Elnökség

brenzovics_laszlo

Dr. Brenzovics László

április 25-én született Zápszonyban. Az általános iskolát szülőfalujában, a középiskolát Mezőkaszonyban végezte el. 1981-ben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem történelem szakára, melyet 1986-ban fejezett be. Ezt követően szülőfalujában tanított. A történelemtudományok kandidátusa. 2003-ban a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerezte meg a filozófia doktora (PhD) tudományos fokozatot. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára. Számos történelmi tárgyú írás, könyv szerzője. 1990-ben a beregszászi járási tanács képviselőjévé választották. 1992-től a KMKSZ kulturális titkára, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház dramaturgjaként működik. 1996-tól a KMKSZ alelnöke. 1997-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára. 1998-tól a megyei tanács képviselője. 2006-tól 2010-ig a Megyei Tanács alelnöke.2010-2014 a megyei tanács költségvetési bizottságának elnöke. 2014-től a megyei tanács alelnöke. Négy alkalommal választották a megyei tanács képviselőjévé. 2014-től a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke és az Ukrán Legfelsőbb Tanács képviselője.

milovan

Milován Sándor

1941-ben született Nagyszőlősön. 1957-ig a helyi magyar iskola tanulója volt. A 9. osztály elvégzése után 4 év
szabadságvesztésre ítélték szovjetellenes tevékenység vádjával. 1962-ben elvégezte a Munkácsi Kereskedelmi Technikumot, majd különböző kereskedelmi cégeknél dolgozott. 1989-től a KMKSZ bizottságának tagja, majd 1992-től 2011-ig a Szervezet alelnöke. Az 1956-os Emlékérem kitüntetettje. Több cikluson keresztül a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője. 2014-től a megyei szervezet tiszteletbeli elnöke.

gulacsy

Gulácsy Géza

1957-ben született Munkácson. A helyi magyar iskolában érettségizett. 1979-ben fizikatanári diplomát szerzett az Ungvári Állami Egyetemen. 1989-től a KMKSZ elnökségének tagja. 1992-ben a Szövetség politikai titkárává választották. 1996-tól a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke. 2001-2002 között a kárpátaljai központi státusiroda igazgatója. 2010-től a “KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány igazgatója. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség alapító tagja. 2008-2012 között a KMPSZ munkácsi regionális alelnöke. 2006-2010 között a Kárpátaljai Megyei Tanács
képviselője. 2012-től a megyei szervezet általános alelnöke.

Barta József

1958. január 26-án született Salánkon. 1980-ban végezte el az Ungvári Állami Egyetem matematika szakát. 1980-tól a Salánki Középiskola matematika és fizika tanára. 1994-től 2006-ig a Salánki Középiskola igazgatója. 1994-től 2002-ig, valamint 2006-tól a mai napig a Nagyszőlősi Járási Tanács képviselője. 2006-tól 2010-ig a Nagyszőlősi Járási Tanács elnökhelyettese. 1989-től tagja a KMKSZ-nek, melyben különböző tisztségeket töltött be. 2011-től a Szövetség Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke. 2014-től a megyei szervezet ügyvezető alelnöke. Elhunyt 2023. november 24-én.

balogh

Balogh Lívia

Csapon született, a Csapi 2. Sz. Középiskolában érettségizett. 2001-ben szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát az Ungvári Nemzeti Egyetemen. Ebben az évben nyert felvételt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájába. Doktori disszertációját A kárpátaljai magyar oktatás helyzete a Csehszlovák Köztársaság idején címmel írja. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszékének tanára. 2008-tól ő a KMKSZ Csapi Alapszervezetének elnöke, 2011-től a Szövetség Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke.

sin

Sin József

1955-ben született Guton. Az általános iskolát Guton végezte, a középiskolát Nagyberegen. 1984-ben történelemtanári diplomát szerzett az Ungvári Állami Egyetemen. 1977 és 1984 között kultúrmunkás volt. 1985-88 között történelemtanárként dolgozott a Guti Általános Iskolában, majd 1988-tól 1998-ig iskolaigazgató volt. 1998-tól 2006-ig tanácselnök Guton. 2007-től 2010. júniusáig a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal humán szféráért felelős elnökhelyettese. 1989-től 2009-ig ő a KMKSZ Guti Alapszervezetének elnöke, 2008-tól a Szövetség Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke. Jelenleg a KMKSZ tanácsadó-konzultánsaként tevékenykedik.

sari jozsef

Ifj. Sari József

1950-ben született Visken. A helyi középiskola befejezését követően, 1968 és 1973 között az Ungvári Állami Egyetem magyar szakos hallgatója volt. Az egyetem elvégzése után a Batári Általános Iskola magyar nyelv- és irodalomtanáraként dolgozott, később a Viski 2. sz. Középiskola, jelenleg a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola elemi osztályában, majd a napközi csoport tanítójaként, később magyar szakos tanárként dolgozott. 1992-től 2011-ig az iskola nevelői igazgatóhelyettese. Jelenleg a Kölcsey Ferenc Középiskola nyugdíjasa, óraadó tanár.
Alapító tagja a KMKSZ-nek. 1990-től a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke.
2013-ban a Felső-Tisza-vidék magyarsága körében folytatott anyanyelvi oktatásért, a szórványmagyarság kulturális és történelmi hagyományainak megőrzése érdekében végzett tevékenységének elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott.

Fodó Sándor

1940-ben született Visken. Iskoláit helyben végezte. Sorkatonai szolgálatát a hadiflottánál töltötte le. Közben felvételt nyert a tartui egyetem filológiai karára, amelyet 1967-ben végzett el. Ezt követően az Ungvári Állami Egyetem magyar tanszékének tanára lett, a magyarság érdekében kifejtett tevékenysége miatt azonban hamarosan menesztették. 1971 és 1976 között különböző állásokat töltött be, majd a politikai légkör enyhülésével ismét egyetemi tanárként dolgozott. 1989-től 1996-ig a KMKSZ elnöke, 1992-től 1997-ig a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka volt. 1996-tól a KMKSZ tiszteletbeli elnöke. Elhunyt 2005.május 11-én.

Dr. Soós Kálmán

1962-ben született Szalókán. Az Eszenyi Középiskolában érettségizett. 1984-ben elvégezte az Ungvári Állami Egyetem történelem szakát. Ezt követően a Nagydobronyi Középiskolában tanított. 1989 és 1994 között az Ungvári Hungarológiai Intézet munkatársa, egyben igazgatóhelyettese volt. 1993-ban megvédte doktori disszertációját. 1996-tól a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora. Az Ungvári Járási Tanács képviselője. Elhunyt 2011.július 5-én.