Új óvodarész magyarországi segítséggel

A Magyar Országgyűlés elnöke avatta fel a Salánki Óvodát

Egy magyar óvoda Kárpátalján vagy bárhol a nagyvilágban mindig a magyar jövő egyik legbiztosabb ígérete – jelentette ki Kövér László, Magyarország Országgyűlésének elnöke csütörtökön a nagyszőlősi járási Salánkon, ahol magyarországi, mindenekelőtt debreceni és miskolci önkormányzati támogatással épült óvodát és tornatermet avatott fel.

Salánkon a Tyereskova utcában iskolások sorfala fogadta a magas rangú vendégeket, akik elsőként megkoszorúzták a település 1956-os emlékművét, majd az óvoda udvarán megtekintették a helyi gyerekek által bemutatott betlehemes játékot.

Az új óvodarész szülőkkel és vendégekkel zsúfolásig megtöltött tornatermében Aljohin Viktor, Salánk polgármestere köszönetet mondott a magyar kormánynak, Debrecen és Miskolc önkormányzatainak, vállalkozóinak és polgárainak, akik „önzetlen támogatásukkal lehetővé tették a salánki emberek évtizedes álmának megvalósulását”. A jövő felé tett jelentős lépésnek nevezte a község életében a 20 férőhelyes új óvodarész és a 120 óvodás számára sportolási, kikapcsolódási lehetőséget nyújtó tornaterem felépülését és a beruházáshoz kapcsolódó, a falu egészét érintő infrastrukturális fejlesztéseket.

Az avatóünnepségen a Magyar Országgyűlés elnöke mellett többek között jelen volt Csöbör Katalin és Tilki Attila, a Magyar Országgyűlés képviselői, dr. Grezsa István kormánybiztos, Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, Keskeny Ernő, Magyarország kijevi nagykövete, Buhajla József és Szalipszki Endre ungvári és beregszászi magyar főkonzulok, Brenzovics László, az ukrán parlament képviselője, a KMKSZ elnöke, Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettese, Viktor Mi­kulin, a Kárpátaljai Megyei Közigaz­gatási Hivatal elnökhelyettese, Papp László, Debrecen és Szécsy Szabolcs Tarpa polgármesterei, Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke, Mihajlo Ruszanyuk, a Nagyszőlősi Járási Közigazgatási Hivatal elnöke, Volodimir Ljubka, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnöke és még sokan mások.

Kövér László avatóbeszédében kiemelte: „A magyar népi bölcsesség szerint a gyermekek szemében mindig a jövő tükröződik, ezért az óvoda – itt, Salánkon is – nem pusztán egy nevelési intézmény, hanem mindig a jövő háza.” Hozzátette: most, adventkor arra várunk, hogy megszülessék a szeretet tanítómestere, és erre különösen nagy a sóvárgás ott, ahol háborús fenyegetettségben élnek az emberek. Kárpátalja és Ukrajna ma, sajnos, ilyen háborús félelmektől és fenyegetettségtől szenved – emlékeztetett. Rámutatott: „Sok magyar gyermek Kárpátalján, sok ukrán gyermek Ukrajnában nem érti, hogy édesapjuknak miért kell távoli harctereken szolgálniuk, vagy még távolabbi külföldön dolgozniuk azért, hogy a család megélhetése biztosított legyen. Sok magyar gyermek nem érti édesanyja szívében az aggodalmat a kárpátaljai szülőföldért, a magyar közösségért és a magyar anyanyelvért.”

Utalva arra, hogy a világ élelmiszer- és vízhiánnyal küszködő sok országával ellentétben Ukrajnában és Kárpátalján bőséggel állnak rendelkezésre a természeti erőforrások, a házelnök elmondta: Ukrajnában évek óta a világ negyedik legnagyobb gabonatermését arathatják le az ottani szorgalmas emberek. Ebből adódóan – folytatta – Ukrajna és Kárpátalja a legfontosabb dolgokkal rendelkezik ahhoz, hogy a gyerekei szemében csillogó jövőt meg tudja teremteni minden lakója számára. „Ebben a jövőteremtésben pedig Magyarországnak állami érdeke támogatni Ukrajnát, és nemzeti kötelessége segítenie a kárpátaljai magyarságot” – hangsúlyozta. Rámutatott: „Érdekünk támogatni Ukrajnát, mert miként a mindennapi életben, úgy az államközi kapcsolatokban is mindig jobb egy sikeres szomszéd, mint egy sikertelen.”

„Nemcsak a szándékok és nyilatkozatok, hanem a tények és cselekedetek alapján is elmondhatjuk, hogy Magyarország az egyik legkiszámíthatóbb és legsegítőkészebb szomszédja a fiatal Ukrajnának, és a jövőben is az akar maradni, ha hasonló tiszteletet, megértést és segítséget kap Ukrajnától, mint amelyben Ukrajna részesül Magyarországról” – hangoztatta az Országgyűlés elnöke. Jelezte: Magyarország mindenekelőtt azt várja az ukrán államtól, hogy tisztelje és segítse azt az ezeréves magyar nemzeti összetartozást, amely Kárpátalja magyarságát összeköti Magyarországgal. „A kárpátaljai magyarok bebizonyították, hogy egyidejűleg akarnak és tudnak értékteremtő és lojális állampolgárai lenni Ukrajnának, és hűséges tagjai maradni a magyar nemzetnek” – mondta avatóbeszédében többek között Kövér László.

Papp László, Debrecen polgármestere köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy az új óvodai épületszárny és tornaterem felépülése annak az anyaországi önkormányzati összefogásnak az eredménye, amely Orbán Viktor miniszterelnöknek a Kárpátalja megsegítésére szólító 2014-es felhívása nyomán alakult ki. Mint mondta, az óvoda 2015. október 15-i alapkőletételével a jövőben rejlő lehetőség alapjait rakták le Salánkon, a Rákóczi-szabadságharc utolsó országgyűlésének a helyszínén. „Salánk számunkra olyan szimbólum, amely megtestesíti Debrecen városának és polgárainak szolidaritását, felelősségvállalását az ország határain túl élő magyar honfitársainkért. Felemelő egy olyan összefogás részesének lenni, amelynek köszönhetően jobbá tehetjük a salánki gyermekek, családok, óvodapedagógusok életét és munkáját, és amely kifejezi: mi, debreceniek és salánkiak összetartozunk” – emlékeztetett Debrecen első embere.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője köszönetét fejezte ki Magyarországnak, a magyar kormánynak, Orbán Viktor miniszterelnöknek, az anyaországi önkormányzatoknak azért az átfogó segítségért, amelyet Kárpátaljának nyújtanak, amikor az nehéz helyzetben van, ahogy tették az 1998-as és 2001-es pusztító árvizek idején és a mostani háborús időkben. Szerinte ez azt jelzi, hogy Magyarország vezetése, az anyaország lakossága bízik a kárpátaljai magyarságban, bízik abban, hogy a kárpátaljai magyarok meg tudnak maradni közösségként a szülőföldjükön. A KMKSZ elnöke azt is elmondta: „Tudom azt – mert sokszor jártam Salánkon –, hogy az itteni iskola is összefogásból valósult meg. Ennek az óvodának az eredeti épülete is magyarországi, külföldi támogatásból épült. Én azt kívánom, hogy legyenek már egyszer olyan körülmények ebben az országban, hogy saját erőből is meg tudjuk ezeket valósítani.”

Viktor Mikulin, Kárpátalja kormányzóhelyettese elmondta, hogy nem első alkalommal segít Magyarország Kárpátaljának, és a Magyar Országgyűlés elnökének személyes részvétele az ünnepségen a két ország nagyon jó kapcsolatáról árulkodik. A kormányzóhelyettes Ukrajna nehéz helyzetére utalva hozzáfűzte: „Keleti szomszédunk nem segít nekünk óvodákat építeni, hanem háborúval érkezett hozzánk. Hálásak vagyunk nyugati szomszédainknak, különösen Magyarországnak, amely segítő jobbot nyújt ebben a nehéz időben.” A kormányzóhelyettes emlékeztetett a két ország miniszterelnöke között köttetett megállapodásra, amely értelmében Magyarország megyénk számára fontos infrastrukturális beruházásokat valósít meg nálunk – mindezért hálásak vagyunk a magyar kormánynak hangsúlyozta. Majd a megye kormányzójának nevében díszoklevelet adott át Aljohin Viktor salánki polgármesternek, munkáját elismerve. Hasonló oklevelet adott át még Ági Lászlónak, a Nagyszőlősi Járási Állami Erdőgazdaság igazgatójának és Kész Gézának, az óvoda új szárnyának kivitelezését végző magánvállalkozónak.

Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul Magyarország Beregszászi Konzulátusa nevében elismerő oklevelet nyújtott át továbbá Szécsi Szabolcsnak, Salánk testvértelepülése, Tarpa polgármesterének, akinek köszönhetően jött létre a kapcsolat a magyarországi nagyvárosok és Salánk között, Gál Zsuzsanna salánki óvodavezetőnek, valamint Mihajlo Bidziljának, a járási közútkezelő vállalat igazgatójának.

Mihajlo Ruszanyuk, a Nagyszőlősi Járási Közigazgatási Hivatal vezetője is köszönetet mondott a magyarországi segítségért, továbbá azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak az új szárny felépítéséhez, díszoklevéllel fejezte ki elismerését.

Mivel a háború miatt az utóbbi években a falunapok elmaradtak Salánkon, az óvodaátadó ünnepséget kihasználva Aljohin Viktor polgármester Salánk díszpolgára címmel tüntette ki dr. Papp Lászlót, Debrecen polgármesterét és Homoki István nyugdíjas salánki pedagógust.

A köszöntőbeszédeket követően a vendégek ünnepélyesen átvágták a nemzeti színű szalagokat, ezzel hivatalosan is átadva az új épületszárnyat, majd megtekintették az óvodások és az óvodapedagógusok ünnepi műsorát. Ezt követően Gál Zsuzsanna, a Salánki Óvoda vezetője és Korláth Csabáné, a Debreceni Lehel Utcai Óvoda vezetője ünnepélyesen aláírták a két intézmény közötti együttműködési megállapodást.

A megnyitó ünnepség végén Balogh Attila református lelkész kérte Isten áldását az új óvodára, valamint Csirpák József görögkatolikus parochus felszentelte azt.

Az ünnepség végén a vendégek bejárták a gyerekek által már birtokba vett új szárnyat, ahol Kövér László válaszolt kárpátaljai magyar újságírók kérdéseire.

mti/dózsa