Az aklihegyi KMKSZ-alapszervezet most is erőt mutatott fel

Tisztújító közgyűlés – zsúfolásig telt teremben

Aklihegyen ugyancsak március 8-án tartották meg a 200 fős KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlését a helyi általános iskolában, s a KMKSZ-tagság összetartását, illetve a politika iránti érdeklődését jelezte, hogy nemcsak a szép nagy osztályterem telt meg zsúfolásig, hanem többeknek csak az ajtónál állva jutott állóhely – mégis részt vettek a rendezvényen…

A közgyűlés kezdetén az általános iskola tanulói – a közelgő március 15-i nemzeti ünnepre való tekintettel – ünnepi műsorral idézték fel 1848–1849 forradalmát és szabadságharcát. Az ünnepség felvezetőjében pedig Pacuha Aranka alapszervezeti elnök rámutatott, hogy az egykori forradalmárok és szabadságharcosok bátorsága erőt ad nekünk is a saját küzdelmünkhöz. Majd a műsort követően, beszámolójában elmondta, hogy az alapszervezet most is részt vett a Magyarok Kenyere programban, a Széchenyi Alapítvány „Magyarul tanulni jó” programja keretében, a Széchenyi Jótékonysági Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által küldött, s a KMKSZ és a KMPSZ által összeállított ajándékcsomagokkal lepték meg a mostani tanév kezdetén is az első osztályos nebulókat, akárcsak az előző években. Az általános iskolával együtt megtartották nemzeti ünnepeinket, megemlékezéseinket, az anyák napi ünnepséget. Megrendezték a Kárpát-medencei Magyar Iskolák XX. Találkozóját, mely találkozóra minden évben más-más helyszíneken kerül sor, Aklihegy pedig 2000 óta részt vesz a programban. Emellett pedig táncházra is sor került itt az idén, ahol az érdeklődők magas szintre fejleszthették tánctudásukat. A rendezvények mellett pedig az elnök asszony kitért az idei parlamenti választásokra, amikor is a kárpátaljai magyarság biztosíthatta volna, hogy továbbra is legyen parlamenti képviselete, ám ezt a lehetőséget elszalasztottuk. Pedig – mint kihangsúlyozta – össze kell fognunk azért, hogy megmaradjunk.

Barta József, a KMKSZ alelnöke, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke és a megyei tanács első elnökhelyettese kifejtette, miszerint az aklihegyi KMKSZ-alapszervezet az ugocsai magyarság egyik fontos tartóoszlopa, az egyik legerősebb KMKSZ-alapszervezet. Majd kitért rá: sokan kérdezték, miért is volt fontos dr. Brenzovics László parlamenti képviselősége, hiszen egyedül volt magyar a Legfelső Tanácsban, és mit tesz a KMKSZ. Ám rámutatott: dr. Brenzovics László parlamenti képviselőként vett részt tanácskozásokon, fórumokon, tárgyalt Brüsszelben, Washingtonban, Helsinkiben a kárpátaljai magyarság érdekében, és egészen más súllyal vesz részt valaki a tárgyalásokon parlamenti képviselőként, mint egy társadalmi szervezet elnökeként. Ami pedig a KMKSZ szerepét illeti, a Szövetség alapítványain keresztül nagy részt vállal nemzetrészünk támogatásában. A pénz Magyarországtól jön, de rengetegen dolgoznak azon a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítványnál, hogy a szülőkhöz eljusson a gyermekétkeztetési és a beiskolázási támogatás, a közszférában dolgozókhoz a fizetéskiegészítés, az Egán Ede Alapítványnál pedig azon, hogy támogatásban részesüljenek a magyar gazdák, farmerek, kis- és középvállalkozók. Emellett pedig a földprivatizációs program is az Egán Ede Alapítvány útján valósul meg. És minden támogatás pályázatok útján valósul meg, minden pályázó saját maga, a banki kártyájával veheti fel a támogatást, hogy még csak a gyanú sem merülhessen fel, hogy valami nem törvényesen történik. Emellett a felszólaló beszélt a földprivatizációról, valamint a közigazgatási reformról, ami Aklihegyet úgy érinti, hogy ezután Tiszapéterfalva az a kistérségi központ, mely kistérséghez Aklihegy is tartozni fog. A Nagyszőlősi járásban ugyanis a magyar vagy magyar többségű falvak a Tiszán inneni részen a Tiszaújlak, a Tiszán túli részen pedig a Tiszapéterfalva központú kistérséghez fognak tartozni, és méltán nagy eredménynek nevezte, hogy a KMKSZ elérte, hogy a magyar vagy magyar többségű települések magyar többségű kistérségekbe tömörüljenek. A közigazgatási reformról szólva, elmondta, hogy a járási kompetenciák a kistérségekbe mennek át, nagyon fontossá válik, kik lesznek a kistérségek polgármesterei, az önkormányzatok képviselői. Ezért felhívta rá a figyelmet, hogy a megyei tanácsi választások mellett a kistérségi választásokra is nagy figyelmet fordítsanak, s a magyarság érdekeit képviselő személyeket juttassák be a megyei tanácsba, a magyar és a kistérségi érdekeket képviselő megfelelő személyeket juttassák be a polgármesteri és a képviselői székekbe.

A felszólalást követően Barta József válaszolt a kicsiny diáklétszámú, de minőségi oktatást nyújtó Aklihegyi Általános Iskola jövőjével, valamint az útviszonyokkal kapcsolatos kérdésekre.

A tisztújítás során aztán a közgyűlés újraválasztotta elnökké Pacuha Arankát, akit a nemzetközi nőnap alkalmából Barta József virággal köszöntötte fel.

Lajos Mihály