Folytatódnak a közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben

Folytatódnak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeti közgyűlései, amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett munkát, és megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat.

Munkácsi Középszintű Szervezet

Szernyén a kultúrházban tartotta közgyűlését a KMKSZ helyi alapszervezete, ahol Horkay Mária elnök számolt be a tagságnak a múlt évi munkáról. Elmondta, hogy a településen a kárpátaljai magyar oktatás védelmében több mint ezer aláírást sikerült összegyűjteni. Az alapszervezet részt vett a KMKSZ járási és megyei rendezvényein. Szüreti bált szerveztek november negyedikén, a hagyományok ápolásának jegyében. Ugyanaznap nagy sikerű koncertet adott Szernyén a Kokas Banda, a koncertet pedig táncház követte. Az alapszervezet elnöke köszönetet mondott a magyar kormánynak a különböző támogatásokért, amelyekkel igyekeznek segíteni a szernyei magyarokat. Horkay Mária elmondta, hogy az idei évben a magyar állam és a KMKSZ támogatásával várhatóan sikerül felújítani és új bútorzattal felszerelni a felcserközpontot.

Barkaszón Bimba Éva alapszervezeti elnök számolt be az alapszervezet elmúlt évi tevékenységéről. Már ötödik éven együtt köszöntik az újévet a kultúrházban az alapszervezet tagjai, március 15-én Fakász Valéria és Barta Karolina ünnepi műsort szervezett a Barkaszói Középiskolában. Április utolsó hétvégéjén kézművesnapot tartottak, amit a kultúrházban szerveztek meg a gyerekek számára. Május elején a járási szervezet Egerbe szervezett kirándulást, majd júniusban egy budapesti vállalkozó támogatásának köszönhetően az alapszervezet az iskolások számára szervezett kirándulást a Nyíregyházi Állatparkba, az alapszervezeti elnök ennek kapcsán megköszönte a gyors határátlépést lehetővé tevő segítségét Magyarország Ungvári Főkonzulátusának. A nyár folyamán a református egyházzal közösen szerveztek kirándulást száz fő részvételével a Vereckei-hágóhoz és a Sipot-víz­eséshez, majd ugyancsak közösen szerveztek sportnapot augusztus utolsó hétvégéjén, ahol felléptek és táncházat is tartottak a Viski Bicskások. Október elején szüreti bált tartottak, majd a karácsony előtti jótékonysági akciónak köszönhetően 97 idős ember kapott ajándékcsomagot, amelyhez a helyi vállalkozók hozzájárultak, a gyerekek pedig szaloncukrot készítettek. Az elnök asszony elmondta, hogy sikerült anyaországi támogatással rendbe hozni a helyi orvosi rendelő tetőszerkezetét, illetve teljes körű felújítás történt az óvodában is, amiért köszönetet mondott a KMKSZ vezetőinek és a magyar államnak, majd beszélt az idei tervekről is.

Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, valamint a Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke széleskörűen tájékoztatta a két közgyűlés résztvevőit a magyarországi pályázati lehetőségekről, majd beszélt az ukrajnai politikai helyzet alakulásáról és a megyei tanács magyar frakciója által elért eredményekről.

A szernyei és a barkaszói közgyűlésen is részt vett dr. Bege Krisztina ungvári magyar konzul, aki aktuális kérdésekről, a Köldökzsinór programról, valamint a hadiárvák és hadiözvegyek támogatásáról tartott részletes tájékoztatót.

Ungvári Középszintű Szervezet

palágykomoróci alapszervezet pénteken, február 16-án tartotta éves közgyűlését. A 270 tagot számláló szervezet a helyi általános iskolában jött össze, ahol Andrejcsák-Tóth Anetta, a KMKSZ Palágykomoróci Alapszervezetének elnöke ismertette a 2017-es év történéseit. Az elmúlt esztendő is gazdag volt eseményekben: negyedik alkalommal rendeztek gyermeknapot és első ízben kötötték egybe a Nagymamámtól tanultam rendezvénnyel, melyen a helyi Örökzöld Nyugdíjasklub (vezető Andrejcsák Beáta) és a Csapi KMKSZ-nyugdíjasklub (vezető Molnár Katalin) tagjai mesterkurzust tartottak lángos- és fánkkészítésből. Minden évben részt vesznek a Magyarok Kenyere programban, és most először vettek részt a Testvérek Kenyereakcióban a felvidéki Nagyszelmencen, valamint megemlékezéseket tartanak a magyar történelem jeles napjai alkalmából, tisztelegnek az első világháború és a sztálini terror áldozatainak emléke előtt, és rendezvényeket tartanak a nemzeti ünnepeinken.

Palágykomoróc

Az Egán Ede-program keretében 16 magánszemély földprivatizációs pályázata (A kategóriás) készült el. Ők valamennyien átvehették a földkataszteri okmányaikat. A közeljövőben a B kategóriás földek tulajdonosai és a 2017-ben pályázók is megkapják a dokumentumot.

Az anyaországi támogatásokkal kapcsolatban Andrejcsák-Tóth Anetta kitért a már lezárult pályázatokra és a folyamatban lévő Szülőföldön magyarul támogatásra.

Végezetül az elnök asszony megköszönte a segítséget a KMKSZ Palágykomoróci Alapszervezete elnökségének, Szkoropádszky Péter görögkatolikus atyának, Kovács Attila református tiszteletesnek, az Örökzöld Nyugdíjasklub tagjainak, Pekár Tündének, a Palágykomoróci Általános Iskola igazgatójának és a tanári karnak.

– Együtt mindenre képesek vagyunk – mondta Andrejcsák-Tóth Anetta.

Ugyanazon a napon került sor a KMKSZ Kisszelmenci Alapszervezetének közgyűlésére is. A tagok a helyi boltban gyűltek össze. A Himnusz közös eléneklése után Mitro Ambrus elnök megtartotta éves beszámolóját a tavaly végzett munkáról, és sajnálattal jegyezte meg, hogy kultúrház hiányában komolyabb rendezvényeknek nem tudnak helyszínt biztosítani.

Mindkét helyszínen vendégként jelen volt Őrhidi László, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének alelnöke, aki beszélt az anyaország támogatáspolitikájáról, kitért a gazdaságfejlesztési pályázatokra és az alapszervezeti munkára, valamint beszámolt a KMKSZ-frakció tevékenységéről az Ungvári Járási Tanácsban.

Mühl Beáta, Magyarország ungvári konzulja tájékoztatást adott az április 8-i magyarországi parlamenti választásokon való részvétellel kapcsolatban. Ismertette az ügyintézés menetét és brosúrákat osztott szét, amelyek a választási névjegyzékbe való felvételről, adatváltozás esetén a lakcímmel rendelkezők átjelentkezéséről, a külföldön élő magyar állampolgárokra vonatkozó szabályokról és a voksolásról szóló információt tartalmaznak. Úgyszintén szó volt a kárpátaljaiakra is kiterjesztett anyaországi támogatásokról, azok igénylésének menetéről.

Nagyszőlősi Középszintű Szervezet

Nagypaládon a Móricz Zsigmond Középiskolában bonyolították le a KMKSZ-alapszervezet közgyűlését. Illés Katalin alapszervezeti elnök – visszapillantva az elmúlt évre – elmondta, hogy 2017-ben négy személlyel bővült a tagság, mely jelenleg 415 főt számlál. Rendezvényeiket a középiskolával együtt szervezik meg, s a helyi református egyházközség is segíti a tevékenységüket. Március 15-én az iskolában emlékeztek meg az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kitöréséről. A pünkösdi ünnepek miatt június 4. helyett június 2-án adtak otthont a nemzeti összetartozás napja megyei rendezvényének. A Móricz Zsigmond Középiskolával és a helyi református egyházközséggel közösen kapcsolódtak be a Testvérek Kenyere programba, s az ennek jegyében megszervezett rendezvényükön a Nagyhódosról érkezett vendégek is képviseltették magukat, egy zsák búzával járulva hozzá a nemes kezdeményezéshez.

Az alapszervezet kétnapos kirándulást szervezett Magyarországra, felkeresve a diósgyőri és az egri várat, emellett megismerkedtek Eger más nevezetességeivel is. Novemberben megemlékeztek a sztálini terror áldozatairól. Az iskolában lebonyolított karácsonyi ünnepségük keretében 230 ajándékcsomagot osztottak szét a gyermekek, a tanintézet munkatársai, valamint a KMKSZ aktív tagjai között. Jövőre pedig – egyéb rendezvényeik mellett – október 6-i megemlékezést is akarnak szervezni, felavatva a reményeik szerint addigra elkészülő Batthyány Lajos-emlékművet. S emellett meg akarnak emlékezni az I. világháború lezárulásának 100. évfordulójáról is.

A rendezvényen megjelent Barta József, a KMKSZ alelnöke, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke és a megyei tanács első elnökhelyettese, aki szólt az oktatási jogaink elleni támadásról, a jogaink védelmében vívott harcunkról, az elvándorlás csökkenéséről, valamint arról, hogy a tervek szerint az idén megnyíló Nagypalád–Nagyhódos határátkelő mennyire hasznos lesz a kistérség lakói számára.

Dobsa István tiszakeresztúri polgármester, a KMKSZ ISZ elnöke örömének adott hangot, hogy már 45 alapszervezettel rendelkeznek, s ezekben a nehéz időkben is meg tudják mozgatni az ifjúságot. Lukács Angéla beregszászi magyar konzul pedig tájékoztatta az egybegyűlteket a Köldökzsinór programról, a babakötvényről, a hadiözvegyek és hadiárvák támogatásáról, valamint arról, miként jegyeztethetik be magukat a magyarországi választói névjegyzékbe az azt kívánó magyar–ukrán kettős állampolgárok, s jelezte: a konzulátuson bármikor szívesen fogadják és informálják ezzel kapcsolatban a hozzájuk forduló ügyfeleket.

Fertősalmáson a helyi általános iskola adott otthont a KMKSZ-alapszervezet közgyűlésének. Szűcs Judit alapszervezeti elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy az elmúlt évben, sajnos, öt elhalálozás miatt csökkent a taglétszám, mely jelenleg 241 főt tesz ki. Beszámolt arról, hogy az iskolával és az óvodával együtt az általános iskolában megünnepelték március 15-ét. A nemzeti összetartozás napjának nagypaládi, központi rendezvényén való megjelenésük után községük általános iskolájában is megemlékeztek Trianonról, majd ugyanitt – október 6-án – az aradi vértanúkról. November 20-án lerótták kegyeletüket a sztálini lágerekben elpusztított mártíroknak a református templom kertjében álló emlékművénél. Karácsonykor Nagy Ágnes iskolaigazgató és Bíró Szabina óvodavezető segítségével karácsonyi ünnepséget szerveztek az iskolában és az óvodában. S emellett új játékokat és szemléltetőket vásároltak az óvoda számára.

A közgyűlésen részt vevő Barta József, a megyei tanács első elnökhelyettese, a KMKSZ alelnöke és a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke szólt az ukrajnai politikai helyzetről, az Egán Ede-programmal kapcsolatos pályázati lehetőségekről és a gyermekeiket magyar tannyelvű iskolába járató szülők oktatási-nevelési támogatásáról. Dobsa István tiszakeresztúri polgármester, a KMKSZ ISZ elnöke arra biztatta a fertősalmási fiatalokat, hogy ők is alakítsák meg KMKSZ ISZ-alapszervezetüket. Lukács Angéla beregszászi magyar konzul pedig a magyarországi parlamenti választásokon való részvétellel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatta a jelenlevőket.

Akliban a helyi református egyházközség hittantermében tartották meg a 194 tagot számláló KMKSZ-alapszervezet közgyűlését. Domokos Róbert alapszervezeti elnök beszámolójában szólt a földprivatizációhoz szükséges hivatalos iratok összegyűjtéséről és a feldolgozásukról, a tavaly harmadszor megrendezett, immár hagyományossá vált gyermek- és sportnapról, továbbá arról, hogy a KMKSZ-alapszervezet szeptember 1-jén az összes iskolakezdő gyermeket megajándékozta a Széchenyi Jótékonysági Alapítványtól kapott taneszközcsomagokkal, illetve a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezete által biztosított 45 édességcsomaggal is meglepte Akli mindegyik iskolását és óvodását.

Barta József, a KMKSZ alelnöke, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke és a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese vázolta az ukrajnai politikai helyzetet, és szólt az oktatási törvényről, valamint a nyelvtörvénytervezetről. Dobsa István, Tiszakeresztúr polgármestere, a KMKSZ ISZ elnöke azzal indokolta a szervezet akli alapszervezete megalakításának a fontosságát, hogy a KMKSZ rendezvényeinek megszervezésében szükség van az ifjúság fiatalos lendületére. Kulcsár Ferenc beregszászi magyar konzul pedig szót ejtett a kárpátaljai magyar családokat érintő anyasági támogatásról és a babakötvényről.

Aklihegyen az általános iskolát és az óvodát magába foglaló oktatási-nevelési központban került megrendezésre a KMKSZ-alapszervezet közgyűlése. Pacuha Aranka, az alapszervezet elnöke szólt a nyelvhasználati törvényről, mely ellen a község lakosai is tiltakoztak, 276-an írták alá a törvényerőre emelése elleni petíciót. Az oktatási-nevelési támogatással kapcsolatban a múlt évben 102 pályázati anyagot töltöttek ki, és minden pályázó meg is kapta a támogatást. A földprivatizációval kapcsolatban pedig 79 pályázatot írtak meg, adtak le, de a kataszteri számot még nem kapták meg a gazdák, a földprivatizáció még folyamatban van.

A beszámoló során arról is szó esett, hogy a KMKSZ kezdeményezésére, a Keleti Partnerségprogram keretében új tetőzetet és nyílászárókat kapott az iskola. Augusztus és szeptember folyamán – a magyar kormány támogatása révén – a kárpátaljai óvodafejlesztési program keretében teljesen felújították az óvodát. A KMKSZ-alapszervezet megtartotta anyák napi ünnepségét. A KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének a szervezésében pedig náluk is fellépett Tóth Péter Lóránt magyarországi előadóművész, aki Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából „Nekem áldott a bölcső, mely magyarrá ringatott” címmel tartotta meg előadói estjét.

Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese, a KMKSZ alelnöke és a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke politikai helyzetünk felvázolása mellett szólt az anyaországi támogatásokról. Dobsa István tiszakeresztúri polgármester, a KMKSZ ISZ elnöke pedig arra buzdította a gyűlésen nagy számban megjelent fiatalokat, hogy hozzák létre saját KMKSZ ISZ-alapszervezetüket.

Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezet

Técsőn Kékesi Sándor alapszervezeti elnök köszöntötte az egybegyűlteket. Röviden beszámolt az alapszervezet elmúlt évi tevékenységéről. Szólt azokról a rendezvényekről, amelyek az iskola, a líceum és az egyház közös szervezésében zajlottak le. Az alapszervezet a felső-Tisza-vidéki szervezettel közösen évek óta részt vesz a Magyarok Kenyere akcióban, a Turul-ünnepségen, a FELTISZA-n. Beszélt az Arany Ősz Nemzetközi Kórus- és Néptánctalálkozóról is, amelyet idén 29. alkalommal szeretnének megrendezni, és amely egyben az egyik fő rendezvénye is a szervezetnek. Ezt követően Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke tájékoztatta a jelenlévőket az aktuálpolitikai helyzetről, valamint az oktatási törvénnyel kapcsolatos jelenlegi intézkedésekről. Köszönetet mondott a magyar kormánynak a kárpátaljai magyarságnak nyújtott támogatásáért. Hajgató Tamás beregszászi magyar konzul a hamarosan megrendezendő magyarországi választásokról, az anyasági és életkezdési támogatásról, valamint a hadirokkantaknak és hadiárváknak kiírt támogatási lehetőségekről tájékoztatta a megjelenteket.

 

Váradi Enikő, a KMKSZ ISZ felső-Tisza-vidéki regionális elnöke bemutatta az ifjúsági szervezet munkáját, céljait. Hangsúlyozta, hogy bár nehéz a gazdasági helyzet, mégis szükség van olyan felelősségteljes fiatalokra, akik helyben fontosnak tartják azt, hogy tegyenek a saját közösségükért, magyar kultúrájukért, akik számára fontosak a magyar nemzeti értékek. Szeretnék, ha ezek a fiatalok csatlakoznának az ISZ munkájához. A felszólalásokat és az ellenőrző bizottság beszámolóját követően megválasztották a küldötteket a középszintű és a megyei küldöttgyűlésekre. Ezt követően hozzászólásokra volt lehetőség, ahol László Károly técsői református lelkész hangsúlyozta, hogy minden magyar felelős minden magyarért határon innen és túl, ezért fontos, hogy április 8-án a kárpátaljai magyarok is megfelelő döntést hozzanak.

Visk

Visken a helyi magyar iskola épületében tartották az évértékelő közgyűlést. A Felső-Tisza-vidék legnagyobb tagságával rendelkező alapszervezet tagjai jelentős létszámmal voltak jelen az eseményen. Szabó Gabriella helyi alapszervezeti elnök beszámolt az elmúlt évben megrendezett rendezvényekről, kiemelte, hogy a KMKSZ megyei gyermeknapjának tavaly első alkalommal Visk adhatott otthont, amely jól sikerült. A szervezet rendszeresen részt vesz a középszintű és a megyei KMKSZ-rendezvényeken, valamint a községben működő civil és egyházi szervezetek eseményein. Sari József, a KMKSZ felső-Tisza-vidéki regionális elnöke beszédében felhívta a figyelmet a Minority SafePack, azaz az őshonos kisebbségek jogaiért indított aláírási mozgalom fontosságára, beszélt az anyaországi támogatásokról, biztatta a jelenlévőket, hogy éljenek a lehetőségekkel. Váradi Enikő, a KMKSZ ISZ felső-Tisza-vidéki regionális elnöke az ifjúság szerepének fontosságáról beszélt, elmondta, hogy bár nehéz a fiatalokat csapatba verbuválni a szórványban, ennek ellenére bízik abban, hogy sikerül megtalálni azokat az aktív, cselekvőképes, ambiciózus szórványban élő fiatalokat, akik számára fontos a magyar kultúra és a magyar nemzeti értékek megtartása a szórványközösségeinkben. Hajgató Tamás beregszászi magyar konzul az aktuális támogatási formákról tartott beszámolót, valamint az április 8-i közelgő választásokról tájékoztatta a jelenlévőket. A felszólalások és az ellenőrző bizottság beszámolója után megválasztották a küldötteket, majd a hallgatóság kapott szót. Hozzászólásaik többek között az aktuális támogatási lehetőségeket és a magyarországi választásokat érintették, de szó esett a földprivatizáció ügyéről is, hiszen az Visken továbbra sem oldódott meg.

Beregszászi Középszintű Szervezet

Nagybégányban a középiskolában tartotta közgyűlését a helyi KMKSZ-alapszervezet. A Himnusz eléneklése után Szimcsera János alapszervezeti elnök elmondta, hogy a községben 310 tagja van a KMKSZ-nek, 2017-ben hat új tagot vettek fel. A tavalyi évben, június 4-én, a nemzeti összetartozás napján színvonalas rendezvényt szerveztek, amelyet ezentúl minden évben szeretnének újra megszervezni, hogy méltóképpen emlékezhessenek nemzetünk legnagyobb tragédiájára. A nagybégányi KMKSZ-alapszervezet tagsága részt vett a Szövetség számos járási és megyei rendezvényén, társszervezőként bekapcsolódtak a községi falunap lebonyolításába, valamint csatlakoztak a Magyarok Kenyere programhoz, amelyhez négy mázsa búzát ajánlottak fel. Az alapszervezet elnöke a Magyarok Kenyere programmal kapcsolatban elmondta, hogy tavaly külön gyűjtést szervezett a KMKSZ mellett a református, a római és a görögkatolikus egyház is a községben, amit külön-külön juttattak el az összeöntésre. Szimcsera János azt javasolta, hogy jövőre legyen Nagybégányban is egy helyi búzaösszeöntés. Az alapszervezet anyanyelvhasználati jogaink védelmében 720 aláírást gyűjtött össze. A hatodik alkalommal megszervezett Székelyföldért futballtornán sikerült Kárpátalja csapatának az első helyezést megszerezni, a csapatban Nagybégányt Buda Péter és Orosz Tibor képviselte. Elmondta még, hogy Nagybégányban 264 földprivatizációs pályázatot nyújtottak be, amelynek köszönhetően 174 földtulajdont igazoló okmány elkészült, azokat a gyűlés után vehették át tulajdonosaik. Fontosnak nevezte a községben létrejött polgárőrséget – amelyet egyelőre nem akar a hatóság bejegyezni –, valamint azt, hogy 1,5 millió forintos támogatást nyert a helyi kultúrház tánc­csoportja, a helyi fiatalok pedig részt vettek a beregszászi betlehemes találkozón.

Nagybégány

Kisbégányban Komári Ibolya alapszervezeti elnök számolt be az elmúlt évről a tagságnak. Az alapszervezet taglétszáma 186-ról 197-re bővült. A múlt évben megünnepelték a helyi általános iskolában az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulóját, majd augusztus végén a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a KMKSZ és helyi vállalkozók segítségével ismét megszervezték a CibereFesztet, ahol felelevenítették az ősi, valamint a gasztronómiai hagyományokat is, és egyben népszerűsítették az egészséges táplálkozást. Az alapszervezet elnöke felsorolta azokat a támogatási formákat, amelyeken keresztül a magyar állam segíti a kisbégányiakat, és köszönetet mondott a gondoskodásért a magyar kormánynak. A közgyűlés végén 116 személy vehette át a magyar állam támogatásával elkészült, földtulajdont igazoló kataszteri okmányát.

Mindkét bégányi közgyűlésen jelen volt Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, megyei képviselő, aki emlékeztette a közgyűlések résztvevőit, hogy a kárpátaljai magyarság létét két dolog is befolyásolja. Egyrészt az ukrajnai történések, az hogy milyen hatalom van az országban, és az mit tesz. Ugyancsak fontos a jövőnk szempontjából, hogy mit tesz az anyaországban a magyar kormányzat – ez a kettős függés jellemzi mindennapjainkat, így nem mindegy számunkra az sem, hogyan alakul az áprilisi országgyűlési választás Magyarországon. Gulácsy Géza a 2017-es évet fordulópontnak nevezte az ukrán politikában, tavaly ugyanis új irányt vett az állampolitika, azt szeretnék, hogy Ukrajnában csak ukránok éljenek. Úgy vélik, hogy az őshonos kisebbségek veszélyt jelentenek az ország egységére. Az ukrán politika a társadalomba való integrációnk helyett az ukrán etnikumba akar bennünket beolvasztani, ezt a célt szolgálják azok a törvénytervezetek, amelyek jelen pillanatban is a parlament előtt vannak, ez ellen igyekszik harcolni a KMKSZ nemzetközi színtéren, az anyaország támogatásával. A KMKSZ alelnöke beszélt a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyar közösséget megcélzó anyaországi támogatási rendszerekről is, elmondta, hogy például a nagybégányi emberek az összes anyaországi támogatási formán keresztül több 10 millió forint támogatáshoz jutottak.

Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének és a Beregszászi Járási Tanácsnak az elnöke a nagy- és kisbégányi KMKSZ-közgyűléseken elmondott beszédeiben hangsúlyozta, hogy sajnos, nem javultak az életkörülmények Ukrajnában, a kormányzat teljesítménye siralmas, aminek egyértelmű következménye a milliós kivándorlás. Minderről álhazafiassággal és a kisebbségek elleni hangulatkeltéssel igyekeznek elterelni a figyelmet az ukrán politikusok. Sin József emlékeztetett arra, hogy a jó dolgok Magyarország irányából jutottak el hozzánk, majd a közelgő országgyűlési választásokra utalva kijelentette: „Nekünk sem mindegy, hogy Orbán vagy Gyurcsány!” A járási tanács elnöke beszélt a kaotikus decentralizációs folyamatról, a közútfenntartás rendszerének átszervezéséről, valamint az anyaországi támogatással tervezett fejlesztésekről. Figyelmeztette a földtulajdonosokat arra, hogy mezőgazdasági nagyvállalatokkal csak nagyon körültekintően kössenek szerződést.

Mindkét beregszászi járási gyűlésen jelen volt Beke Mihály első beosztott konzul Magyarország Beregszászi Konzulátusáról, aki a konzulátus munkarendjével és az anyaországi támogatási lehetőségekkel kapcsolatban tájékoztatta a közgyűlések résztvevőit. Különösen részletesen ismertette a Köldökzsinór program három támogatási formáját, illetve sokakat érdekelt a hadiárvák és hadiözvegyek számára biztosított anyaországi támogatás.

rv/ve/bzs/lm