Elvárások és ígéretek

November 22-én délelőtt a Beregszászi Járási Tanács épületének üléstermében találkoztak a járási és megyei tanács képviselői, illetve az érintett polgármesterek, az amerikai Avellena Gold kárpátaljai leányvállalatának, a Karpatszka Rudna Társaságnak (Карпатська Рудна Компанія) a képviselőivel. A soron kívüli ülésezése fő célja az volt, hogy az említett társaság tájékoztassa, mutassa be hivatalos engedélyekkel és dokumentumokkal alátámasztva, hogy tulajdonképpen milyen munkálatokat szándékoznak végrehajtani az egykori muzsalyi aranybánya területén, valamint azt, hogy az általuk végezni kívánt tevékenység a környezetre milyen hatással lesz.

Sin József, a Beregszászi Járási Tanács és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke nyitotta meg a találkozót, majd bemutatta a jelenlévőknek a Karpatszka Rudna Társaság (KRT) igazgatóját, Ilin Arszen Valerovicsot, illetve Sztukan Pavlo Pavlovicsot, a társaság technológus partnerét. Rajtuk kívül jelen volt még Péter Csaba, a Kárpátaljai Megyei Tanács magyar frakciójának képviselője, Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, Petruska István, a járási közigazgatás elnöke, Horváth László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) Beregszászi Járási Szervezetének elnöke, Kovács Zoltán, a Jedinij Center képviseletében, Ficáj László Nagymuzsaly polgármestere, illetve még további KMKSZ-es és UMDSZ-es magyar járási képviselők.

Ezt követően Sin József tájékoztatta a jelenlévőket az aranybánya működésének 1999-es kezdetéről, történeti időszakairól, illetve arról, amikor még a Zakarpatpolimetal (Закарпатполіметали) kezében volt a bánya, milyen káros anyagok és nehézfémek kerülhettek a környezetbe, talajba, ivóvízbe és a csatornákba. 

Elsőként azt szerették volna megtudni a jelenlévő képviselők a KRT igazgatójától, hogy milyen módon képzeli el az aranybánya lerakatában felhalmozódó hulladékból történő érc- és arany kinyerését, illetve annak utilizációját, és ez milyen hatással lesz majd a környezetre.

Ilin Arszen Valerovics leszögezte, hogy a fő vállalat, az Avellena Gold igazgatója, Brian Savage teljes mértékben felelősséget vállal a hulladék utilizációjáért, továbbá a munkaengedélyük szintén kötelezik őket erre. Az újrahasznosítást (átmosás, utilizáció) követően a hulladékból homok marad csupán – tájékoztatott a vállalati direktor. A környezetre semmilyen káros hatással nem lesz – folytatta –, hiszen egy nagyméretű ökológiai projektről van szó. Elsősorban a polimetall ércektől, illetve a nehézfémektől szeretnék megtisztítani a hulladéktömeget. Az úgynevezett zárt gyártási ciklusú speciális technológiával 85–90%-os tiszta homok marad a szennyezett hulladékból. Mindezt a környezeti vizek szivattyúzásával és felhasználásával szeretnék elérni, mely által átmosnák a hulladéktömeget. Ezzel a zárt ciklusú technológiával ülepítenék le és őriznék meg a víz mennyiségét is. Az átmosott homok itthon kerülne felhasználásra, a kimosott végterméket pedig Belgiumba szállítanák további felhasználás céljából. Az igazgató azt is elmondta, hogy a munka és az utilizáció előreláthatólag 9 hónapig tartana, ez idő alatt közel 200 ezer tonna hulladékot dolgoznának, mosnának át. Kihangsúlyozta, hogy ehhez a módszerhez semmilyen ciántartalmú anyagot nem használnak fel, az egész procedúra mechanikus erővel történik. 

Tovább folytatva a képviselők az engedélyek, illetve dokumentumok felmutatására kérték a vállalati vezetőket. Ilin Arszen Valerovics igazgató átnyújtotta a meglévő okmányok fénymásolatait a járási vezetőknek, és azt szorgalmazta, hogy interneten is utána nézhet bátran mindenki, hiszen ez publikus információ.

Az ülésen további kérdések merültek fel, többek között az is, hogy honnan fognak majd a munkához ennyi vizet előteremteni, illetve milyen mértékben fog szennyeződni a vízkészlet, továbbá, hogy emberek, turisták megtekinthetik-e látogatóként a bánya területét.

Végül abban állapodtak meg a felek, hogy november 29-én a járási képviselők egy csoportja szakértők bevonásával újra látogatást tesz Nagymuzsalyba, a volt aranybánya területére.

A tanácskozás után a vállalati bizottság egyik tagja, Rakimov Jevhen lapunknak adott interjújában nagyon pozitívnak értékelte a találkozót, hiszen az ő érdekük az, hogy átlátható legyen a tevékenységük mind a hatóságok, mind pedig a lakosság irányába. 

Sin József az ungvári TV21-nek és lapunknak adott közös interjújában elmondta, hogy jelenleg a legfontosabb dolog ebben az ügyben az, hogy pontról pontra megtudjuk, hogy milyen tevékenységek folynak jelenleg a bánya területén, illetve felmérjük azt, hogy mennyire szavahihetők a vállalat képviselői. Néhány hete egy a járási képviselőkből megalakult bizottság látogatást tett a bánya területére abból a célból, hogy információt szerezzen a munka folyamatairól. Megfigyelhettük, hogy a bánya területén új ülepítőket, illetve víztározókat létesített a vállalat. A mai nappal kapcsolatban elmondta, azért volt szükség a találkozóra, hogy megtudják a cég vezetői testületétől, hogy tulajdonképpen mit is akarnak, hogyan akarják, illetve mennyire megbízható az az információ, amelyet nekünk elmondanak, valamint ami a legfontosabb, hogy mennyire veszélyes a környezetre a vállalat által kezdeményezett tevékenység. A vállalat vezetői biztosítottak minket arról, hogy ökológiailag tiszta technológiával fognak dolgozni. Számunkra is az lenne a legfontosabb, ha végleg eltűnne a Zakarpatpolimetal cég által felhalmozott szennyezett meddőkőzet-hulladék a környezetből – fogalmazott a tanácselnök. Én úgy gondolom, hogy ez a találkozó mindkét félnek hasznos tapasztalatul szolgált, hisz mindkét oldal nyíltan elmondhatta a véleményét és kívánalmait. A bizalom helyreállítása lenne a cél, hogy higgyünk egymásnak, és Nagymuzsaly községét pedig megóvjuk a környezeti problémáktól, ezáltal pedig amennyire csak lehetséges, megőrizzük a környék turisztikai jellegét. Az ők nézetük szerint az aranybányászat és turizmus elképzelhető egymással párhuzamban – mi ezt szeretnénk elhinni, éppen ezért egy kiszállásos munkaértekezletet akarunk tartani a muzsalyi aranybánya területén, illetve meginvitálni őket a legközelebbi tanácsülésünkre – tájékoztatott Sin József. Tovább folytatva elmondta, hogyha bármilyen probléma merülne fel, akkor nagyon reméli, hogy a Beregszászi járás közössége, illetve társadalma lesz olyan felkészült és erős, hogy megakadályozza a munkálatok további folytatását. A vállalat által benyújtott dokumentumokról a járási tanács elnöke elmondta, hogy jelenleg vizsgálat alatt vannak az engedélyek valódisága, hiszen a meddőhányó kitisztítása után, a KRT a bányák újbóli megnyitását tervezné.

D. P.