Kijev elvetette Szijjártó Péter mindkét javaslatát a kárpátaljai magyar oktatás megőrzését illetően

Hanna Novoszad oktatási miniszter szerint az ukrajnai magyar kisebbség tősgyökeres népként történő elismerése politikai kérdés, amit jelenleg nem érdemes feszegetni, mert a magyarok törvényileg nem esnek ebbe a kategóriába, az ukrán nyelv óraszámának növelése a magyarul oktatott tárgyak tanóráinak csökkentése nélkül pedig megoldhatatlan – tájékoztatott a tanügyi tárca honlapja a pénteki Novoszad–Szijjártó találkozó kapcsán.

A minisztériumi orgánum tájékoztatása szerint a magyar külgazdasági és külügyminiszter két javaslatot tett az ukrán oktatási tárcavezetőnek, amelyek szerinte jó feltételeket biztosíthatnának az anyanyelv oktatásához és az államnyelv elsajátításához a magyar kisebbség számára. Közülük az egyik a magyar tősgyökeres nép nyelveként történő elismerése lenne, míg a másik az ukrán nyelv tanóra számának növelése az iskolákban, de nem a többi tárgy rovására.

Novoszad meggyőződése, hogy a magyar elismerése tősgyökeres nép nyelveként jelenleg nem lehetséges, mert politikai kérdésről van szó – olvasható a honlapon. „A tősgyökeres népek nálunk világosan meg vannak határozva törvényileg, és meg kell érteni, hogy az érintett országok listájának a módosítása alapelveket sértene, mivel jelenleg tősgyökeres népeknek azok minősülnek, amelyeknek, Ukrajnán kívül, nincs anyaországuk. A magyar nyelv nem felel meg ennek az elvnek” – mutatott rá a miniszter, aki hangsúlyozta, hogy Ukrajna teljesítette a Velencei Bizottság minden ajánlását.

Az ukrán nyelvórák számának növelésével kapcsolatban a tárcavezető kifejtette, hogy az nem lehetséges a magyarul oktatott tárgyak óraszámának csökkentése nélkül, mert Ukrajna nem vezethet be hétnapos heti oktatást a magyar tanulók számára.

Ukrajnában a törvény a krími tatárokat ismeri el tősgyökeres népként, számukra elvben biztosított az anyanyelvű oktatás az első osztálytól a középiskola befejezéséig.

(vb/mon.gov.ua)

Forrás: