„Oh honfi, őrizd-e tüzet, S ne félj, ha vész borul…”

Március 15-én az Ugocsa megyei magyarság is méltó módon emlékezett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A márciusi ifjak jelszavai ma is aktuálisak a kárpátaljai magyarság küzdelmében – hangsúlyozta nagyszőlősi ünnepi beszédében Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő.

„Március 15-e a magyar történelem azon fényes csillaga, mely korokon és ideológiákon átívelően köti össze a magyar embereket. Így napjainkban elsősorban a szabadság, a remény, az ifjúság és a tenni akarás ünnepe” – emelte ki ünnepi beszédében Bocskor Andrea. A képviselő hangsúlyozta, nemzeti ünnepünk alkalmával nemcsak magyarságunkra, hazaszeretetünkre vagyunk büszkék, de azokra a dicső ősökre is, akik kitartottak, dacolva a túlerővel és a következményekkel: „Örök példaként állnak előttünk a márciusi ifjak, akik nemcsak vágyták a szabadságot, hanem hajlandóak voltak tenni is érte.”

A Fidesz–KDNP képviselője az ukrajnai helyzet kapcsán elmondta: „Olyan időket élünk, amikor csatákat kell vívni magyar nyelvünkért és kultúránkért. A márciusi ifjak jelszava – Legyen béke, szabadság és egyetértés! – ma is aktuális.” Kiemelte, hogy a magyar nép szabadságszeretete nem aludt ki 1848 óta, s bármilyen nehéz helyzetben is van a kárpátaljai magyarság, ki kell tartania.

Kudron Zoltán, a KMKSZ Nagyszőlősi Alapszervezetének elnöke szerint a márciusi ifjak olyan hősök, akik bár nem nyerték meg a harcot, de mégis győztek, kivívták a nemzet tiszteletét és változást hoztak. „Tetteikre büszkék lehetünk, és méltán emlékezünk. Azonban a XXI. században ismét szükség lesz a jobbító szándékra, összefogásra és egységre. Mindezekhez tanulnunk kell őseinktől és a múlt bukásaiból. »Oh honfi, őrizd e tüzet, S ne félj, ha vész borul: E szikra fényt ad és hevet, S ég olthatatlanul«” – zárta Vörösmarty Mihály szavaival ünnepi beszédét.

Gyebnár István beregszászi magyar konzul Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke üzenetét tolmácsolta a jelenlévőknek. Ezt követően Rezes József, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal vallásügyi és nemzetiségi főosztályának vezetője ünnepi beszédében arra buzdította a jelenlévőket, hogy higgyenek önmagukban, és legyenek bátrak, s amiben hisznek, azért merjenek tenni. Kiemelte, hogy mindezekhez pedig elengedhetetlen a szabadság szeretete, amely a magyar népet mindig is jellemezte. „Nem választhatjuk meg a kort és a helyet, ahová születünk. Ma ismét nehézségeket kell kiállnunk. De büszke vagyok arra, hogy a kárpátaljai magyarság az elmúlt évek során össze tudott fogni, ezáltal olyan politikai egységet és erőt képezett megyei szinten, amely által alakítója lehet a megyei történéseknek. Nagyon fontos, hogy a márciusi ifjak tetteiből, erejéből és hitéből erőt merítve azt az összefogást, amely ma megvan, megőrizzük” – mondta Rezes József.

171 évvel ezelőtt olyan eseménysorozat kezdődött Magyarországon, amelyre azóta is büszkén emlékezik minden magyar – hangsúlyozta Barta József, a KMKSZ alelnöke, a megyei tanács elnökének első helyettese. A márciusi ifjak a „béke, szabadság és egyetértés” jelszavaival indultak harcba, kockáztatva életüket. „Bár a szabadságharc elveszett, az eszme nem halt meg, továbbra is ott élt a magyar emberek szívében, és a szabadság a magyar nép számára valósággá vált” – mondta az alelnök, hozzátéve, hogy a szabadságért folyton küzdeni kell, ezért ma sem szabad feladni a küzdelmet. „Mi nem engedjük, hogy minket innen elzavarjanak, ez a mi otthonunk, szülőföldünk, mi nem ide jöttünk, mi ezer éve itt élünk. Itt szeretnénk maradni. Mi támogatjuk ezt az országot, hogy legyen demokratikus jogállam” – jelentette ki Barta József.

Az alelnök kitért arra is, hogy az elmúlt évek során az anyaország gazdaságfejlesztési programjainak köszönhetően fejlődni tudnak a külhoni területek is. Jelenleg nemzetegyesítés zajlik. Mindezekért köszönetét és háláját fejezte ki a magyar kormánynak. „A KMKSZ és az UMDSZ is összefogott, hiszen kevesen vagyunk ahhoz, hogy megosztottak legyünk, csak egységesen tudunk eredményeket elérni. Ha erőt felmutatva mindenki a saját helyén megteszi azt, amit elvár tőlünk a kor szelleme, akkor ezt a küzdelmet győzelemre vihetjük” – szögezte le Barta József.

Az ünnepi gondolatokat követően a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola növendékei verses-zenés irodalmi összeállítással, valamint az iskola néptánccsoportja néptáncműsorral tisztelgett az 1848/49-es hősök előtt. Az ünnepség végén a jelenlévők megkoszorúzták báró Perényi Zsigmond mellszobrát.

Váradi Enikő