A tanárok a legfontosabbat, a jövőt készítik elő

Tanévnyitó a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében

Míg a főiskola hagyományosan a beregszászi református templomban, az intézmény Felsőfokú Szakképzési Intézete immár másodszor tartotta a római katolikus templomban, a város legősibb templomában tanévnyitó ünnepségét. Ezúttal ötödik tanévét kezdte meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete, ahol öt szakon 326 diák kezdhette meg tanulmányait, közöttük 101 tanuló az első évfolyamon.

Az új, népszerű középiskola mindig ökumenikus istentisztelettel kezdi a tanévet. Isten igéje által az üzenetét Molnár János római katolikus esperes, beregszászi plébános, Taracközi Ferenc beregszászi református vezető lelkész, Marosi István, a görögkatolikus főiskolai lelkészség lelkipásztora, nagybégányi parochus közvetítette a fiatalok, szüleik és tanáraik felé. Mindhárman az ószövetségi alapokhoz visszanyúlva emeltek ki a tanuló ifjúság számára megszívlelendő üzeneteket a Bibliából.

Nemzeti himnuszunk, valamint a főiskola himnuszának eléneklése után köszöntötték az ünnepségen megjelent meghívott vendégeket, többek között Gara Katalin vezető konzult Magyarország Ungvári Főkonzulátusáról és Beke Mihály András első beosztott konzult a beregszászi konzulátusról, Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökét, az ukrán parlament képviselőjét, Barta Józsefet, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettesét, a KMKSZ alelnökét, Babják Zoltánt, Beregszász város polgármesterét, Orosz Ildikót, a főiskola rektorát és négy rektorhelyettesét.

Soós Katalin, a Felsőfokú Szakképzési Intézet igazgatója ünnepi beszéde elején hosszasan sorolta azokat a nehézségeket – a folyamatosan változó szabályozási környezetet, a szakok akkreditálásával együtt járó problémákat, az igazságtalan központosított ukrán érettségit –, amelyekkel meg kell küzdenie a magyar állam által fenntartott oktatási intézménynek és a diákoknak. Az igazgató asszony elmondta, hogy nem véletlenül kezdenek minden tanévet ökumenikus istentisztelettel, hisz ez számukra hálaünnep is, hálát adnak azért, hogy tanulhatnak, magyarul tanulhatnak, és azért, hogy van, aki magyarul akar tanulni. Idén 101 elsős diákot vettek fel a 139 jelentkezőből, ami jelzi, hogy igény van a szakoktatásra. Diákjaik 72%-a teljesítette azt az ukrán központi érettségit, amely sok ukrán anyanyelvű diáknak sem sikerült országunkban. A tantárgyi vetélkedőkön elért sikerek mellett arra büszkék a leginkább, hogy az idei 92 végzősük 80%-a folytatja tanulmányait a főiskolán vagy más felsőoktatási intézményben. Továbbá hét kárpátaljai település óvodájában dolgoznak már a Felsőfokú Szakképzési Intézet végzősei. „Ezek szép, jövőt megalapozó eredmények, melyek bizonyítják, hogy munkánk gyümölcsöző, elképzeléseink és az út, amit választottunk, minden nehézség ellenére is hasznosak és reményteljesek” – hangsúlyozta az igazgató asszony.

Ferku Szilveszter II. évfolyamos szociális munka szakos hallgató Reményik Sándor Kegyelem című versét szavalta.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke ünnepi beszédében kiemelte: „Jelenleg, amikor egy változó világban élünk, megint a változás viharai közepette kell helytállnunk, nagyon fontos és sorsszerű, az isteni gondviselésnek útmutatása, hogy erre a tanévnyitóra Isten házában, Beregszász legrégebbi templomában kerül sor. Ebben az átalakulásban, amelyben mindenfajta erők próbálják felszámolni a nemzeteket és a keresztény emberi értékeket, rendkívül fontos az, hogy ragaszkodjunk az alapokhoz, a gyökerekhez” – hangsúlyozta a KMKSZ elnöke, aki történelmi példákkal igazolta, hogy a magyarság számára a templom és az iskola, az oktatás és az egyház ugyanazt jelentette és jelenti. Ami nem véletlen, hisz egykor csak egyházi oktatás volt, de később is fontosak maradtak az egyházi gyökerek az oktatásban. Ezt próbálja folytatni mind a Rákóczi-főiskola, mind annak szakképzési intézete – hangsúlyozta. Brenzovics László biztosította a „gólyákat” arról, hogy az intézmény alapítói és a tanári kar mindent elkövet a megfelelő feltételek megteremtése érdekében. A diákokon a sor, hogy elsajátítsák azokat a tudományokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljes értékű életet élhessenek, és magukba szívják azokat az értékeket, amelyek segítenek majd az életben adódó nehézségek legyőzésében.

Köszöntötte az intézmény diákjait és tanárait Babják Zoltán, Beregszász polgármestere is, aki a diákokhoz szólva elmondta: „Polgármesterként úgy tekintek rátok, mint a tudás, a szakma és a fejlődés örököseire. Magánemberként pedig úgy, mint a kárpátaljai magyarság jövőjére. Kiművelt óvodapedagógusokat, számviteli és adóügyi szakembereket, alkalmazott matematikusokat és a turizmus világában jártas fiatalokat látok itt magam előtt. A tudás, a szakértelem a gazdaság motorja. Tanulásra buzdítalak titeket, mert a tudásnak nélkülözhetetlen szerepe van a társadalom fejlődésében, a gazdaság stabilitásában…” Beregszász polgármestere arra biztatta az iskola végzőseit, hogy megszerzett tudásukat itthon, szülőföldjükön kamatoztassák, és Isten áldását kérte az intézményben folyó munkára.

A 101 elsős letette a diákesküt, melynek szövegét Szemszicskó Donatella első évfolyamos, alkalmazott matematika szakos diák olvasta fel. Majd mindannyiukat kézfogással üdvözölte az intézmény igazgatója, Soós Katalin, valamint Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora.

Zárszavában Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke az intézmény tanévnyitó ünnepségének programfüzetén olvasható Szent-Györgyi Albert-idézetre – miszerint: „Nézetem szerint a fej gondolkodásra való. A könyv pedig arra, hogy ne kelljen mindent fejben tartani” – reflektálva elmondta, hogy ezt a Nobel-díjas tudós egy olyan korban írta, amikor még nem volt számítástechnika. Ma nyilván azt mondaná, hogy az internet arra való, hogy ne kelljen semmit fejben tartani, megtaláljuk úgy is a kütyün, ami mindig kéznél van. „Akkor mire való az iskola, ha minden ott van a neten?” A rektor asszony a saját maga által feltett költői kérdésre is Szent-Györgyi Albertnél találta meg a választ, aki azt a következőképen fogalmazta meg: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”

Orosz Ildikó figyelmeztette a diákokat, hogy nem lesz könnyű és kockázatmentes az útjuk. Az intézmény tanárai által állított akadályok csak egy tükröt tartanak a diák elé, akik ha belenéznek, őszintén fogadják el, amit ott látnak. A megmutatott gyengeségeken javítani is lehet, azon legyenek, hogy ez a tükör minden alkalommal szebbet, jobbat, tökéletesebbet mutasson – kérte a diákokat a főiskola rektora.

A tanévnyitó ünnepség végén a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték a Felsőfokú Szakképzési Intézetre, annak diákjaira és tanáraira.

A rendezvény a Szózat és az „Édes Jézus! én szerelmem…” kezdetű záróénekkel fejeződött be.

dózsa