Közel kilencmillió hrivnya kilenc óvodának

Folytatódik az óvodafelújítási program

Újabb kilenc magyar, ukrán és magyar–ukrán vegyes óvoda felújítása fejeződött be az elmúlt héten, amelyek a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának keretében újulhattak meg. Leírhatatlanul nagy segítség a program megyénk óvodái számára. Mint arról már korábban beszámoltunk, az említett program keretében a magyar állam két év alatt 32 új magyar óvodát hoz létre Kárpátalján, és 130 már működő óvoda újul meg. Ennek a programnak a keretében adták át most a Munkácsi járási Csongor és Barkaszó óvodáját, valamint három beregszászi óvodát és a beregszászi járási Nagybereg, Kovászó, Borzsova és Tiszacsoma óvodáit. Az átadó ünnepségeken jelen volt Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos, Orosz Ildikó, az óvodafejlesztési program lebonyolításában részt vevő Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke, Kuti László ungvári és Kulcsár Ferenc beregszászi magyar konzulok, valamint a települések vezetői, polgármesterei, járási és városi oktatási vezetők.

Minden gyermekintézményben kis műsorral várták a gyerekek a magyarországi vendégeket. Dr. Grezsa István kormánybiztos hangsúlyozta: „Ez az óvodaprogram arról szól, hogy minden magyar gyermek magyar óvodába járjon, anyanyelvén találkozzon a meséken keresztül a magyar kultúrával, és az a bizodalmunk, hogy ezek a gyerekek mind magyar iskolába fognak járni. Tehát gazdaságfejlesztési és óvodaprogram után következnie kell majd egy alapfokú iskolákat felújító Kárpát-medencei programnak is.” Elmondta, hogy Kárpátalján súlyos infrastrukturális elmaradások vannak: „Itt WC-ket kell időnként létrehozni, a konyhákat rendbe tenni, a gyalázatos állapotú bútorzatot kicserélni. Nagyon sok óvoda vizes, azt kell megoldani. De azt hiszem, hogy a falak magukban csak egy épületet jelentenek, ám az, hogy milyen lelkiséggel és szakmaisággal folyik a gyermekeknek az oktatása és nevelése – az a döntő.”

Fodor Éva, a KMPSZ irodavezetője ismertette a felújított óvodák történetét és az elvégzett munkát, majd Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke köszönetet mondott a magyar államnak, az önkormányzatoknak és oktatási osztályoknak, akik segítettek lehetőségeikhez mérten a munkában. Megköszönte a kivitelezést végző vállalkozóknak is a lelkiismeretes munkát.

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere is köszönetet mondott a magyar államnak azért a gondoskodásért, amivel hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelenlegi nehéz hétköznapokat túl tudjuk élni. Szerinte a megújult intézmények munkatársai is motiváltabban mennek munkahelyükre dolgozni egy felújított intézménybe.

Orosz Ildikó mind a kilenc óvodának ajándékozott egy mesefát, valamint egy-egy laptopot 55 gigabájtnyi klasszikus magyar mesével telepítve, illetve egy kombinált fénymásolót és nyomtatót, amely megkönnyíti az óvónők módszertani előkészítő munkáját.

A jelenleg három csoporttal működő Csongori Óvodában a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programnak köszönhetően átfedték az óvoda épületének és nyári pavilonjainak tetőszerkezetét, sikerült körbekeríteni az óvoda területét, megújult a mosogatóhelyiség és a zeneterem, kicserélték a belső nyílászárókat, új csempeburkolatot kapott az előtér, a vízellátást egy új pompakút biztosítja. A támogatás révén a csoportok új bútorzatot is kaptak. A támogatás teljes összege: 1 591 412 hrivnya.

A Barkaszói Óvodába jelenleg 60 gyerek jár, akiket 5 óvodapedagógus és 10 kisegítő fogad naponta. Az idei óvodafejlesztési program támogatásának köszönhetően az intézmény tetőzetét átfedték, szigetelték, csatornázták az épületet, fatároló és kinti pavilonok épültek. Teljes mértékben felújították az épület fűtésrendszerét: fatüzelésű kazánt vásároltak és állítottak be, a fűtőtesteket is kicserélték. Víz- és szennyvízelvezető csöveket fektettek le, a folyosók festésére és csempézésére, az épület előtti járda megöntésére is lehetőség nyílt az anyaországi támogatásnak köszönhetően. Valamint megújult az óvoda bútorzata is (konyhai, irodai és gyermekbútorokkal). Mindez összesen: 2 416 505 hrivnyából.

A Beregszászi 5. Számú Szanatóriumi Óvoda jelenleg bentlakásos intézmény, ahová szociálisan rászoruló beregszászi családok gyermekei járnak. Az intézmény fenntartója a városi oktatási osztály. Az óvoda két magyar csoportjába 40 gyerek jár, akikről 6 óvodapedagógus és a kiszolgáló személyzet gondoskodik.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program támogatásának köszönhetően az óvoda teljesen megújult. Megvalósult az épület tetőszerkezetének átfedése, a homlokzat hőszigetelése, vakolása, színezése, a vizes­blokkok és a konyha felújítása, a csoportszobák tisztítómeszelése, padlózatának cseréje, a folyosók és a bejárat csempézése, megújult az óvoda kerítése. A támogatás révén az óvodai csoportok új bútorokat is kaptak, mindezt: 930 839 hrivnya értékben.

A Beregszászi 6. Sz. Mese Óvoda vegyes tannyelvű (ukrán–magyar), melynek 6 csoportjába összesen 135 gyerek jár. Az óvodafejlesztési program keretében a következő felújítási munkálatok valósultak meg: az intézmény hátsó épületrésze külső nyílászáróinak cseréje, a tető javítása, a csoportszobák padlózatának cseréje, a mosókonyha felújítása, a konyha teljes körű felújítása, berendezésének cseréje, az első épületrész termeinek felújítása.

A beruházás révén az óvodai ellátás minősége javult, így a támogatásból a magyar gyermekek mellett az ukrán csoportba járó gyermekek is részesülnek. Az óvodának juttatott támogatás teljes összege: 596 857 hrivnya.

A Beregszászi 18. Sz. Óvodában jelenleg 4 csoport működik: bölcsőde, kis-, középső- és nagycsoport. A gyerekek összlétszáma 100 fő. A személyzet 18 főből áll.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program révén a következő felújítások kerültek megvalósításra: a főépület külső hőszigetelése és festése, a csoportszobák teljes körű felújítása, ami magában foglalja a padlóburkolat cseréjét, a falak festését; megtörtént a fűtésrendszer korszerűsítése, az alagsorban mosókonyha és raktárhelyiség került kialakításra. A melléképület, melyben a bölcsőde és a konyha működik, egy féleresszel bővült. Megújult a konyha és annak berendezései. Az udvarba új fatároló épült. A támogatás teljes összege: 1 597 876 hrivnya, mely magában foglalja a csoport- és hálótermek új bútorzatát is.

A Nagyberegi Harangvirág Óvoda 4 csoportjába 75 gyermek jár. A felújítás keretében a bejárati rész beépítésének köszönhetően egy teremmel bővült az óvoda, ahol a konyhai részleg kapott helyet, felújításra kerültek az illemhelyek, megújult a játszó- és hálótermek padlózata, valamint az óvoda új bútorzattal és egy fatüzelésű kazánnal is gazdagodott. A nekik nyújtott támogatás összege: 403 904 hrivnya.

A Kovászói Óvoda ukrán nyelvű, ahová két csoportban 66 gyerek jár, de 2013-tól az intézményben a gyerekek részére magyar nyelvű foglalkozásokat is tartanak heti 4 órában.

Az óvodafejlesztési program révén az óvoda egyik csoporttermében megújult a padló burkolata, a falakat újrafestették, felújításra került a csoport mosdója és az óvoda mosókonyhája. A magyar állami támogatás összege: 285 180 hrivnya.

A Borzsovai Óvoda két csoportjába közel 50 gyerek jár, 4 gyerek a kelet-ukrajnai háborús övezetből került a faluba, a többiek mind magyarok. A 2017-es Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén belül egy fél­eresz kialakításával összekötötték az óvoda főbejáratát a konyhai résszel. Megújult a konyha fal- és padlóburkolata, felújításra került az óvoda mosókonyhája, két teremben kicserélték a padlózatot, kialakításra került a szennyvízelvezető és szennyvíztároló, megjavították a kerítést, megújult az óvoda járdája és egy nyári pavilonnal és gyermekbútorokkal is gazdagodott az intézmény, mindez 466 336 hrivnya értékben.

A Tiszacsomai Községi Óvodába jelenleg 25 gyerek jár, a mostani felújítás során korszerűsítették az épület vízvezetékrendszerét, sikerült kicserélni néhány belső és külső nyílászárót, megújult az óvoda körüli járda, befejezték a nyári pavilon építését, kijavításra került az épület körüli kerítés. Mindez 350 649 hrivnyából, mely tartalmazza az óvoda új bútorzatát is.

Badó Zsolt