A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közleménye

Az alapítvány folyó év november 8-tól november 26-ig felmérést folytat a jelenleg semmilyen hivatalos munkaviszonyban nem álló, ukrajnai nyugdíjjal rendelkező, kárpátaljai magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, szociális intézményekben egykor oktatási-nevelési feladatokat ellátó pedagógusok, kárpátaljai magyarlakta településeken egykor egészségügyi feladatokat magyar nyelven ellátó nyugdíjas orvosok, nővérek, valamint kárpátaljai magyarlakta településeken egykor művelődésszervezői, könyvtárosi, közgyűjteményi dolgozói, illetve művészeti vagy sportiskolában oktatói feladatokat, színészi, előadóművészi, média tartalomelőállítási tevékenységét magyar nyelven végző nyugdíjasokról. A felmérésben azok vehetnek részt, akik rendelkeznek magyar igazolvánnyal, s legalább 5 éves munkaviszonyt tudnak igazolni (munkakönyvvel vagy igazolással) az adott intézményben. A felmérési adatlap az alapítvány irodáiban igényelhető és nyújtható be. Az adatlap személyesen, vagy meghatalmazott személy által nyújtható be. (A meghatalmazás formanyomtatványa a kmkszalap.org honlapról tölthető le.)

Gulácsy Géza,
a „KMKSZ” JA igazgatója