Ady-Endre Ösztöndíjprogram

Pénzügyi segítség nyújtása a határon túli magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. A pályázat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Nemzeti Tehetség Program támogatásával kerül meghirdetésre.

(Pályázat kódja: NTP-ADY-M-18)
 

Pályázók köre

 A pályázatot a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, 6–11. évfolyamon (közép- vagy általános iskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából.

 A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke

 a) A támogatás összege: 100.000 Ft  2018/2019. tanévre.

 b) A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az ösztöndíj összegének folyósítása egyszeri átutalással történik.

 A támogatandó pályázatok száma Kárpátalján 24 fő.

 A pályázat feltétele, követelményei

 Pályázatot kizárólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki

 1) kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik

 a./ jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2017/2018. tanévben,

 b./ megyei 1-2., országos 1-4., Kárpát-medencei 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2017/2018. tanévben,

 c./ a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

 2) szociálisan hátrányos helyzetű:

Ennek kritériuma az Alábbiak valamelyike:

  1. árva vagy félárva; a szülő egyedülálló; nagycsaládban él,
  2. a pályázó tanuló tartós beteg vagy fogyatékossággal élő,
  3. valamelyik szülő tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos, illetve a fronton vagy háborúban harcol,
  4. olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

 Benyújtandó dokumentumok

 A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia három eredeti és egy másolati példányban:

 · Pályázati adatlap;

 · Iskolalátogatási igazolás

 · A pályázó nyilatkozata;

 · Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;

 · A 2017/2018. évi év végi bizonyítvány iskolaigazgató által hitelesített fénymásolata;

 · Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny (a 2017/2018-as tanévre vonatkozólag) eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);

· Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);

 · Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat.

 A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!

Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 A pályázat benyújtásának módja és helye

 A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, három eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton, nem elektronikus módon kell eljuttatni az alábbi címre:

 “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

 Beregszász, Kossuth tér 6. 90202 tel.: 00380314142968

 fax: 00380314142968, agora@kmf.uz.uawww.genius-ja.uz.ua

A pályázatokat 2018. augusztus 27-től lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 18. 16.00 óra

 

A pályázati adatlap IDE kattintva letölthető.

A pályázathoz kötelezően csatolandó 1.sz. nyilatkozat IDE kattintva letölthető.

A pályázathoz kötelezően csatolandó 2. sz. nyilatkozat IDE kattintva letölthető.