Aktív élet zajlott a KMKSZ-alapszervezetekben

BadalóAz elmúlt héten is számos településen tartották meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) évértékelő alapszervezeti közgyűlését.

A Nagyszőlősi járásban Verbőc ésFeketepatak közös alapszervezete a Verbőci Középiskolában tartotta meg gyűlését. Az alapszervezet tagsága jelenleg 510 főt számlál. Gál Lilla elnök beszámolt az elmúlt évben megtartott rendezvényekről: húsvéti versmondó versenyt szerveztek a település iskolásainak, amelyen a több mint 40 résztvevő mindegyike ajándékban részesült; a helyiek focicsapata részt vett a karácsfalvai kistérségi labdarúgótornán; ősszel szüreti bált rendeztek, mely a helyi zeneiskola tanárainak jóvoltából táncházzal vette kezdetét; megemlékeztek a málenykij robot áldozatairól a helyi egyházakkal közösen; a legutóbbi önkormányzati választáson két verbőci KMKSZ-tag, Székely Gusztáv és Gál István bekerült a járási tanácsba; megalakult a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének helyi alapszervezete elnöke Enyedi Krisztián,
alelnöke Riskó Lóránt lett. A rendezvények főként a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének (KMKSZ NKSZ) támogatásával valósultak meg. Székely Gusztáv és Gál István is beszámoltak a KMKSZ-frakció munkájáról.

AklihegySalánkon Kalanics Éva elnök számolt be a 645 főt számláló alapszervezet elmúlt évéről. Pozitívan értékelte az önkormányzati választásokat, melyeken a KMKSZ Salánkon járási és megyei szinten is jól szerepelt. Az elmúlt évben táncházat szerveztek a falu közössége számára, megemlékeztek a sztálinizmus helyi áldozatairól. Kész Barnabás főiskolai tanárnak, hagyományőrzőnek köszönhetően Hernádnémeti közössége adományban részesítette a helyi református és görögkatolikus egyházközséget. A magyarországi Dulai Sándor újságírónak köszönhetően könyvjutalomban részesültek azok a salánki fiatalok, aki rendszeresen részt vesznek a KMKSZ különböző rendezvényein, illetve hozzájárulnak ezek lebonyolításához. A salánki hagyományőrző betlehemes csoport sokadik alkalommal vett részt a Kárpátaljai Betlehemes Találkozón, ahol játékukkal II. helyezést értek el. A Debreceni Egyetem Néprajz Tanszékének és Kész Réka közreműködésének köszönhetően a betlehemesek az intézmény tanárainak, diákjainak is elvihették az örömhírt.

A KMKSZ Salánki Alapszervezetének közgyűlésén jelen volt Kész Barnabás megyei képviselő, illetve a szintén helybéli Barta József, a megyei tanács alelnöke is.

Akliban Domokos Róbert helyi elnök elmondta: az alapszervezetnek jelenleg 195 tagja van, tízzel több, mint a tavalyi évben. Az elmúlt évben a helyi kultúrházzal közösen, megszervezték az I. gyerek- és sportnapot, ami a helybéliek összefogásának köszönhetően nagy sikert aratott; az alapszervezet 21 vízumtámogatási kérelmet állított ki.

A KMKSZ Aklihegyi Alapszervezetének gyűlésén az iskola tanulói verssel köszöntötték a nőket a közelgő nőnap alkalmából. Pacuha Aranka alapszervezeti elnök beszámolójából kiderült, hogy az alapszervezetnek 183 tagja van. Az elmúlt évben 49 esetben működtek közre a schengeni vízumhoz szükséges támogatói nyilatkozatok kiadásában. A iskolával közösen anyák napi ünnepséget, szüreti bált szerveztek. A Szülőföldön magyarul programra 102 pályázat érlezett; átadták az elsősök számára a Széchenyi Jótékonysági Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. taneszközcsomagjait; a Keleti Partnerség program keretében kicserélték az iskola sporttermének padlózatát, s a közeljövőben kilátásban van a nyílászárók cseréje is; az alapszervezet is kivette a részét a választások lebonyolításában: megyei szinten 177, járási szinten 107 szavazatot kapott a KMKSZ jelöltje Aklihegyen.

Újakliban Papp József alapszervezeti elnök számolt be: a tavalyihoz képest 4 fővel bővült a tagság, mely így már 101 főből áll. Az elmúlt évben 15 vízumtámogatási kérelmet állítottak ki, az oktatási-nevelési és tankönyvtámogatást pedig 36 gyermekre kérelmezték.

A nagyszőlősi járási közgyűlések mindegyikén jelen volt Barta József, a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke, a KMKSZ NKSZ elnöke, aki arról szólt, hogy példaértékű Magyarország nemzeti kormányának tevékenysége az ukrajnai helyzettel és a kárpátaljai magyarokkal kapcsolatban. Magyarország fő célja, hogy a kárpátaljai magyarok szülőföldjükön maradhassanak meg magyarként. Azok a támogatások, amelyekkel a kárpátaljai magyar tanárokat, egészségügyi dolgozókat segítik, megmaradásunkat szolgálják. Érezhetjük, hogy nem vagyunk egyedül a bajban. Magyarország a közeljövőben az eddigieknél is nagyobb segítséget ad a kárpátaljai magyaroknak. A magyar kormány egyértelműen partner a KMKSZ által kidolgozott Egán Ede gazdaságfejlesztési programban, amely a farmereket, vállalkozókat, mezőgazdasággal foglalkozó személyeket támogatja majd.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Munkácsi Alapszervezetének éves közgyűlésén Gajdos Olga elnök asszony évértékelő beszámolójában megköszönte a tagoknak a kitartó munkát. Kiemelte a podheringi emlékműnél hagyományosan megtartott március 15-i megemlékezést, valamint beszélt a működését 125 éve megkezdett frigyesfalvai villamos vízierőműnek állított emlékjel felavatásáról. Említést tett az októberi választásokról, amelyek eredményeképpen 3 magyar képviselő került be városi tanácsba, valamint kitért a már 27 éve működő munkácsi magyar könyvtárra, amelynek tetőszerkezete a múlt évben beázott, ám segítséggel sikerült rendbe hozni.

Az évértékelő közgyűlésen beszámolót tartott Boruzs Béla, a Munkácsi Nyugdíjasklub elnöke és Varga Ildikó, az ellenőrző bizottság elnöke. A közgyűlésen jelen volt Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség általános alelnöke, Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke.

A Beregszászi járáshoz tartózó beregújfalui KMKSZ-alapszervezet évértékelő közgyűlésén Tóth Bertalan alapszervezeti elnök számolt be többek között arról, hogy az alapszervezet januárban gyűjtést rendezett a kelet-ukrajnai konfliktusban részt vevő katonák családjainak megsegítésére. A település bekapcsolódott a Magyarok kenyere programba: a falunak sikerült 4,5 tonna búzát összegyűjtenie. Az újfalui betlehemesek előadása rendkívül nagy sikert aratott a Beregszászban tartott karácsonyi betlehemes találkozón. A református diakóniai osztályon keresztül 415, a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat által küldött élelmiszercsomagot sikerült a szervezetnek tanári, presbiteri és falubeli segítséggel kiosztani.

A közgyűlésen felszólalt Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete és a Beregszászi Járási Tanács elnöke is. Beszélt a jelenlegi kárpátaljai gazdasági és szociális problémákról, valamint kitért az Ukrajnában uralkodó politikai helyzetre is. Rámutatott: rendkívüli jelentősséggel bír az, hogy a magyarság képviseltetni tudja magát a különböző tanácsi szinteken, majd kitért a fiatalabbak szülőföldön maradását segítő Egán Ede-tervre, amely a magyar állam segítségével különböző, pályázható anyagi forrásokat biztosít majd a már működő vagy éppen létrejövő vállalkozások számára.

A gyűlésen felszólalt Vas Ottó, Beregszászi Járási Tanács Költségvetési Bizottságának alelnöke is.

A közgyűlés után került sor a KMKSZ ISZ Beregújfalui Alapszervezetének alapító gyűlésére is, amelyen jelen volt Dobsa István, az ISZ elnöke, Tiszakeresztúr és Karácsfalva polgármestere. Az ISZ helyi alapszervezetének elnöke Tóth Szabina, alelnöke pedig Csete-Puskás Ivett lett.

Buzási István, a borzsovai KMKSZ-alapszervezet elnöke évértékelőjben elmondta, hogy sikerült az iskolát és az óvodát a Keleti Partnerség program keretében felújítani. Jelenleg a legfontosabb projektje az alapszervezetnek a sztálini terror áldozatai előtt tisztelgő emlékmű felállítása, amelyet majd egy kisebb park fog körülölelni.

A nagyberegi KMKSZ-alapszervezet közgyűlésén Vas Bertalan elnök beszámolójában elmondta, hogy az alapszervezet több megyei rendezvényen részt vett, köztük a KurucFeszten, a Magyarok Kenyere programban. A közgyűlésen szóba került, hogy az ukrán oktatási reformkoncepció alapján (nem hivatalos tervek szerint) a nagyberegi iskola a jövőben bázisiskolaként működne.

A badalói KMKSZ-alapszervezet közgyűlésén Balog Zoltán elnök beszámolt a 2015-ös esztendő legjelentősebb eseményeiről, kitérve a Petőfi Sándor-megemlékezésre, a március 15-i ünnepségre, valamint az 1944-ben a sztálini lágerekbe elhurcolt áldozatokra való megemlékezésre. Pozitív jelenségként említette a KMKSZ szereplését az október 25-i önkormányzati választásokon, amelyek eredményeképpen a megyei és járási listán is jó eredményt ért el az érdekvédelmi szervezet, illetve képviselethez juttatta a községet a Beregszászi Járási Tanácsban.

A beszámolót követően szólt a jelenlevőkhöz Sin József, majd dr. Jakab Lajos alapszervezeti alelnök, választmányi tag, helyi családorvos köszönetet mondott azért a Keleti Partnerségprogram keretében kapott támogatásért, amelynek köszönhetően a helyi családorvosi rendelő az elmúlt év során új nyílászárókat kapott.

A közgyűlést követően megalakult a KMKSZ ISZ helyi alapszervezete, melynek elnökévé Nagy Gabriellát választották. Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke üdvözölte a kezdeményezést, melynek révén a helyi fiatalok a jövőben remélhetőleg szervezett keretek között tevékenykedhetnek, vehetnek részt különféle rendezvényeken.

A felső-Tisza-vidéki Bus­tya­házán Franc András, a helyi alapszervezet elnöke számolt be az eltelt időszak eseményeiről. Fontosnak tartotta a bustyaházai magyarság számára, hogy a felső-Tisza-vidéki szórványban élő magyarság találkozóját (FELTISZA) Bustyaházán tartják meg. Ennek megszervezése mindannyiuk számára fontos, felelősségteljes feladat – fogalmazott az elnök.

Szvidovecen Poljáncsuk Erika alapszervezeti elnök beszá­molójában kiemelte részvételüket Kőrösmezőn a FELTISZA fesztiválon, a fiatalokból álló 13 tagú kórussal. A kicsi közösség tagjai anyák napi műsort tartottak, Mikulás-napon megajándékozták a gyerekeket, pásztorjátékkal köszöntötték a szent karácsonyt, és farsangoztak is. Március 15-ére készülnek kápolnájuk kopjafájánál. Az elnök asszony köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködésével a Keleti Partnerség program keretében a még az Osztrák–Magyar Monarchia idején emelt iskolaépület új nyílászárókat kapott.

Kőrösmezőn Francz Ignác elnök köszönetet mondott az anyaországi illetékeseknek, akiknek a közreműködésével sikerült véglegesen megoldani az iskola-óvoda vízellátását, Brenzovics László elnök úrnak, akinek segítségével a Keleti Partnerség programnak köszönhetően sikerült kicserélni az iskola tönkrement tetőzetének egy részét. Az alapszervezet, az egyház, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezete közreműködésével sikeres volt a Felső-Tisza-vidéken élő magyarok FELTISZA találkozója. A tagság valamennyi hagyományos nemzeti ünnepről megemlékezik. Az alapszervezeti elnök örömmel jelezte, hogy az idén először rekordszámú gyermek (22) jelentkezett az első osztályba. Ugyanakkor gondot jelent a tanítóhiány. Kérvényüket eljuttatták a KMPSZ-hez.

A szvidoveci és a kőrösmezői közgyűlés munkájában részt vett Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, Kékesi Sándor, a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány Técsői Irodájának vezetője.

Az Ungvári járásban Palágy­komorócon a közgyűlés elején egyperces néma felállással emlékeztek meg a héten elhunyt Orosz Kálmánról, a KMKSZ Szalókai Alapszervezetének elnökéről és a helyi alapszervezet elmúlt évben meghalt négy tagjáról. Andrejcsák-Tóth Anett, az alapszervezet elnöke, az Ungvári Járási Tanács képviselője beszámolója kezdetén köszönetet mondott a tagságnak az októberi önkormányzati választásokon a KMKSZ-re leadott szavazatokért, hisz azoknak köszönhetően megkerülhetetlen erővé vált a járási tanácsban a KMKSZ, és jelentős frakciója van a megyei tanácsban is a szövetségnek. A rendezvényeik közül kiemelte a március 15-i megemlékezést, melyet közösen szerveztek a helyi általános iskolával, a görögkatolikus és a református egyházközségekkel. Második alkalommal tartottak nagysikerű gyermeknapot.

Palkó Katalin, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének alelnöke a választási eredmény kapcsán megjegyezte: „A magyarság végre megmutatta Kárpátalján, hogy él és élni akar.” Beszélt továbbá a magyar kormány Kárpátaljára irányuló támogatási programjairól.

Kisszelmencen a közgyűlésen szintén megemlékeztek az elhunyt Orosz Kálmánról. Mitro Ambrus alapszervezeti elnök örömmel nyugtázta a KMKSZ legutóbbi jó választási eredményét. Elmondta: az alapszervezet rendszeresen részt vesz a KMKSZ központi rendezvényein. Sajnos, a községben nincs kultúrház, ahol saját kulturális programokat tudnának szervezni.

Palkó Katalin tolmácsolta az alapszervezet tagságának Balogh Lívia elnök asszony üdvözletét. Megköszönte a KMKSZ-re leadott támogató szavazatokat.

Andrejcsák-Tóth Anett járási képviselő beszámolt a járási tanácsban kialakult helyzetről és lehetőségekről.

Szürtében a KMKSZ helyi alapszervezetének közgyűlésén vendégként szintén jelen volt Palkó Katalin középszintű alelnök és Andrejcsák-Tóth Anett járási képviselő. Braun Éva, az alapszervezet elnöke beszámolójában említette az elmúlt évi rendezvényeket: a Szent István-napi megemlékezést, valamint a sztálini terror és a II. világháború áldozatairól történt megemlékezést. Ezenkívül két alkalommal is szerveztek táncházat a kultúrházzal és a Csipkés együttessel közösen Szürtében.

Külön köszöntötték a közgyűlésen Ignácz Máriát, a kultúrház igazgatóját, aki január 22 én Budapesten megkapta a Magyar Kultúra Lovagja címet a magyar kultúra határon túli ápolásáért.

A KMKSZ Téglási Alapszervezetének közgyűlésén egyperces néma felállással emlékeztek meg az elmúlt évben elhunyt tagokról, közöttük Szűcs Sándorról, Téglás polgármesteréről, a helyi KMKSZ-alapszervezet alapító elnökéről. Pálfi-Kovács Erika alapszervezeti elnök beszámolójában elmondta, hogy 257 tagja van a téglási alapszervezetnek, a tavalyi évben 24 új tagot vettek fel. Második alkalommal szerveztek gyereknapot; a Keleti Partnerség program keretében 40 ablakot sikerült kicserélni a téglási kultúrház épületén; ötödik alkalommal szerveztek hagyományőrző szüreti napokat; volt táncház is Tégláson a Csipkés együttesnek köszönhetően. Az elnök asszony értékelte az októberi önkormányzati választások téglási eredményeit, melynek során a megyei tanácsi listán a KMKSZ jelöltje nyert a faluban. Megemlékeztek a sztálinizmus áldozatairól is, és erre az alkalomra felújították az emlékművet is.

Sislóc, Botfalva és Ungtarnóc KMKSZ-alapszervezetei idén közösen szervezték meg közgyűlésüket Sislócon. Az Ungtarnóci KMKSZ-alapszervezet Kiss Klára elköltözése miatt Kovács Beátát választotta az alapszervezet új elnökévé. A közgyűlésen jelen volt Palkó Katalin és Mackó István járási képviselő, a KMKSZ Őrdarmai Alapszervezetének elnöke. Az alapszervezetek rendezvényeiről és terveiről Medve Andrea, a sislóci és Mikula Sarolta, a botfalvai alapszervezet elnöke számolt be, s mindketten válaszoltak a feltett kérdésekre. Mackó István a választások eredményeiről, az Ungvári Járási Tanácsban folyó munkáról és az önkormányzati reform állásáról beszélt. Palkó Katalin az anyaország által meghirdetett pályázatokról és a tervezett újabb programokról beszélt.

Kisgejőcön a KMKSZ-alapszervezet közgyűlésén Zselicki István beszámolójában elmondta, hogy tavaly megemlékeztek a magyar forradalom és szabadságharc évfordulójáról, a magyar összetartozás napjáról, augusztus 20-i nemzeti ünnepünkről, az aradi vértanúk napjáról, majd a sztálinizmus áldozatairól, ennek a kapcsán rendhagyó történelemórát is tartottak a község emléktábláinál. Turulmadaras emlékművet avattak, támogatta az alapszervezet szerény lehetőségeihez képest a református és görögkatolikus egyházközségek építkezéseit. Zselicki István megköszönte a Gyöngykaláris együttesnek és vezetőjének, Györkéné Csákány Mariannának a rendezvényeken vállalt közreműködést.

Őrhidi László, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének alelnöke a KMKSZ elmúlt évi programjairól számolt be, és ismertette a jelenlegi és a tervezett pályázati lehetőségeket.

Györke Róbert járási képviselő az Ungvári Járási Tanács munkájáról számolt be, kitérve a koalíciós tárgyalások nehézségeire.

Bátfán Bódi Tünde, az alapszervezet elnöke beszámolt az elmúlt év rendezvényeiről, a Zurgó együttes református templomban adott koncertjéről, valamint a kampányrendezvényekről.

Palkó Katalin tájékoztatta a tagságot az aktuális pályázati lehetőségekről, Mackó István pedig köszönetet mondott a KMKSZ-re leadott szavazatokért, érdeklődött a faluban tapasztalható problémák iránt, amelyekkel kapcsolatban szeretne segíteni.

em/rsz/tamási/bzs