Felújított közintézmények a Keleti Partnerség program jóvoltából

Homok, Császlóc, Szalóka

Új tetőt kapott a Homoki Általános Iskola, a császlóci tanácsháza, valamint új nyílászárókat a Szalókai Kultúrház a Keleti Partnerség program jóvoltából. A megújult intézményeket hivatalosan december 13-án, Luca napján adták át.

Az Ungvárhoz közeli Homok általános iskolájának átadási ünnepségén az iskola tanulóinak kórusa énekelt, majd Brenzovics László parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke köszöntötte a tantestületet, a gyerekeket, szülőket és vendégeket. Elmondta, hogy 1 400 000 hrivnyából került új tető az iskola épületeire, ennek köszönhetően most már jobb körülmények között tudják a pedagógusok végezni a munkájukat, a gyerekek pedig a tanulmányaikat. Megtudhattuk Brenzovics Lászlótól, hogy a Keleti Partnerség programjának keretében ebben az évben összesen 24 millió hrivnya támogatásból valósultak meg programok Kárpátalján, amelyek közül az egyik a Homoki Általános Iskola átfedése. A KMKSZ elnöke megköszönte a magyar államnak, hogy odafigyel Kárpátaljára, és hogy a támogatásokból olyan dolgokat sikerült megvalósítani az oktatás, a kultúra, az egészségügy területén, amelyeket korábban évekig nem. Ezzel sikerült javítani a kárpátaljai magyarságnak és Kárpátalja minden lakójának élet- és munkakörülményeit.

Kovácsikné Scheuer Antónia ungvári magyar vezető konzul köszöntőbeszédében kifejtette, hogy a homoki iskola új tetője is ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar állam és a magyar kormány Kárpátaljára kiemelt figyelmet és ennek anyagi leképeződéseként sokféle támogatást juttat. Ez a figyelem a jövőben sem fog csökkenni, a kormány az ideinél is nagyobb mértékben kívánja támogatni a magyar közösség kezdeményezéseit.

Köszönetet mondott a nagy összegű magyarországi támogatásért Tetyana Vacsila, a Homoki Községi Tanács elnöke és elismeréssel szólt a kivitelezőkről, valamint az iskola igazgatójáról és tanárairól, akik kiváló munkát végeznek a gyermekek oktatása és nevelése terén.

Komonyi Erika, az iskola igazgatója, az Ungvári Járási Tanács képviselője kijelentette: „Egy elérhetetlennek tűnő álom valósult meg a Keleti Partnerség programjának köszönhetően a Homoki Általános Iskolában. Az 1953 óta működő intézményünkben jelenleg 181 diák tanul, és 23 tagú kollektíva gondoskodik a gyerekek szellemi, lelki és testi fejlődéséről.”

Az avatóünnepségen az iskola tantestülete, tanárai és a szülők mellett jelen volt többek között Balogh Líviai járási képviselő, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének (UKSZ) elnöke, Mackó István, az Ungvári Járási Tanács elnökhelyettese és Volodimir Risko járási képviselő.

Az ünnepség végén Kovácsikné Scheuer Antónia vezető konzul és Brenzovics László leleplezte az iskola bejáratánál elhelyezett emléktáblát.

Császlócon Brenzovics László elmondta, hogy a községházának és más közösségi szerepet is játszó épületnek a tetőszerkezetét újították fel a program keretében, 350 ezer hrivnya értékben. A KMKSZ elnöke kiemelte, hogy Császlócon az elmúlt években a Keleti Partnerség program keretében számos fejlesztés valósult meg. Az egyébként jó állapotban lévő községházának a tetőszerkezetére nem jutott elegendő forrás, azt sikerült most az anyaország jóvoltából megoldani.

Roják Mária, Császlóc polgármestere elmondta, hogy tiszta szívből köszönik a császló­ciak a magyar kormánynak azokat a fejlesztéseket, amelyek megvalósultak az idei évben a községben. A községháza és a kultúrház is új tetőszerkezetet kapott a Keleti Partnerség program köszönhetően, valamint az óvodaprogram keretében új tető került az iskola és az óvoda épületére is, továbbá új bútorokat is kaptak az oktatási intézmények.

A községháza ünnepélyes átadását követően Kovácsikné Scheuer Antónia ungvári magyar vezető konzul, Brenzovics László és Balogh Lívia Roják Mária polgármester asszony vezetésével megtekintették a Közgazdász Hallgatók Egyesülete által európai uniós pályázatból felépített sportcsarnokot.

Szalókán a kultúrház elavult nyílászáróinak cseréjére 275 373 hrivnyát fordítottak a Keleti Partnerség programjának keretében – mondta el az erre emlékeztető tábla leleplezésekor Balogh Lívia, a KMKSZ UKSZ elnöke. Az épület bejáratánál elhelyezett emléktábla leleplezésénél jelen volt Kovácsikné Scheuer Antónia ungvári magyar vezető konzul, Brenzovics László parlamenti képviselő, Biró Sándor Szalóka polgármestere, Kovácsné Orosz Edit, a helyi KMKSZ-alapszervezet elnöke és Soós Erzsébet, a helyi tanács jegyzője. Az épület bejárását követően Biró Sándor tudósítónknak elmondta, hogy a program keretében most 28 ablakot és 14 ajtót cseréltek ki. A bejárás során kiderült, hogy az épület tetőszerkezete is megérett már a cserére.

dózsa