Tiszakeresztúr
Hevesi Miklós Gyula
Illés Katalin Nagypalád
Kalanics Éva Salánk
Királyi Károly Nagyszőlős
Kész Barnabás Salánk
Kudron Zoltán Nagyszőlős
Lévy Kárin Királyháza
Szerbák Lenke Csepe
Sztepányuk Angéla Batár
Virág László Tiszapéterfalva
Virág Margaréta Tiszapéterfalva
Póttagok
Tóth Roland Mátyfalva
Bák Ferenc Fancsika
Szücs Judit Fertősalmás
Felső-Tisza Vidék
Czébely Lajos Visk
Dudás Teréz Gyertyánliget
Fodó Lajos Visk
Forgon László Visk
Mitru Valéria Aknaszlatina
Francz Ignác Kőrösmező
Kékesi Sándor Técső
Kozma József Huszt
Krüzsely Tibor Visk
Lukanec Igor
Huszt
Pál Károly Visk
Rusznák László Aknaszlatina
Szedlák Gyula Aknaszlatina
Sari Katalin Técső