Megmarad a magyar körzet egészségügyi ellátása az Ungvári járásban

Múlt pénteken, október 20-án megtartották a VII. összehívású Ungvári Járási Tanács tizenkilencedik ülésszakát, melyen több fontos döntés született. Az ülést megelőzően a napirendi kérdéseket megvitatták az állandó szakbizottságokban. A járási tanács elnöksége is ülésezett, melynek tagjai javasolták néhány új kérdés megvitatását és egyes napirendre tűzött kérdések elnapolását.

Ruszlan Csornak tanácselnök vezetésével a képviselők módosították a munkaképtelenek, hátrányos helyzetűek, nagycsaládosok, a háború és a munka veteránjai, a fogyatékkal élő személyek anyagi támogatására irányuló 2017. évi Gondoskodás (Turbota), a cukorbetegségről és a diabetes insipidusról szóló programot, valamint a komplex árvízvédelmi programot.

Az Ungvári járás magyarsága szempontjából talán az egyik legfontosabb dolog, hogy megmarad a magyarlakta falvak egészségügyi ellátását biztosító járási klinika Csapon. Balogh Lívia, a KMKSZ-frakció vezetője, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy az egészségügyi reform kapcsán többször szóba került a járási klinika átszervezése. Sajnos, tapasztalatból tudjuk, mit szokott ez jelenti, s bár egyelőre hivatalosan sehol nem hangzott el, de hosszú távon fennállt a veszélye annak, hogy idővel akár meg is szüntetik.

– A kérdés sokoldalú tanulmányozását követően egyeztetésre került sor egy kerekasztal-megbeszélésen, melyen többek között részt vett a megyei egészségügyi főosztály igazgatóhelyettese, dr. Bíró Erzsébet, a járási kórház főorvosa, Oleh Holub, a járási klinika vezetője, Szvitlana Csopik. A képviselők arra az álláspontra jutottak, hogy az egykori járási kórház Csapon lévő épületét határozattal visszaadják a járási kórház kezelésébe. Sikerült megállapodnunk, hogy az anyaország hozzájárulásával a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja Együttműködésének és Összehangolt Fejlesztési Feladatainak Kormányzati Koordinációjáért Felelős Kormánybiztossága finanszírozza a belső átalakítást, illetve a felújítási munkálatokat. Így mintegy 19 szakorvos, köztük fogorvos is várja majd a pácienseket és családorvosi rendelő is fog működni a Tómenti (Priozerna) utcában – hangsúlyozta a képviselő asszony.

A járási tanácsban képviselt pártok közötti konszenzussal sikerült megoldani, hogy a megyeszékhelyen működő járási kórháztól távol eső magyar falvak lakosai ne maradjanak elérhető egészségügyi ellátás nélkül. Ez azért fontos, mert egyrészt nem kell a betegnek beutaznia Ungvárra esetenként két autóbusszal, másrészt az ungvári központi kórház és klinika olyan szinten van terhelve, hogy még a délutáni órákban is sorok vannak a rendelőben.

Az Ungvári Városi Ügyészség munkatársa beszámolt az idén 6 hónap alatt végzett munkájáról.

Módosították a 2017-es évi járási költségvetést. Szó volt az önkormányzatok közös tulajdonában lévő objektumok észszerű és hatékony felhasználásáról, a Ungvári járás gazdasági és szociális fejlesztéséről a 2016–2021 években.

Jóváhagyták az Uzshorod­scsina (Ung-vidék) kommunális vállalat új alapszabályzatát. A képviselők 24 igennel megszavazták a Kárpátaljai Megyei Tanácshoz, Ukrajna államfőjéhez, a Legfelső Tanács házelnökéhez és a miniszterelnökhöz intézett beadványokat 6 mentőautó vásárlásáról a mentőszolgálatok számára, valamint a használt autók piacának rendezését illetően.

Az ülés munkájában részt vett Anatolij Szinisin, a járási közigazgatás vezetője, a járási főosztályok és osztályok vezetői, valamint a polgármesterek. S talán nem mellőzhető tény az sem, hogy csupán a KMKSZ-frakció volt jelen teljes létszámban.

R.V.