Az IDC-CDI határozati javaslatának előterjesztett tervezete a kisebbségi jogokról Ukrajnában

Megerősíti, hogy határozottan kiáll Ukrajna szuverenitása, függetlensége és területi egysége mellett és elítél minden olyan szándékot vagy cselekedetet, mely fenyegetően hat ezekre vagy megkérdőjelezi azokat; Tudomásul veszi Kijev erőfeszítéseit a demokratikus reformok végrehajtása és az Európai Unió jogszabályaival és értékeivel történő összehangolása terén; Reméli, hogy Ukrajna hosszútávú Euro-atlanti integrációs törekvéseit a jószomszédi kapcsolatok segítik majd; […]

Bővebben

Határozatok

A KMKSZ nyilatkozata A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség következetesen kiáll Ukrajna európai közeledése mellett és az ehhez szükséges demokratikus jogállami intézményrendszer megteremtéséért. Ennek összetevőjeként tekintünk a hatalom decentralizálásának és a helyi közösségek önkormányzatiságának megerősítésére. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az ukrajnai adminisztratív reform keretében létrehozandó területi-önkormányzati képződmények kialakításánál, illetve a különböző szintű végrehajtó szervek összetételében messzemenően vegyék […]

Bővebben