A KMKSZ-frakció közbenjárásával épül út Botfalván

Ülésezett az Ungvári Járási Tanács

Pénteken, november 8-án került sor az Ungvári Járási Tanács soron kívüli, harmincnegyedik ülésére, melyen a KMKSZ-frakció javaslatára az Ungvári járás egyik településén első ízben lesz aszfaltborítás két utcában, valamint pénzügyi támogatásban részesül Nagydobronyban a palliatív kórházi osztály.

Az ülésszakon a 36 járási képviselőből 28-an voltak jelen, úgyszintén részt vett az ülésen Mihajlo Laba, a Legfelső Tanács népképviselője, Erika Kinyev, az Ungvári Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke, valamint a meghívott vendégek.

Elsőként Ruszlan Csornak, az Ungvári Járási Tanács elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd a testület egyperces néma főhajtással adózott az ország keleti részében elesettek emlékének. Majd a rendezvény kellemes momentummal folytatódott: születésnapja alkalmából felköszöntötték Ruszlan Csornak tanácselnököt. 

A továbbiakban a képviselői testület egyöntetűen megszavazta néhány kérdés felvételét a napirendbe, és áttértek az érdemi munkára. Mivel az ülésszakot megelőzően ezeket megvitatták és jóváhagyták az állandó bizottságok ülésein, a képviselők ütemesen megszavazták a járás élettevékenysége szempontjából fontos határozatokat. Elfogadták az Ungvári Járási Klinikai Kórház új alapszabályzatát, döntöttek egy gépkocsi ingyenes átadásáról a járási művelődési osztálynak, valamint módosították a 2018–2021-es évekre szóló, a lakosság egyes kategóriáihoz tartozó betegek ambuláns kezelése esetén járó ingyenes gyógyszerellátásra és a cukorbetegek ellátására vonatkozó 2019-es évi járási programot.

Végezetül a járási képviselők megszavazták az Ungvári járás 2019-es évi járási költségvetésének módosítását. Ennek értelmében a KMKSZ-frakció javaslatára 2 millió 200 ezer hrivnyát utaltak ki két utca nagyjavítására Botfalván, valamint jelentős összeget fordítanak speciális lámpák és ágyak vásárlására a nagydobronyi palliatív központban. Mint ismeretes, az Ungvári járásban közel 30 százalékot tesz ki a magyar lakosok száma, ezzel a közösséggel az elmúlt önkormányzati válaszáson sikerült az első helyet megnyerni, így a KMKSZ-frakció a legnépesebb (8 fő) az Ungvári Járási Tanácsban.

– Ennek köszönhetően az Ungvári járás többségében magyarok lakta települései közül sok helyre sikerült olyan költségvetési pénzeket irányítani, amelyek a büdzsé túlteljesítése révén halmozódtak fel és korábban kistelepülésekre nagyon ritkán jutottak el – emelte ki Balogh Lívia, a KMKSZ-frakció vezetője, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke. – Igyekszünk minden településre pénzt juttatni, hol kisebb, hol nagyobb igények merülnek fel. Természetesen a benyújtott igény jóval nagyobb, mint amilyen források megjelennek járási szinten. De örülünk annak, hogy így az adminisztratív-territoriális reform előtt sikerült Botfalvának egy olyan összeget kiutalni, amelyen már régóta dolgozunk, többek között Bujdosó Erzsébet képviselőtársammal, aki már többször benyújtotta a kérelmet, hogy a településen végre aszfaltborítás készüljön a két útszakaszon. Köszönjük a képviselőknek Ruszlan Csornakkal az élen, akik támogattak bennünket ebben a kérdésben – hangsúlyozta az elnök asszony.

Úgyszintén elmondta, hogy az elmúlt években minden járásban, így az Ungváriban is beregisztrálták a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány fiókintézetét. Ezeken keresztül az itt dolgozó egészségügyi dolgozók, pedagógusok anyaországi támogatásából befolyó adó 60%-a itt marad a járásban. Ez jelentős összeget tesz ki, főleg idén, hiszen a Magyar Kormány megemelte a támogatásokat. Jelentős összeg marad a járásban, ezt a pénzt újra tudják hasznosítani, s felhasználhatóak bármely település, köztük ukrán fejlesztésére is.

– Ez egy nagy lépés számunkra, régóra dolgozunk rajta és örülünk, hogy még az idén megvalósulhat a tervünk – kapcsolódott be a beszélgetésbe Bujdosó Erzsébet képviselő. – A Petőfi utcában a mai napig köves földút van, a Határőr utcában pedig olyan szörnyű útviszonyok vannak, hogy emiatt a települést a megyeszékhellyel összekötő autóbuszjáratok nem hajtottak be. A botfalvai lakosok mindennap kénytelenek voltak 1,5-2,5 kilométert gyalogolni esőben, sárban, hóban. Az, hogy most aszfaltborítást kap a két utca, óriási előrelépés a 620 fős falu életében – szögezte le örömmel Bujdosó Erzsébet.

Rehó Viktória