Közgyűlések a KMKSZ középszintű szervezeteiben

„Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk…”

A harminc éve alakult Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Nagyszőlősi Középszintű Szervezete március 30-án tartotta soros közgyűlését a szervezet nagyszőlősi székházában. A gyűlésen 94 küldött volt jelen.

A közgyűlés a Himnusz eléneklésével vette kezdetét. Ezután Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte a jelenlévőket, és ismertette, hogy a középszintű szervezet köszönetnyilvánító dísz­oklevelet adományoz Milován Jolánnak, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezete korábbi elnökének a sokéves közösségszervező munkájáért.

Barta József – aki egyben a KMKSZ alelnöke és a Kárpátaljai Megyei Tanács (KMT) első elnökhelyettese is – megtartotta elnöki beszámolóját a középszintű szervezet 2018. évi tevékenységéről. Beszédét az elmúlt év legjelentősebb történéseinek összefoglalásával kezdte: „Az elmúlt év legfontosabb eredményei közé sorolom, hogy Kárpátalján sikerült megőrizni a békét, etnikai alapon nincs torzsalkodás annak ellenére, hogy többször is megpróbálták egymás ellen fordítani a nemzetiségeket” – emelte ki, majd hozzátette, hogy sikerült megőrizni, sőt megerősíteni súlyukat a regionális és helyi politikában és a közéletben, emellett sikerült a magyarországi támogatások révén elősegíteni a szülőföldön való boldogulást, ezáltal valamelyest lelassítani a kivándorlást. „Az eredmények megőrzése érdekében a fejlődés útján való továbbhaladásért kell küzdenünk és dolgoznunk az elkövetkezendő időben” – szögezte le Barta József. Ezt a munkát azonban rendkívül megnehezítik azok a támadások, amelyek miatt az előrehaladás helyett védekező harcokat kell vívni a szerzett kisebbségi jogokért, az anyanyelvi oktatás lehetőségének és az anyanyelv közéletben való használatának megőrzéséért. Ennek érdekében „folyton és mindenhol hangunkat kell hallatnunk és tiltakozásunkat kifejeznünk azon intézkedések, események és cselekedetek miatt, melyekkel megfélemlíteni, megalázni, megvádolni és lejáratni akarnak bennünket alaptalanul és igazságtalanul” – fűzte hozzá.

Barta József elmondta, hogy 2018-ban a járás 25 alapszervezetének tagsága összesen 9133 főt tett ki. Beszámolt arról, hogy az elmúlt év során Magyarország támogatásának köszönhetően a járásban 2100 szülő kapott gyermekétkeztetési támogatást, továbbá 1072 oktatásügyi, 364 egészségügyi, 71 művészeti iskolában dolgozó személy részesült fizetéskiegészítésben, 5 művelődésszervező, 12 könyvtáros, valamint 7 médiában dolgozó, oktatási-nevelési támogatásban pedig 4290 szülő részesült. Az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program keretében a Nagyszőlősi járásban 721 pályázó összesen 1 milliárd 821 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatai révén a járás tíz KMKSZ-alapszervezete összesen kb. 1,5 millió forint összegű támogatáshoz jutott. A magyar kormány támogatásából újítottak fel 11 családorvosi rendelőt, 4 jelenleg is felújítás alatt áll. „A felsorolásból is nyilvánvalóvá válik, hogy Magyarországtól minden eddiginél nagyobb és egyre bővülő keretű támogatást kapunk” – mondta, és ezért köszönetét fejezte ki.

Az ugocsai középszintű szer­vezetben 2018-ban számos kulturális programot szerveztek: megemlékezésekre, honismereti kirándulásokra, színházi előadásokra, koncertekre, táncházakra, sporteseményekre és fesztiválokra került sor. Végezetül köszönetet mondott a járás aktivistáinak munkájukért, melyet a magyar ügyért, e nemzetrész megmaradásáért és megerősödéséért tettek. „Tegyünk lépéseket az esély megteremtéséért, mert csak közös akarattal és cselekedettel tudjuk legfontosabb célunkat, a kárpátaljai magyarság szülőföldön magyarként való megmaradását elérni!” – hangsúlyozta Barta József.

A mandátumvizsgáló bizottság jelentését Illés Katalin, az ellenőrző bizottság beszámolóját Gorondi Albert, az etikai bizottság beszámolóját Király Károly olvasta fel, melyeket a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadott.

Ezt követően dr. Erdei Péter beregszászi magyar konzul átfogó tájékoztatást adott a jelen lévő küldöttek számára a 2019. május 26-i magyarországi európai parlamenti választás kapcsán, illetve megválaszolta a hallgatóság felől érkezett kérdéseket is.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán Legfelső Tanács képviselője beszédében a Szövetség harminc éve történt megalakulását emelte ki: harminc év alatt egy új nemzedék már úgy nőtt fel, hogy létezett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, amely mindent megtett és megtesz azért, hogy megfelelőképpen képviselje a kárpátaljai magyarság érdekeit, ugyanazt az irányvonalat követve már harminc éve. Köszönetét fejezte ki mind­azoknak, akik a kicsit sem könnyű elmúlt három évtized során kitartottak a kárpátaljai magyarság ügye mellett, és tettek annak érdekében, hogy ez a közösség ne csak megmaradjon, hanem fejlődjön is. Ugyanakkor Ukrajnában lezárul egy ötéves ciklus – tette hozzá –, hiszen 2019-ben elnök- és parlamenti választásokat tartanak az országban. Az ukrán sajtóban öt éve folyamatosan zajlik a kárpátaljai magyarság negatív színben való feltüntetése, a határokon történő vegzálása. Az elmúlt egy év különösen veszélyes volt, hiszen felrobbantották a KMKSZ ungvári székházát, a Mirotvorec nevű honlapon listázásra kerültek kárpátaljai magyarok is, s több más olyan cselekmény történt, amely nincs összefüggésben sem az európai gondolkodásmóddal, sem a jogállam fogalmával – mutatott rá a KMKSZ elnöke. A megfélemlítési kísérletek ellenére a kárpátaljai magyarság továbbra is kiáll jogaiért, hiszen „mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk” – fűzte hozzá.

A küldöttgyűlésen felszólalt Dobsa István, a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének (ISZ) elnöke, aki az ISZ 2018-as tevékenységét foglalta össze. Gál Lilla, az Egán Ede Jótékonysági Alapítvány munkatársa a közel 3 éve működő alapítvány eddigi munkáját mutatta be. Kész Barnabás, a KMT képviselője a megyei közgyűlésben folyó munkáról számolt be a gyűlésen. Gál István, a Nagyszőlősi Járási Tanács képviselője, a tanács KMKSZ-frakciójának vezetője is beszámolt az ott zajló tevékenységről, illetve a Pro Agricultura Carpatika munkatársaként a szervezet munkásságáról. Kudron Zoltán, a KMKSZ Nagyszőlősi Alapszervezetének elnöke a városi tanács képviselőjeként röviden összefoglalta a KMKSZ városi tanácsban betöltött szerepét.

A küldöttek ezután megvitatták a beszámolókat és számos kérdést tettek fel a politikai folyamatokhoz, valamint a KMKSZ ISZ működéséhez kötődően, amelyekre az illetékesek adtak választ. A gyűlés végén a szervezet elmúlt évi munkáját a küldöttek egyhangúlag kielégítőnek minősítették. A közgyűlés a Szózat eléneklésével zárult.

Csuha Alexandra