Barta József vezeti továbbra is a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetét

A KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezete április 1-jén a KMKSZ nagyszőlősi székházának nagytermében tartotta 33. tisztújító közgyűlését, melyen újabb három évre szavaztak bizalmat Barta József elnöknek. A megjelent 45 küldött alelnökké választotta a Virág Margarétát, Hevesi Miklóst és Kudron Zoltánt, megválasztották továbbá a bizottságok tagjait és kijelölték a középszintű szervezet által a KMKSZ Választmányába delegált személyeket.

Nemzeti himnuszunk eléneklése és a háborúban elesett katonákról történő megemlékezést követően Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke emléklappal köszönte meg az Ugocsában idén leköszönt hét alapszervezeti elnök munkáját. Ők név szerint: Boldog Ferenc (Tiszaújhely); Budaházi Kornélia (Nevetlenfalu), aki a középszintű szervezet alelnöki tisztségéről is leköszönt; Domokos Róbert (Akli); Szerbák Lenke (Csepe); Tóth Roland (Mátyfalva); Veszprémy Sándor (Feketeardó); Virág László (Tiszapéterfalva). Egyúttal köszöntötte az új alapszervezeti elnököket: Akliban Csetneki Ferencet, Csepében Trescsula Máriát, Nevetlenfaluban Szirmai Mónikát, Mátyfalván Tóth Irént, Tiszapéterfalván Virág Margarétát, Tiszaújhelyen Mihók Richárdot, Feketeardóban Kardos Natáliát választotta a helyi közgyűlés.

Elnöki beszámolójában Barta József az országban tapasztalható helyzetet értékelve rámutatott: „A háború mindannyiunk életét beárnyékolja, megnehezíti. Ugyan a harci események tőlünk távol játszódnak le, de mindannyiunk életére kihatnak, s jobban, mint bármi eddig. Sok ezer kárpátaljai közvetlenül, katonaként is részt vesz a harcokban, és közöttük több száz magyar is van. Sajnos már több száz kárpátaljai hősi halottat gyászolunk, akik között sok magyar is van, tizennégyről egészen biztosan tudjuk, közülük ketten biztosan tagjai voltak a KMKSZ-nek” – mondta el Barta József, hozzáfűzve, hogy a menekültek fogadása fontos feladatunk, s köszönetet mondott mindazoknak, aki ebben eddig részt vettek.

Az elnök beszélt a KMKSZ humanitárius akcióiról, a szociális kártya programjáról, valamint az egészségügyi programjukról. Elmondta, hogy az elmúlt két évben a középszintű szervezet működése a helyzetnek megfelelően zajlott, 24 alapszervezetükben 8 370 személynek van érvényes KMKSZ-tagsága, ami a korábbi taglétszámnál 313 fővel kevesebb. Részletesen ismertette a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány által lebonyolított szociális pályázatokon keresztül, valamint az Egán Ede Jótékonysági Alapnak köszönhetően a térségben élők számára folyósított támogatásokat. Barta József beszámolt a középszintű szervezet és alapszervezetei által megtartott megemlékezésekről és rendezvényekről, amelyek többsége a jelenlegi helyzetben csak csendes koszorúzás volt.

A szervezet Ellenőrző Bizottságának pénzügyi jelentését Pacuha Aranka ismertette a közgyűléssel, Himenec László pedig bejelentette, hogy a Fegyelmi Bizottsághoz sem szóbeli, sem írásbeli megkeresés nem érkezett.

A közgyűlés meghívott vendégei közül Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke a járási önkormányzatban zajló munkáról számolt be a közgyűlésnek, amely testületben a KMKSZ többséggel rendelkezik, illetve öt párt együttműködik vele, mindössze egy párt frakciója nem hajlandó az együttműködésre. A nehéz idők ellenére is minden rendben működik a testületben, hangsúlyozta a járási tanács elnöke.

Virág Margaréta, a Beregszászi Járási Tanács KMKSZ-es képviselője a frakció munkájáról számolt be.

Kudron Zoltán, a Nagyszőlősi Kistérségi Tanács KMKSZ-es képviselője, a kistérségi tanács Költségvetési Bizottságának elnöke a háromtagú KMKSZ-frakció eredményeiről számolt be a közgyűlésnek.

Az etalonnak tartott Tiszapéterfalvai Kistérségi Tanácsban folyó munkáról és eredményekről Hevesi Miklós szőlősgyulai képviselő számolt be.

A Tiszaújlaki Kistérségi Tanácsban kialakult helyzetet Székely Gusztáv, a KMKSZ-frakció vezetője ismertette a küldöttekkel.

Kócsi Katalin, a Királyházai Kistérségi Tanács KMKSZ-frakciójának vezetője pedig Kárpátalja legszegényebb kistérségének helyzetéről adott részletes tájékoztatást.

A KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének tisztújító közgyűlése újabb három évre bizalmat szavazott Barta József elnöknek, alelnökké Virág Margarétát, Hevesi Miklóst és Kudron Zoltánt választották. Az elnökön és a három alelnökön túl öt elnökségi tagot is választottak, ők: Kalanics Éva, Gál-Herdinszky Lilla, Szirmai Mónika, Illés Katalin és Lidka Diána alapszervezeti elnökök. Az Ellenőrző Bizottság tagjaivá Pacuha Arankát, Bák Ferencet és Fábián Istvánt, a Fegyelmi Bizottságba pedig Kalanics Évát, Királyi Károlyt és Himinec Lászlót választotta a közgyűlés.

A középszintű szervezet 17 választmányi tagot delegált a KMKSZ Választmányába, név szerint: Bák Ferenc, Boldog Ferenc, Budaházi Kornélia, Dobsa István, Gál-Herdinszky Lilla, Gerendely Béla, Fábián István, Kalanics Éva, Királyi Károly, Kudron Zoltán, Lidka Diána, Szűcs Judit, Sztepanyuk Angéla, Virág Margaréta, Virág László, Hevesi Miklós és Kész Barnabás.

A megyei Ellenőrző Bizottságba az elnök javaslata alapján Pacuha Arankát, a megyei Fegyelmi Bizottságba padig Illés Katalint delegálta a középszintű közgyűlés.

(Badó Zsolt/Kárpátalja hetilap)