Megtartották a Homoki Kistérségi Tanács alakuló ülését

Január 9-én, csütörtökön délután tartotta első, alakuló ülését a Homoki Kistérségi Tanács, amely 8 települést – Homok, Minaj, Koncháza, Ketergény, Őrdarma, Tarnóc, Botfalva, Sislóc – egyesít.

Az ülést a Homoki Territoriális Választási Bizottság elnöke, Mikola Matyovka nyitotta meg. Elhangzott, hogy tavaly december 22-én sikeresen lezajlottak a helyhatósági választások, amelyek hivatalos eredményei szerepelnek a Központi Választási Bizottság honlapján.

Ezután Tetyana Vacsilja, a Homoki Kistérségi Tanács polgármestere, aki 3576 szavazatot szerzett, letette a hivatali esküt. Ígéretet tett arra, hogy az Ukrajna Alkotmányában meghatározott törvényeknek megfelelően fogja képviselni a kistérséghez tartozó települések lakosságát a döntéshozó szervben. Ezt követően felolvasták a tanácsba bekerült képviselők neveit, akik átvették képviselői igazolványukat. A kistérségi tanács testületébe 26 képviselőt delegáltak a lakosok, közülük ketten – Bujdosó Erzsébet és Medve Andrea – a KMKSZ színeiben szereztek mandátumot.

Ezek után kezdetét vette az érdemi munka. Összesen 15 kérdés került napirendre. A napirendi pontoknak megfelelően először megválasztották a számlálóbizottság tagjait, majd a képviselők titkos szavazással döntöttek a tanácstitkári posztról. Egyetlen jelöltként a 26-ból 17 szavazattal Ljudmila Hazát választották meg, aki 2010-től a Homoki Községi Tanács titkára volt.

A Homoki Kistérségi Tanács egyik polgármester-helyettese Olha Lazorik lett, aki 2006-tól a Homoki Községi Tanács alpolgármestere volt, a másik alpolgármester pedig Mihajlo Hotra, az Ungvári Járási Tanács képviselője lett. A képviselők úgyszintén elfogadták a tanács munkarendjét, az állandó bizottságok számát (3) és megnevezését, valamint a végrehajtó bizottság megalakítását. Jóváhagyták a költségvetéssel kapcsolatos fontos döntéseket – új bélyegző elkészítése, aláírás hitelesítése, stb. is. Elkezdődött a kistérséghez tartozó Homoki, Őrdarmai és Tarnóci Községi Tanácsok átszervezése, ez a folyamat márciusig tart. A hatályos törvények értelmében a következő önkormányzati választásokig, amelyekre előreláthatóan idén októberben kerül sor, Tarnócon Vadim Solja, Őrdarmán pedig Vaszil Szika korábbi polgármester tölti majd be az elöljáró (sztaroszta) posztját.

Végezetül Tetyana Vacsilja felolvasta azt a nyílt levelet, amelyet a Miniszteri Kabinet 2019. december 18-ai döntése nyomán az Elnöki Adminisztrációhoz, a Miniszteri Kabinethez, a Régiófejlesztési, Építési és Lakásgazdálkodási Minisztériumhoz, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatalhoz és a megyei tanácshoz intéztek. Amint arról lapunk előző számában is olvashattak, a kárpátaljai egyesült területi közösségek távlati tervében a korábban közzétett 60 helyett csak 57 kistérség szerepel. Többek között a homoki is kimaradt, helyén a térképen fehér folt, azaz olyan terület látható, ahol nem alakult meg az egyesült kistérség. A kistérségbe egyesülő községi tanácsok polgármesterei értetlenül állnak a történtek előtt, amit a január 2-án megtartott sajtótájékoztatón is kifejtettek.

Az ülésszakot nem zárták be. Így az újonnan megalakult kistérségi tanács elsőrendű feladatairól, a bizottságok összetételéről, stb. a képviselők a tervek szerint jövő pénteken, január 17-én megtartandó ülésen döntenek.

Rehó Viktória