Заява громадської організації «Товариства угорської культури Закарпаття.» щодо проекту Закону України про національні спільноти України

Законопроект, поза обговоренням якого знову залишилися організації із захисту інтересів закарпатських угорців, майже повністю ідентичний редакції, оприлюдненій рік тому, з тією різницею, що якщо метою попереднього законопроекту було гарантування прав меншин, то цей має на меті визначення особливостей суспільних відносин, пов’язаних з правами національних меншин.

Проект, який замість поняття національних меншин, прийнятого в міжнародному праві, використовує поняття національних спільнот, яке взагалі позбавлене правового середовища, є значним звуженням прав порівняно з нормами, закріпленими в Конституції та інших міжнародних угодах України, а також порівняно з попередньою практикою. Фактично є закріпленням тих обмежень, які кодифіковані в нещодавно прийнятому Законі про освіту та мову, у сфері мовних, освітніх, медійних прав тощо. Серед іншого, законопроект не гарантує вільне використання національної символіки, збереження територій компактного етнічного проживання, ускладнює підтримку організацій меншин, унеможливлює роботу ЗМІ мовами меншин, а також не містить заборону заходів щодо примусової асиміляції національних меншин.

Законопроект трактує права меншин виключно як права, які можуть здійснюватися особами, що належать до національних меншин, в індивідуальному порядку, що позбавляє національні меншини будь-яких політичних, освітніх чи мовних прав, реалізованих інституційно, а отже – можливості впливати на власну долю. Прийняття проекту призведе до подальшого погіршення правового становища меншин.

 

Ужгород, 25 липня 2022 року