Beregszászban és Batáron is a magyar állam újította fel a családorvosi rendelőt

Tizenkilenc már elkészült

A magyar kormány támogatásával sikerült teljesen felújítani és orvosi eszközökkel felszerelni a Beregszászi járás és a város központi családorvosi rendelőjének 2. számú épületét, amely a járási kórház területén található. A teljesen megújult épületet november 30-án ünnepélyes keretek között adták át a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak a magyar kormány képviselői.

Az átadóünnepségen Brenzovics László parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke elmondta: „A magyar kormány döntése alapján 27 családorvosi rendelő felújítására kerül sor Kárpátalján. Ebből 19 már kész van, a többi pedig folyamatban. Ezt a felújítási programot az indokolta, hogy az országban egészségügyi reform zajlik, aminek a következtében növekedni fog a családorvosi rendelők szerepe, ezen intézmények állapota pedig kívánnivalókat hagyott maga után. Emiatt fordultunk az anyaországhoz azzal a kéréssel, hogy segítsen a rendelők felújításában, amelyeknek a legszükségesebb orvosi eszközökkel történő ellátása a magyar kormány támogatásával már megtörtént” – emlékeztetett Magyarország korábbi, a rendelők eszközökkel történő felszerelésére irányuló programjára Brenzovics László, aki mindezért köszönetet mondott a magyar kormánynak, dr. Grezsa István miniszteri biztosnak, aki orvosként átérzi az egészségügy fejlesztésének fontosságát, dr. Biró Erzsébetnek, a megyei egészségügyi főosztály helyettes vezetőjének, aki koordinálta az említett tevékenységeket, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítványnak, a Beregszászi járás és Beregszász város vezetőinek, akik szervezték és elősegítették ezt a munkát. Szimbolikusnak nevezte, hogy advent előtt tudnak átadni olyan intézményeket, amelyek tényleg megkönnyítik a kárpátaljai magyarság sorsát.

Dr. Grezsa István rámutatott, hogy sokkal nehezebb és hosszabb folyamat az építkezés a rombolásnál. Rombolni nagyon könnyen lehet egy sebtében elfogadott törvénnyel, egy sajtónyilatkozattal, a politikai kapcsolatok elrontásával. Hangsúlyozta, hogy nagyon sokat segített Magyarország Ukrajnának az elmúlt esztendőkben, például az Ukrajnában tervezett háziorvosi rendszer átalakításához adtak segédletet, többek között azzal, hogy elhívtak orvosvezetőket Magyarországra, nézzék meg, milyen a működő háziorvosi rendszer, mit jelent az, hogy biztosítási jogviszony stb. A miniszteri biztos elmondta: „Magyarország mindig jó szomszédja volt nemcsak a megyének, hanem igyekszik az egész országnak is támogatója lenni, s teszi mindezt az államközi kapcsolatok jelenlegi helyzetének ellenére is.”

Petruska István, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke megköszönte a magyar kormánynak azt a munkát, amit a felújított épületbe fektettek, majd reményteljes adventi várakozást és boldog ünnepeket kívánt a jelenlévőknek.

Beregszász polgármestere, Babják Zoltán elmondta, hogy nem elég csak arra számítanunk, mit kaphatunk a megyei központból vagy Kijevből, hanem minden egyes lehetőséget ki kell tudnunk használni a továbbhaladás érdekében. Bízik abban, hogy az orvosaink, a kórház igazgatósága és mindenki ugyanúgy értékeli ezt a segítséget, amely azt a célt szolgálja, hogy itt maradjunk, dolgozzunk, és tegyünk meg mindent közösségünkért.

Dr. Biró Erzsébet főosztályvezető-helyettes kijelentette, nagyon örül, hogy részt vehet annak a programnak a lebonyolításában, amely során 27 családorvosi rendelőt újítanak fel. Különösen örömtelinek nevezte, hogy az első átadott rendelőben a gyermekek ellátása zajlik. „Bár a szlogen mindig az volt, hogy legjobbat a gyermeknek, de a valóságban nem mindig teljesült nálunk ez. Itt körülbelül ötezer gyermeket látnak el. Ezek a körülmények, amelyeket most megteremtett Magyarország – a márciusban átadott eszközökkel együtt –, biztos vagyok benne, hogy hozzájárulnak a jobb gyermekellátáshoz” – mondta el köszöntőbeszédében a megyei egészségügy vezetőhelyettese.

Az ünnepi beszédeket követően a közel 15 millió forintból felújított, 300 négyzetméter alapterületű kórházépületet szalagátvágással adták át használatba.

Az avatóünnepségen többek között jelen volt a felszólalók mellett Buhajla József ungvári és Szi­lágyi Mátyás beregszászi főkonzul is, valamint dr. Ruszlana Hegyes, a beregszászi családorvosi rendelő főorvosa és Vizauerné dr. Zseltvay Magdolna járási gyermekgyógyász.

Batáron is november 30-án adták át ünnepélyes keretek között a teljesen felújított családorvosi rendelőt a magyar kormány képviselői a helyi egészségügyi dolgozóknak.

Az átadóünnepség keretében Grezsa István miniszteri biztos elmondta: Magyarország kormánya 27 orvosi rendelő felújításában segédkezik a KMKSZ-szel karöltve. Ezeket a rendelőket idén tavasszal már orvosi eszközökkel is ellátták. A miniszteri biztos kiemelte, abban bíznak, hogy a sok rossz hír után, amelyeket nap mint nap hallani lehet Magyarországról Ukrajnában, ezek a gesztusok jó visszhangot fognak kelteni. „Az egészségügy nemzetiségtől független minden rendelőben, minden rangú és nemzetiségű embert egyformán segíteni kívánunk. Nagyon remélem, hogy ezek a pozitív gesztusok mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy államaink között a kapcsolat újra visszatérjen a realitás talajára” – fogalmazott Grezsa István, aki elmondta, hogy Magyarországnak közel 150 000 indoka van arra, hogy segítsen. Kárpátalja teljes lakosságát kívánják támogatni. „Szeretnénk, ha Kárpátalja megmaradna olyannak, amilyen mindig is volt: békésen egymás mellett élő nemzetiségek közösségének, amely elindul egy európai integrációs úton, amelyhez mi minden segítséget meg fogunk adni” – jelentette ki Grezsa.

Barta József, Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének első helyettese, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke ünnepi beszédében elmondta: „Ha az ember egészséges, az egész világot akarja. Ha azonban beteg, már csak egyetlenegy dolgot akar – az egészséget.” Kiemelte, hogy az egészségügyi ellátás nagyon fontos, ami sajnos nem megfelelő Ukrajnában. Az országos, a megyei és járási költségvetés is évről évre a túlélésről szól, nem pedig a fejlesztésről. Nagyon örülünk, hogy a két ország közötti rossz viszony ellenére Magyarország mégis támogatja a kárpátaljaiakat. Kiemelte, hogy miközben az ország egyes részéin hadiállapot uralkodik, ennek ellenére Kárpátalján építkezni tudnak, ami nagy dolog.

Natália Koszteleba-Veremcsuk, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke megköszönte a magyar kormánynak a Batár közösségének nyújtott segítséget. Elmondta, örömteli az a tény, hogy az utóbbi időben a Nagyszőlősi járásban nem bezárulnak intézmények, hanem megújulnak. Ezért pedig köszönettel és hálával fordulnak a magyar kormányhoz, amely a kárpátaljai szociális és kulturális infrastruktúrát minden oldalból fejleszti és segíti.

A köszöntőgondolatokat követően ünnepélyesen átvágták az új rendelő felavatását szimbolizáló szalagot. Ezt követően Lődár Jenő görögkatolkius parochus felszentelte az épületet, Mészár István helyi református lelkész pedig áldást mondott a jelenlévőkre.

B. Zst/V. E.