Folytatódnak a közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben

Folytatódnak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeti közgyűlései, amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett munkát, és megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat.

Munkácsi Középszintű Szervezet

Izsnyétén a helyi KMKSZ-­alapszervezet február 9-én tartotta éves beszámoló közgyűlését, amelyen a kultúrházat zsúfolásig megtöltötte a tagság. Elsőként Gara Katalin ungvári magyar vezető konzul tájékoztatta az izsnyéteieket a magyar állam támogatási programjairól, részletesebben a határon túliakra januárban kiterjesztett Köldökzsinór programról, illetve a sokakat érintő, hadiözvegyek és hadiárvák támogatásával kapcsolatos kérdésekről.

Orosz Szilvia, a KMKSZ Izsnyétei Alapszervezetének elnöke beszámolt az alapszervezet elmúlt évi tevékenységéről. Megemlékeztek nemzeti ünnepeinkről, március 20-án vendégül láttak az egyházközséggel és a polgármesteri hivatallal közösen egy magyarországi orvoscsoportot, amelynek tagjai több mint száz embert megvizsgáltak a faluban. Felújították a kultúrházat, kirándulásokon vettek részt. A református egyházközséggel közösen családi és ifjúsági napot szerveztek, a helyi farmerek és vállalkozók bőkezűen támogatták a Magyarok Kenyereprogramot, 738 aláírást gyűjtöttek össze az anyanyelvhasználatot korlátozó törvény ellen. Az év folyamán lebonyolították a magyarországi támogatások célbajúttatását, tizenegy vállalkozó és farmer pályázott sikeresen az Egán Ede-program keretében, ugyancsak a gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően 230 magánszemély földprivatizációs pályázatát készítették el. Sikerült anyaországi támogatással felújítani az óvodát, október 12-én szobrot avattak a község központjában, majd hagyományőrző céllal szüreti bált szerveztek.

Gulácsy Géza megyei képviselő, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke az ukrajnai helyzetet elemezve megállapította: „Sajnos, nem mondhatom, hogy látom a fényt az alagút végén. Egyelőre csak próbáljuk megvédeni azt, amink van, azt a keveset. Nyelvünket, az oktatásunkat, a kultúránkat… Azt a kis életteret, amely lehetővé teszi, hogy magyarként éljünk.” Az anyaországi támogatások kapcsán arra biztatta a jelenlévőket, hogy pályázzanak, ragadják meg a lehetőséget, a KMKSZ pedig megpróbál mindenkinek segíteni ebben. Bejelentette, hogy tervbe vették a Sztrabicsót Gáttal összekötő megyei fenntartású út újraaszfaltozását.

A közgyűlésen Bahus Judit bejelentette, hogy 13 fiatal szeretné megalakítani a KMKSZ ISZ Izsnyétei Alapszervezetét, a kezdeményezéshez várják még több fiatal jelentkezését.

Beregszászi Középszintű Szervezet

Kovászón a KMKSZ-alapszervezet közgyűlésén Turányi Jaroszláva alapszervezeti elnök számolt be az elmúlt év eseményeiről és eredményeiről. Az elnök asszony egy évvel ezelőtt vette át az alapszerszervezet vezetését Szviscsu Lászlótól, azóta az anyaországi támogatásoknak a lakossághoz történő eljuttatása mellett sikerült megszervezniük a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének helyi alapszervezetét, továbbá anyaországi forrásokból teljesen felújították a helyi óvodát. Hamarosan elkészül és a helyére kerül a község kétnyelvű helységnévtáblája is, amelyre régóta várnak.

Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének és a Beregszászi Járási Tanácsnak az elnöke politikai helyzetértékelésében beszélt az Ukrajna és Magyarország között kialakult feszült helyzetről. Hangsúlyozta, arról, hogy a kárpátaljai magyar gyerekek nem beszélnek ukránul, nem a gyerekek és nem a szülők tehetnek, sokkal inkább azok az oktatási vezetők és politikusok, akiknek a tevékenysége előidézte a mostani helyzetet. A KMKSZ régóta nehezményezi, hogy nem indítanak az Ungvári Nemzeti Egyetemen direkt a nemzetiségi iskolák számára ukrántanárokat képző szakot, nem megfelelőek a tantervek, és gond van a tankönyv­ellátással is. Nem voltak hajlandóak kérésünknek megfelelően javítani az ukrán nyelv oktatásának színvonalán az iskoláinkban, most pedig az alacsony tudásszintre hivatkozva akarják megszüntetni az anyanyelvű oktatást. Sin József kiemelte, hogy a mostani helyzetben nagyon fontos, hogy a jogainkért vívott küzdelmünkben kiáll mellettünk az anyaország.

Nagymuzsalyban a Himnusz eléneklése után Jakab Erika alapszervezeti elnök számolt be a 400 tagú alapszervezet elmúlt évi tevékenységéről. Elmondta, hogy a tavalyi tisztújító közgyűlésen megalakult a KMKSZ ISZ Nagymuzsalyi Alapszervezete. 830 aláírást gyűjtöttek össze a magyar oktatás védelmében. A március 15-i ünnepség idején debreceni diákokat láttak vendégül, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával sikerült felújítaniuk a sztálini lágerekben elpusztított helybéliek emlékművét. Számos kirándulást szerveztek, elsősorban a fiatalok számára, közülük többen részt vesznek és jó eredményeket érnek el nemzetközi szavalóversenyeken. Jó kapcsolatokat ápolnak a Rákóczi Szövetséggel, a tavalyi évben vendégül látták egyik nagy létszámú küldöttségüket, s a szövetségnek köszönhetően élményekben gazdag kirándulásokra juthattak el a nagymuzsalyi gyerekek. Harmadszor is megszervezték a Vígmuzsalyi sokadalom névre keresztelt hagyományőrző rendezvényüket. Mikulás-partit szerveztek a gyerekek számára, a nagymuzsalyi betlehemes csoporttal képviselték Kárpátalját a Debreceni Nemzetközi Betlehemes Találkozón.

Sin József a Beregszászi Járási Tanácsban folyó munkáról számolt be, rávilágítva, hogy valódi decentralizációra lenne szükség Ukrajnában a meghirdetett, inkább központosításnak tekinthető program helyett. Szerinte ugyanis a helyi ügyeknek sokkal nagyobb mértékben kellene a helyi önkormányzatok szintjén eldőlniük, illetve ezek megvalósításához forrásokat is kellene biztosítani helyi szinten, nem Kijevbe vinni minden bevételt, ahogy ez jelenleg történik. Negatív folyamatként emelte ki, hogy sorra szüntetik meg a beregszászi hivatalokat, más városok hivatalainak alárendelve. A KMKSZ járási szervezetének elnöke beszélt az aranybánya ügyéről, hangsúlyozva, hogy ha a KMKSZ-en múlna, soha nem lenne a községben ciános aranybányászat. Óvott attól, hogy a szerződések alapos áttekintése nélkül bérbe adja valaki a földjét nagy mezőgazdasági vállalatoknak.

Szabó Imre, a KMKSZ-alapszervezet sportfelelőse a Szövetség focicsapatainak eredményeiről számolt be.

A KMKSZ Ifjúsági Szervezetének egy évvel ezelőtt megalakult nagymuzsalyi alapszervezetének elnöke, Kamugya Nikolett beszámolt az ifik munkájáról, akik méltóképp emlékeztek meg nemzeti ünnepeinkről. A Tiszta Kárpátalja program keretében két alkalommal is szemetet gyűjtöttek a község területén, sportversenyeken vettek részt és szervezték a Cipősdoboz-akciót is.

A kovászói és nagymuzsalyi gyűléseken jelen volt Hajgató Tamás beregszászi magyar konzul is, aki a konzulátus munkarendjével és a kárpátaljaiakra is kiterjesztett anyaországi támogatásokkal kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket. Többek között a határon túliakra januárban kiterjesztett Köldökzsinór programról, amely három támogatási formából áll. Azok a magyar állampolgársággal rendelkező édesanyák, illetve magyar igazolvánnyal rendelkező szülők, akik azt igénylik, jogosultak egyszeri anyasági támogatásra. Ugyancsak fontos magyar állami segítség a fiatalok életkezdési támogatása, vagy közismertebb nevén a Babakötvény, és a harmadik lehetőség a Start-számla. A magyar diplomatát legtöbben a hadiárva-gondozással kapcsolatban kérdezték.

Beregújfaluban Tóth Bertalan alapszervezeti elnök számolt be a tagságnak. Az alapszervezet részt vett a Szövetség nagy rendezvényein, megemlékeztek március 15-én az 1848–49-es magyar forradalomról és szabadságharcról. Megalakították a Hóvirág Hagyományőrző Csoportot. Részt vettek a Magyarok Kenyere programban, igaz, az elnök megjegyezte, hogy míg 2015-ben 4,5 tonna búza gyűlt össze a faluban, idén már csak egy tonna. Július 1-jén gyermeknapot szervezett az alapszervezet. Megemlékeztek a sztálini terror áldozatairól. A közgyűlésen Tóth Bertalan bejelentette, hogy az Egán Ede-program keretében elkészült 185 beregújfalui lakos földprivatizációs okmánya, amit a közülük jelen lévőknek ki is osztottak.

Sin József, a járási tanács és KMKSZ középszintű szervezetének vezetője beszámolt a Szövetség elmúlt évi eredményeiről. Hangsúlyozta, hogy számunkra kiemelt fontosságú az, hogy jelenleg helybéli magyar emberek irányítják a járást. Figyelemelterelő hadműveletnek nevezte azt, hogy 150 ezres közösségünktől féltik Ukrajna egységét. Szeparatizmussal vádolnak bennünket, de a bűnüldöző szervek minden igyekezetük ellenére egyetlen szeparatistát sem találtak még.

Nagyberegen vasárnap, a községháza dísztermében tartották meg a helyi KMKSZ-alapszervezet közgyűlését. Vass Bertalan alapszervezeti elnök elmondta, minden évet batyus bállal kezd az alapszervezet, nagyon jól megszervezték az aláírásgyűjtést, majd sikeresen megszervezték a vőfélytalálkozót, és motorostalálkozót is tartottak. Az alapszervezet kirándulást szervezett az Eden üdülőközpontba. Részt vettek a Magyarok Kenyere programban. Méltóképp megemlékeztek nemzeti ünnepeinkről és mártírjainkról a 393 tagú alapszervezetben.

Sin József beszámolt a KMKSZ vezetői által különböző szinteken kifejtett küzdelemről, amellyel igyekeznek közösségünk kollektív jogait megvédeni.

Vass Ottó, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének alelnöke, a Beregszászi Járási Tanács KMKSZ-frakciójának vezetője beszélt a frakció eredményeiről, majd rámutatott, hogy sokat segít és reményt ad Magyarország politikai háttértámogatása, valamint az anyagi támogatás is abban, hogy szülőföldünkön maradhassunk. A járási nyugdíjosztály főszakembereként a nyugdíjreform várható következményeiről is tájékoztatta a hallgatóságot, valamint az új privatizációs jogszabálytervezet és a földtörvénytervezet által előrevetített változásokról. Beszámolt továbbá a járásban tervezett útfelújításokról is.

Kígyóson a faluházban megtartott közgyűlésen Kész Elemér alapszervezeti elnök számolt be a tagságnak. Sikeresen részt vettek az anyanyelvhasználati jogokért folytatott aláírásgyűjtésben, 56 földprivatizációs pályázatot adtak be az elmúlt évben a faluban, igaz, eddig csak egy személy kapta kézhez az elkészült dokumentumot. Részt vettek a Szövetség központi rendezvényein, Mikulás-napi ajándékcsomaggal örvendeztették meg a gyerekeket. A református egyházzal közösen emlékeztek meg a sztálinizmus kígyósi áldozatairól. Elhangzott, hogy az idei évben közös gyermeknapot tervez az alapszervezet a református egyházközséggel.

Sin József beszámolt a járásban folyó munkáról. Elmondta, hamarosan befejeződik a Kígyósi Oktatási-Nevelési Komplexumban folyó munka, ami anyaországi támogatásból valósul meg. Tervben van a felcserközpont felújítása is, ami ugyancsak anyaországi támogatásból fog megvalósulni. Többen sérelmezték az utak rossz állapotát, amivel kapcsolatban a járási tanács elnöke csak azt tudta egyelőre elmondani, hogy az általa vezetett tanács költségvetéséből elkészítették az út felújításához szükséges tervdokumentációt.

Vass Ottó, a középszintű szervezet alelnöke, a járási tanács frakcióvezetője a járási tanács munkájáról számolt be.

Nagyszőlősi Középszintű Szervezet

Gyulán a község művelődési házában tartották meg a KMKSZ-alapszervezet közgyűlését, melyen Hevesi Miklós alapszervezeti elnök üdvözölte a megjelenteket, köztük Kulcsár Ferenc beregszászi magyar konzult, Barta Józsefet, a KMKSZ alelnökét, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnökét és a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettesét, valamint Rezes Károly megyei tanácsi képviselőt. Kifejtette, hogy a múlt év során 542 főre nőtt a taglétszám.

Az alapszervezet múlt évi tevékenységét bemutatva Hevesi Miklós szólt az immár hagyományossá vált gyulai községi sakkversenyről, melyet iskolás és felnőtt kategóriában bonyolítottak le.

2017 nyarán a KMKSZ-alapszervezet honismereti kirándulást szervezett az Árpád-vonalhoz, valamint a Szinevéri Nemzeti Parkba, s az utóbbi helyen felkeresték a Szinevéri-tavat és a medverezervátumot. Az alapszervezet 398, a földprivatizációhoz szükséges pályázati anyagot állított össze, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott, nyertes pályázatuk eredményeként nyolc kültéri kovácsoltvas padot szereztek be és adományoztak a tavaly megnyitása 50. évfordulóját ünneplő Gyulai Általános Iskolának. A KMKSZ szervezésében az oktatási intézményben lebonyolított karácsonyi ünnepség során pedig 133 ajándékcsomagot osztottak szét a gyermekek között.

Az elnöki beszámolót követően Kulcsár Ferenc konzul pozitívumként említette meg, hogy ez év január 1-től a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül két juttatás is elérhetővé válik a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára is: az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása.

Barta József ismertette a megyei tanács tevékenységét, majd szólt a jelenlegi politikai helyzetről. Az anyaországi támogatásokkal kapcsolatban pedig kitért az óvodaprogramra és az egészségügyi intézmények támogatására.

Feketeardóban a református parókia gyülekezeti termében került sor a KMKSZ-alapszervezet közgyűlésére, melyen Veszprémi Sándor, az alapszervezet elnöke tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy a tagság lélekszáma 220 főt tesz ki. Beszámolt az alapszervezet múlt évi tevékenységéről: a református templomban megrendezett március 15-i, illetve anyák napi ünnepségekről, a református egyházközséggel együtt, júliusban a református parókia udvarán és épületében lebonyolított gyermekhétről, illetve a málenykij robot áldozatairól való megemlékezéséről, melyre novemberben, a sztálinizmus áldozatainak az emlékművénél került sor.

A közgyűlésen részt vett Barta József, a KMKSZ alelnöke, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke és a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese, aki tájékoztatta az egybegyűlteket a kialakult politikai-gazdasági helyzetről, az ukrán oktatási törvényt nevezve meg a jelenlegi legfőbb politikai problémaként.

Kulcsár Ferenc beregszászi magyar konzul pedig többek között szólt a kárpátaljai magyar állampolgároknak az április 8-i magyarországi parlamenti választásokon való részvételével kapcsolatos kérdésekről.

Fancsikán a római katolikus plébánia adott otthont a KMKSZ-alapszervezet közgyűlésének. Bák Ferenc alapszervezeti elnök – visszapillantva az elmúlt egy évre – kifejtette, hogy a taglétszám 316-ról 320 főre nőtt. Az alapszervezet tevékenységéről szólva elmondta, hogy az alapszervezeti elnök húsz gazdának nyújtott segítséget a földprivatizációhoz szükséges pályázatuk benyújtásához. A KMKSZ-alapszervezet a helyi, magyar nyelvű, Szent Katalin Római Katolikus Egyházi Óvodával együtt Mikulás-napi rendezvényt szervezett az óvodában. Honismereti kirándulás keretében az alapszervezeti tagok felkeresték az Árpád-vonal több bunkerét, valamint a Szinevéri Nemzeti Parkot, azon belül a szépséges Szinevéri-tavat és a nem kevésbé érdekes medverezervátumot.

A közgyűlésen Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese, a KMKSZ alelnöke és a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke is részt vett. Felvázolta politikai helyzetünket, az új ukrán oktatási törvény számunkra kedvező megváltoztatásáért vívott küzdelmünket, s leszögezte: magyar tannyelvű iskolákat és óvodákat kell beindítani azokon a vegyes lakosságú településeken, ahol korábban voltak, ám később megszűntek létezni, hogy ott is megőrződjenek a magyar közösségek. Emellett a felszólaló – többek között – tájékoztatta az egybegyűlteket a földprivatizáció lebonyolításának módjáról.

Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezet

Aknaszlatinán ezúttal a polgármesteri hivatal épületében tartotta közgyűlését a KMKSZ helyi alapszervezete. Szedlák Gyula elnök beszámolt az elmúlt éves munkáról. Kiemelte, hogy a szervezet, mint minden éven, most is megtartotta a már hagyományosnak mondható rendezvényeit: a március 15-i, az augusztus 20-i megemlékezéseket. Beszélt arról is, hogy a helyiek aktívan részt vesznek a kárpátaljai magyar fesztiválokon, rendezvényeken. Emellett igyekeznek minden évben megemlékezni az aradi vértanúkról és a sztálini lágerekbe elhurcoltakról is. Mindezt közösen, a helyi magyar iskola és óvoda közreműködésével teszik.

Kocserha János alpolgármester, a helyi KMKSZ-alapszervezet alelnöke köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy egy év kihagyás után ismét a polgármesteri hivatal biztosít helyet a gyűlésnek. Szerinte az, hogy ilyen szép számmal jelentek meg a közgyűlésen, annak is köszönhető, hogy a 845 taggal rendelkező szervezet aktívan részt vesz a település politikai és kulturális életében, és igyekszik a megyei rendezvényeken is jelen lenni.

Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke összegezte az elmúlt évet. Kiemelte, hogy nem könnyű éven vagyunk túl. A kárpátaljai magyarságot is sok támadás érte, de a magyar kormány igyekszik mindenben segíteni és támogatni a magyar közösségeket. Ismertetve az aktuálpolitikai helyzetet, arra buzdította hallgatóságot, hogy merjenek élni a magyar kormány kínálta lehetőségekkel, és bár nem könnyű a helyzet, de nem szabad megijedni, el kell érni, hogy a számunkra hátrányos oktatási törvényt módosítsák. Nem szabad hagynunk, hogy „bekenve a szemünket elaltassanak minket” – fogalmazott az elnök.

Békésyné dr. Lukács Angéla beregszászi magyar konzul a közösséget a hamarosan megtartandó magyarországi választásokról tájékoztatta. Beszélt a Köldökzsinór programról, a babakötvényről, és a hadirokkantak, -árvák megsegítésére kiírt támogatási lehetőségekről.

Váradi Enikő, a KMKSZ ISZ felső-Tisza-vidéki regionális elnöke bemutatta az ISZ működését és programjait. Elmondta, hogy szeretnék bevonni a szervezet munkájába a helyi fiatalokat. Az elnök kiemelte: az a cél, hogy a szórvány ifjúságát is minél jobban bekapcsolják a kárpátaljai magyar fiatalok munkájának vérkeringésébe.

Taracközön február 11-én tartotta meg a helyi KMKSZ-alapszervezet évértékelő közgyűlését. A Felső-Tisza-vidék egyik kimondottan nehéz helyzetben lévő szórványtelepülésén a helyi alapszervezet 155 taggal működik. Fülöp Magdolna elnök beszámolójában elmondta, hogy a szervezet igyekszik részt venni a magyar rendezvényeken, fesztiválokon, s ők maguk is havonta egy alkalommal találkoznak. A községben nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen egyre kevesebben beszélik a magyar nyelvet, a fiatalok mind külföldön dolgoznak, otthon többségében csak a nagyszülők tartózkodnak. Sari József, a KMKSZ felső-Tisza-vidéki regionális elnöke beszédében örömét fejezte ki, hogy tavaly a községben magyar nyelvű óvodai csoport nyílt. Szerinte az oktatáson nagyon sok múlik. Köszönetet mondott a magyar kormánynak, amely minden lehetséges módon próbálja támogatni a kárpátaljai magyarságot. Békésyné dr. Lukács Angéla beregszászi magyar konzul ismertette a magyar kormány támogatási programjait, beszélt a közelgő választásról az anyaországban. Tájékoztatta a jelenlévőket a hadirokkantak és hadiárvák támogatási lehetőségeiről, valamint a babakötvényről.

Váradi Enikő Széchenyi István szavait idézve – „Nyelvében él a nemzet” – arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne adják fel a magyar nyelvért folytatott küzdelmüket, és biztassák arra a fiatalokat is, hogy őrizzék anyanyelvüket. Elmondta: az ISZ célja a Felső-Tisza-vidéken, hogy minél több lehetőséget biztosítson a szórványban élő fiatalok számára az itthon maradásra.

A felszólalásokat követően megvitatták az aktuális kérdéseket, a magyar óvodai csoport vezetője beszámolt a csoport működéséről, és arról, hogy az óvoda ablakait minél előbb ki kellene cserélni. Sari József biztosította a jelenlévőket, hogy az óvodai nyílászárók ügyében igyekeznek minél előbb megoldást találni. Az eseményen jelen volt Békésyné dr. Lukács Angéla beregszászi magyar konzul, aki ismertette a magyar kormány támogatási programjait.

Ungvári Középszintű Szervezet

Az elmúlt hét végén az Ungvári járás négy alapszervezetében tartottak közgyűlést.

Szombaton a KMKSZ Minaji és Ketergényi Alapszervezetének tagjai Minajban a parókia épületében gyűltek össze. A Himnusz eléneklése után egyperces néma felállással emlékeztek az elhunyt tagokra, majd a két elnök, Rigó Izabella és Zombor Karolina megtartotta rövid beszámolóját.

Este a 387 taggal bíró homoki alapszervezet közgyűlésén mintegy 50-en vettek részt. Leskó Csilla, a helyi alapszervezet elnöke beszámolt a múlt évben végzett munkáról. Három nagy rendezvényt szerveztek: „Nagyoknak és kicsinek” mottóval gyermeknapot, a nyugdíjasok számára farsangi mulatságot és egy kirándulást a Szinevéri-tóhoz.

Mindkét helyszínen vendégként jelen volt Trieb Gergely, Magyarország ungvári konzulja, aki általános tájékoztatást adott az aktuális kérdésekről, és felhívta a figyelmet a külképviselet megújult honlapjára (ungvar.mfa.gov.hu), amelyen bárki fontos és pontos információkhoz juthat.

Ráton február 12-én tartották meg az alapszervezet közgyűlését, melyen részt vett Kuti László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának első beosztott konzulja, Andrejcsák-Tóth Anetta járási képviselő. Illár Lénárd alapszervezeti elnök megtartotta beszámolóját. A tagok aktívan részt vettek az aláírásgyűjtésben és a nemzeti ünnepek méltatásában. Szó esett az Alcsútdobozzal folytatott testvértelepülési együttműködésről. Az Év embere címet Erdélyi Gábornak, a Robinia Group ügyvezető igazgatójának ítélték oda, akinek a jóvoltából akácfából készült gyermek- és környezetbarát játszóteret kapott a helyi iskola.

Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, járási képviselő a három gyűlésen elemezte az ukrajnai gazdasági helyzetet, és tájékoztatta a tagságot az anyaországból érkezett/érkező támogatásokról. Kitért a kisebbségellenes törvényekre és tervezetekre, valamint az ukránosítás megakadályozására irányuló harcra, melyben kiemelte Brenzovics Lászlónak, a KMKSZ elnökének, parlamenti képviselőnek, az anyaországnak és a helyi magyar közösségeknek a szerepét.

bzs/ve/lm/rv