A KMKSZ nyilatkozata

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Elnöksége szakmailag megalapozatlannak és átgondolatlannak tartja, hogy az ukrán egészségügyi hatóságok a vörös besorolású országok kategóriájába helyeztek olyan szomszédos országokat, mint Magyarország, Szlovákia és Lengyelország, ahol mind az Egészségügyi Világszervezet, mind más tekintélyes szakmai szervezetek szerint is jóval kedvezőbbek a járványügyi statisztikák, mint Ukrajnában. Ez a döntés sok százezer […]

Bővebben

A KMKSZ nyilatkozata Kárpátalja adminisztratív felosztásának megváltoztatásával kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) támogatja, hogy a járások kialakításakor hozzanak létre egy Beregszász központú járást. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az előzetesen kialakított járási rendszer hátrányosan érinti a kárpátaljai magyarságot, hiszen százalékos aránya az új járásokban jelentősen csökken. Így például, a Beregszászi járásban az eddigi 75%-ról 43%-ra, az Ungváriban 33%-ról 13%-ra, a […]

Bővebben

A KMKSZ nyilatkozata a kistérségek létrehozásával kapcsolatban

A kistérségek létrehozásának a Miniszteri Kabinet által elfogadott távlati terve nem minden esetben vette figyelembe a helyi közösségek kinyilvánított akaratát. Így például Izsnyéte község (Munkácsi járás) esetében figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a község lakossága több különböző fórumon, több ízben is kinyilvánította azon szándékát, hogy Munkácsi kistérséghez szeretne csatlakozni. Ezen szándékukat több, mint […]

Bővebben

Nyilatkozat

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) felháborítónak tartja a közigazgatási reform végrehajtására vonatkozó minisztériumi döntést, mely Visk és Veléte esetében – figyelmen kívül hagyva a helyi lakosság akaratnyilvánítását – a településeket a Huszti kistérséghez kívánja csatolni. Úgy véljük, hogy a meghozott döntés alapjaiban sérti a települések polgárainak jogait, hisz a 2019-es évben megtartott helyi lakossági […]

Bővebben

Közös nyilatkozatban tiltakoznak a viski civil és egyházi szervezetek az erőltetett Huszti kistérség kialakítása ellen

Május 14-én közös nyilatkozatot fogalmaztak meg a viski civil és egyházi szervezetek, melyben elutasítják a kormány által elfogadott Visk és Veléte Huszti kistérséghez történő csatolását. A szervezetek szerint a kormány döntése szembe megy a nép akaratával, mely alapjaiban sérti az ország polgárainak emberi jogait. A nyilatkozatban kérik a felsőbb hatalmat, hogy fogadják el a nép […]

Bővebben

Nyilatkozat

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Viski Alapszervezete tiltakozik az ukrán kormány által elfogadott kistérségek kialakításával kapcsolatban. Ukrajna törvényeit betartva a népszavazás a Visk–Veléte csatolását fogadta el, melyet a minisztérium figyelmen kívül hagyott, így településünket Huszthoz kívánja csatolni. Úgy véljük, hogy ez a tett alapjaiban sérti az ország polgárainak emberi jogait, hisz a tavalyi évben megtartott […]

Bővebben

Nyilatkozat a középfokú oktatásról szóló törvény aláírásával kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség megdöbbentőnek és felháborítónak tartja, hogy a jelenlegi válsághelyzetben Ukrajna elnöke módosítások nélkül írta alá a parlament által 2020. január 16-án elfogadott Teljes általános középfokú oktatásról szóló törvényt, mely az ország alkotmányát és nemzetközi vállalásait semmibe véve megfosztja a nemzetiségi kisebbségeket az anyanyelven való tanulás lehetőségétől. Módfelett aggasztónak tartjuk, hogy ígéreteivel […]

Bővebben

Заява щодо закону про середню освіту

Закарпатські угорські організації протестують проти тих положень Закону № 0901 «Про повну загальну середню освіту», прийнятого парламентом 16 січня 2020 року, які, нехтуючи конституцією та міжнародними зобов’язаннями країни, позбавляють національні меншини можливості навчання рідною мовою. Ми шкодуємо, що при підготовці закону до другого читання не були враховані ані рекомендації Венеціанської комісії, ані пропозиції представників національних […]

Bővebben

Nyilatkozat a középfokú oktatásról szóló törvénnyel kapcsolatban

A kárpátaljai magyar szervezetek tiltakoznak a parlament által 2020. január 16-án elfogadott „Teljes általános középoktatásról” szóló, 0901. számú törvény kisebbségi nyelvhasználatot érintő tételei ellen, mely az ország alkotmányát és nemzetközi vállalásait semmibe véve megfosztja a nemzetiségi kisebbségeket az anyanyelven való tanulás lehetőségétől. Sajnálatosnak tartjuk, hogy sem a Velencei Bizottság ajánlásait, sem a nemzeti kisebbségek javaslatait […]

Bővebben

Заява засідання Закарпатського Угорськомовного Педагогічного Товариства, 20 листопада 2019 року

Закарпатське Угорськомовне Педагогічне Товариство стурбоване подіями, що стосуються угорськомовної освіти в Україні: новинами про припинення видання угорськомовних підручників, що з’явилися у ЗМІ протягом останніх тижнів, а також різким скороченням уроків рідної мови та іноземних мов у початкових класах, унеможливленням роботи програм Петефі, що діють на Закарпатті, з боку державних органів влади тощо.  Минуло півроку з […]

Bővebben