VERS ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT

VERS ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT

Téma: „Nekem a boldogság…”

A verseny célja,

hogy újra és újra képet kapjunk arról, hogy gyermekeinknek, fiataljainknak mi jelenti az igazi boldogságot, miben érzik teljesnek magukat és ezt hogy képesek kifejezni.

Emellett célunk, hogy a figyelmet ráirányítsuk ennek a szép érzésnek az erejére.

Korcsoportok:

  1. korcsoport: általános iskolás, 1-2. osztály
  2. korcsoport: általános iskolás, 3-4. osztály
  3. korcsoport: általános iskolás, 5-7. osztály
  4. korcsoport: általános iskolás,    osztály

A verseny egyfordulós.

Pályázni versekkel, prózai művekkel lehet.

A prózák maximális terjedelme 3 gépelt oldal.

A pályaműveket illusztrálhatják is.

A pályaművek gépelve és kézzel írottan is benyújthatók.

Egy pályázó maximum 2 alkotással nevezhet.

A pályamunkához külön csatolandó:

– szerzőjének neve

– korcsoportja

–  lakcíme vagy e-mail címe

– telefonos elérhetősége

– nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban és elektronikusan még nem jelent meg

– nyilatkozata arról, hogy a pályamű az Együtt Mindannyiunkért Alapítvány kiadásában nyomtatásban és elektronikusan is díjmentesen megjelentethető

– a borítékon vagy az e-mail tárgyában (attól függően, hogy a pályamű milyen formában kerül beadásra) kérjük feltüntetni a „Nekem a boldogság…” jeligét

A nem díjazott szövegeket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza

(hacsak erre külön írásos kérés nem érkezik).

Levélcím:

EMIA

2230 Gyömrő, Határ utca 4.

E-mail: info@emia.hu

Pályamunkák beadási határideje: 2018. február 15.