A KMKSZ Választmányának nyilatkozata

A KMKSZ a kezdetektől támogatja Ukrajna eurointegrációs törekvéseit, fontosnak tartjuk, hogy az európai integrációs jogharmonizációval megvalósuljon a kisebbségek jogainak biztosítása, ezáltal pedig a kárpátaljai magyarok a gyakorlatban is visszakapják majd az alkotmányban garantált jogaikat. Valamennyi ukrán állampolgár számára rendkívül fontos, hogy Ukrajna mielőbb megkezdje az EU-s csatlakozási tárgyalásokat. 

Ezért a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) aggasztónak tartja, hogy a nyelvhasználat és az oktatás területén tovább folyatódnak a jogszűkítések, ami akadályozhatja Ukrajnai Európai Uniós integrációját.

Az oktatási hatóságok információja szerint az eddigi gyakorlattal ellentétben az érettséginek megfelelő tesztfeladatokat nem kívánják lefordítani magyar nyelvre. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a KMKSZ is levélben fordult az oktatási miniszterhez, melyben kérte a magyar tannyelvű oktatási intézmények végzős hallgatói számára a mulititesztek (NMT) magyar nyelvű fordítását, biztosítva ezáltal az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés jogát, de sajnálatos módon elutasító választ kaptunk. Az érettségizők iskolai teljesítményének mérésére, amely alapja a felsőoktatásba kerülésnek, tehát kizárólag államnyelven történik, ami ellentétes a teljes középfokú végzettség elsajátítására vonatkozó egyenlőség elvével, illetve az egyenlő esély lehetőségével a felsőfokú oktatás terén.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma nem tett intézkedéseket az államnyelv oktatásának kompetencia alapú megreformálása érdekében, és a jelenlegi állami szabvány továbbra is a leendő ukrán filológus mércéje szerint kéri számon az ukrán nyelv ismeretét a kissebségtől is. Megdöbbentőnek tartjuk, hogy míg az ukrán parlament képviselőinek elég, ha igazolják, hogy tanultak ukrán nyelvet, addig egy óvodavezetőtől vagy iskolaigazgatótól elvárják a C-típusú felsőfokú nyelvvizsgát.

Az új oktatási törvény értelmében 2023. szeptember 1-től a tantárgyak 40%-át államnyelven kell oktatni 5.-től 9. osztályig felmenő rendszerben a magyar tannyelvű osztályokban. Míg az új tanévtől a középfokú oktatás szintjén (10‒12. évfolyam) a magyar tannyelvű osztályokban a tantárgyak 60%-át ukránul kell oktatni, miközben az oktatási törvény fokozatos átállást irányoz elő 2027-ig. A törvény bevezetéséhez kapcsolódó végrehajtási rendelkezések így évekkel előre hoznák annak teljes körű bevezetését, ami hátrányos helyzetbe hozza a magyar iskolák felső évfolyamos diákjait. Ezért a jogszabály vonatkozó tételeinek pontos értelmezése kapcsán az illetékes minisztériumhoz fordulunk.

Hasonló a helyzet a 2022 decemberében elfogadott médiatörvénnyel, mely a nyelvi kvóták életbelépését előre hozza a korábban elfogadott törvényekben (a televíziózásról és rádiózásról szóló törvényben és az államnyelv működéséről szóló törvényben) előírt határidőkhöz képest. A jogszabály megfelelő értelmezése kapcsán szintén az illetékesekhez fordulunk. 

 A kisebbségekre vonatkozó újonnan elfogadott ukrán jogszabályok jogszűkítései kapcsán a KMKSZ, a kárpátaljai magyar szakmai és érdekvédelmi szervezetek, illetve szakértők bevonásával árnyékjelentést és szakvéleményt készít, melyet megküld az ukrán kisebbségi törvényt tárgyaló velencei bizottságnak, az ENSZ, az Európa Tanács illetékes szerveinek. 

Minden ellenkező híresztelés ellenére a háborús viszonyok között is él a kárpátaljai magyar közösség. Valamennyi oktatási intézményünkben zajlik a tanítás, intézményeink, szervezeteink és gyülekezeteink, ha nehéz körülmények között is, de tovább működnek, s mindent elkövetnek a kárpátaljai magyarság megmaradásának érdekében.

Köszönjük az Anyaország, a kárpát-medencei és a világ magyarságának, a magyar kormánynak a támogatást és a szolidaritást.

Makkosjánosi, 2023. április 1.