Pályázati felhívás: Nemzetpolitikai célú támogatások

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:
 

1. A pályázat célja:
– a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítő személyek támogatása,

– a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok támogatása,

– a kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve magyar tannyelvű közoktatási intézmények 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatása,

– a kárpátaljai egészségügyi intézményekben gyógyító munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása,

– a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatása

– szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok és színészek támogatása.

 

2. A pályázók köre:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó (Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Ukrajnában élő, magát magyarnak valló természetes személy), aki:

2.1. Ukrajnában működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási, illetve annak hiányában magyar nyelv oktatását végző, állami önkormányzati vagy egyházi oktatási intézmény munkaviszonyban lévő pedagógiai munkát végző dolgozója volt a 2016/2017-es tanév második félévében, illetve a 2017/2018-as tanévben létesít vagy folytat munkaviszonyt;

2.2. Ukrajnában működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű, III., illetve alacsonyabb fokozatú általános közoktatási intézmény munkaviszonyban lévő nem pedagógiai munkát végző, illetve gyermekgondozási segélyen lévő pedagógus dolgozója volt a 2016/2017-es tanév második félévében, illetve a 2017/2018-as tanévben létesít vagy folytat munkaviszonyt.

2.3. Ukrajnában élő természetes személy, aki: Ukrajnában működő, akkreditált alap vagy középfokú művészeti oktatási intézményben, illetve zeneiskolában munkaviszonyban lévő, művészeti szakvégzettséggel rendelkező pedagógus, aki rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban is alkalmazza, továbbá vállalja, hogy a magyar zenei és kulturális örökség megőrzése érdekében végzi oktatási tevékenységét és aktívan részt vesz a magyar kultúra terjesztésében. Vállalja, hogy a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét közzéteszi, illetve megfelelő módon az érintettek tudomására hozza és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/ )honlapon;

2.4. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó szülők, illetve törvényes képviselők, akiknek gyermeke Ukrajnában működő, akkreditált óvoda magyar tannyelvű óvodai csoportjába, vagy III., vagy alacsonyabb fokozatú akkreditált közoktatási intézmény magyar tannyelvű alsó tagozatának 1-4. osztályába jár, annak működési formájától függetlenül. Egy gyermek jogán csak az egyik szülő (törvényes képviselő) jogosult pályázat benyújtására!

2.5. Ukrajnában élő természetes személy, aki: Ukrajnában működő, akkreditált egészségügyi intézmény munkaviszonyban lévő, egészségügyi szakvégzettséggel rendelkező, közvetlenül a betegekkel foglalkozó , illetve közvetlenül a betegekkel kapcsolatos kisegítő tevékenységet ellátó dolgozója, aki rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt  alkalmazza  a betegekkel való kommunikációban, s vállalja, hogy a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét közzéteszi, illetve megfelelő módon a betegek tudomására hozza, valamint vállalja, hogy adatait a magyarul beszélő egészségügyi dolgozók szaknévsorába felveszik és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/ )honlapon;

2.6 A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó természetes személy, aki Ukrajnában működő, akkreditált nyomtatott vagy elektronikus magyar nyelvű médium újságírója, az újságíráshoz illeszkedő alkotói tevékenységet végez,(A kategória) vagy ezen médiumoknál a magyar tartalom megjelenítésében közvetlenül közreműködő munkatárs (B kategória).

2.7. Ukrajnában élő természetes személy, aki:

– Ukrajnában működő, állami, önkormányzati fenntartásban lévő, legalább 5%-ban magyarok lakta közigazgatási egységben, igazoltan működő, illetve művészeti csoportot vagy szakkört működtető művelődési ház munkaviszonyban lévő művelődésszervezési dolgozója, aki igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza, az továbbá vállalja, hogy a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenységet végez (A kategória).

– Ukrajnában működő, állami, önkormányzati, egyházi vagy szervezeti fenntartásban lévő, legalább 5%-ban magyarok lakta közigazgatási egységben igazoltan működő, legalább 10%-nyi magyar nyelvű könyv-illetve iratanyaggal rendelkező könyvtár/ irattár munkaviszonyban lévő könyvtárosa/irattárosa, aki igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza, az továbbá vállalja, hogy a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenységet végez. (B kategória).

– Ukrajnában működő, akkreditált állami, önkormányzati, egyházi vagy szervezeti fenntartásban lévő, magyar nyelvű színház vagy színi stúdió munkaviszonyban lévő szakmai feladatokat ellátó dolgozója, aki igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. (C kategória).

 

3. Igényelhető támogatás
3.1.Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 963 580 000 Ft.

3.1.1. Igényelhető támogatás magyar tannyelvű közoktatási, illetve annak hiányában magyar nyelv oktatását végző, állami önkormányzati vagy egyházi oktatási intézmény munkaviszonyban lévő pedagógiai munkát végző dolgozók részére célcsoportonként:

3.2. Oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása, akik:

3.2.1 Megyei, járási, városi módszerészek, tanügyi vezetők, óraszámtól függetlenül, akik a speciálisan a magyar oktatási intézmények munkáját elősegítő módszertani intézmények vagy intézményrészek munkatársai, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal

3.2.2. Iskolaigazgatók, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesek magyar vagy részben magyar tannyelvű iskolában, óraszámtól függetlenül,

3.2.3. A magyar tannyelvű  osztályokban/csoportokban legalább fél állásban dolgozó pedagógiai végzettséggel rendelkező tanárok és tanítók, teljes állásban dolgozó szervezők, napközis nevelők, pszichológusok, logopédusok), (több munkahely esetén az órák összege)

3.2.4. Legalább fél állásban dolgozó, felső pedagógiai végzettséggel rendelkező óvodavezető, óvodai nevelő, zenei vezető, tornatanár, óvodai módszerész, logopédus, pszichológus, idegen nyelv tanár, szociális pedagógus, aki az óvoda magyar tannyelvű csoportjában dolgozik.

– összesen 270.000 Ft (egy félévre vonatkozóan 135.000 Ft-nak megfelelő UAH).

3.3. Oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása, akik:

3.3.1. A magyar tannyelvű iskolai osztályokban kevesebb, mint fél állásban dolgozó pedagógiai végzettséggel rendelkező tanárok, tanítók, nem teljes állásban dolgozó szervezők, napközis nevelők, pszichológusok, logopédusok, kollégiumi nevelők, valamint felső végzettséggel rendelkező iskolai könyvtárosok és szakkörvezetők óraterheléstől függetlenül. (több munkahely esetén az órák összege),

3.3.2. Kevesebb, mint fél állásbandolgozó felső végzettséggel rendelkező, illetve óraszámtól függetlenül felső pedagógiai végzettséggel nem rendelkező óvoda vezető, óvodai nevelő, zenei vezető, tornatanár, óvodai módszerész, logopédus, pszichológus, idegennyelv tanár, szociális pedagógus, aki az óvoda magyar tannyelvű csoportjában dolgozik.

3.3.3. a nem magyar tannyelvű oktatási intézményekben magyar nyelvet oktató pedagógusok

– összesen 170.000 Ft (egy félévre vonatkozóan 85.000 Ft-nak megfelelő UAH).

3.3.4. Az akkreditált oktatási intézményben hivatalos munkaviszonyban lévő, magyar igazolvánnyal rendelkező könyvtáros, ápoló, éjszakai nevelő, illetve egyéb, az iskolai és óvodai magyar nyelvű pedagógiai munkához kapcsolódó, kisegítő munkát végző személyek és az adott félév több mint felében gyermekgondozási segélyen lévő pedagógusok –  összesen 60.000 Ft (egy félévre vonatkozóan 30.000 Ft-nak megfelelő UAH).

3.4. Gyermekétkeztetés támogatása esetén egy gyermek után járó teljes (maximális) összege 26.400 Ft-nak megfelelő UAH.

3.4.1. A Támogató a támogatási összeget a 3.1. – 3.4. pontban felsorolt támogatási kategória esetében két részletben átutalással teljesíti a pályázó bankszámlájára.

3.5. Igényelhető támogatás művészeti oktatási intézményben dolgozók, akik:

– művészeti szakvégzettséggel rendelkeznek és oktatói feladataikat magyar nyelven is ellátják. – összesen 120.000 Ft.

3.6. Igényelhető támogatás egészségügyi dolgozók számára célcsoportonként:

3.6.1. Egészségügyi intézményben dolgozók, akik:

– felsőfokú  egészségügyi végzettséggel rendelkeznek és orvosi feladatokat látnak el- 150.000 Ft.

3.6.2. Egészségügyi intézményben dolgozók, akik:

– szakirányú középfokú  egészségügyi végzettséggel rendelkeznek és ápoló nővér, felcseri, szülészeti, egyéb a közvetlen betegellátásban felmerülő egészségügyi szakfeladatokat látnak el – 100.000 Ft.

3.6.3. Egészségügyi intézményben dolgozók, akik:

– egyéb, közvetlen a betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat (ápoló, mentős és betegszállító gépkocsivezető, laboratóriumi munkatárs, recepciós) látnak el – 70.000 Ft.

3.7. Igényelhető támogatás a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak részére:

3.7.1. Ukrajnában működő, akkreditált, magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium munkatársa részére, aki magyar nyelven végzi tevékenységét és a tartalom előállításában közvetlenül részt vesz – 120.000 Ft.

3.7.2. Ukrajnában működő, akkreditált, magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium újságírói tevékenységet támogató egyéb kisegítő tevékenységet végző munkatársnak 100.000 Ft.

3.8. Igényelhető támogatás szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok és színészek támogatása esetén:

– A kategória – 120.000 Ft.

– B kategória – 100.000 Ft.

– C kategória – 120.000 Ft.

A Támogató a 3.5. -3.8. pontban felsorolt támogatási kategóriák esetében a támogatási összeget egy részletben a banki átutalással teljesíti. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

3.9. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
3.10. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
3.10. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%
3.11. Egy pályázó csak egy jogcímen nyújthat be pályázatot (kivételt képez a gyermekétkeztetési támogatás).
 

4. Pályázatok benyújtásának módja:
4.1. Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatása esetén 2017. június 15. – 2017. október 31. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani az alábbiak figyelembe vételével:

–  2017. június 15-től 2017. július 14-ig a 2016/2017-es tanév második félévében az 3. pontban megjelölt személyek nyújthatnak be pályázatot.

– nem nyújthatnak be pályázatot a hivatalos megrovásban részesített személyek.

– azon pályázók, akik 2017. június 15. és 2017. július 14. között érvényes pályázatot nyújtottak be, a támogatási összeg második részletét a 2017. szeptember 15. és 2017. október 15-i pályázati szakaszban érvényes kategóriának megfelelő összegben, az oktatási-nevelési intézmény munkáltatói igazolásának benyújtását követően kapják meg.

– 2017. szeptember 15-től 2017. október 15-ig azok az 3. pontban felsorolt személyek nyújthatnak be pályázatot az 5. pontban felsorolt feltételekkel, akik a 2017/2018-es tanévben létesítettek munkaviszonyt (vagy nem nyújtottak be ezen pályázati felhívásra 2017. június 15. és 2017. július 14. között pályázatot, de ebben a pályázati szakaszban már kizárólag a második félévi támogatásra pályázhatnak).

4.2. A kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve magyar tannyelvű közoktatási intézmények 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének esetén:

– A 2017. év első félévére a pályázatot 2017. június 15.– 2017. július 14. közötti időszakban lehet benyújtani. Egy félévre vonatkozóan a támogatási összeg 13.200 Ft-nak megfelelő UAH.

– A 2017. év második félévére eső támogatási összeg (13.200 Ft-nak megfelelő UAH) átutalásának feltétele, hogy a pályázó a 2017. július 1. – 2017. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan igazolja, hogy gyermeke óvodai, illetve iskolai ellátásban részesül.

– Amennyiben a 2. pontban megjelölt gyermek óvodai, illetve iskolai beíratására 2017 szeptemberében kerül sor, a 2017. év második félévére vonatkozó támogatás iránti pályázat benyújtására 2017. október 1. – 2017. október 31. között van lehetőség.

A pályázat benyújtásához elengedhetetlen az első és második félévre vonatkozó étkezési költség befizetését igazoló számlák, befizetési dokumentumok bemutatása.

4.3. A kárpátaljai egészségügyi intézményekben gyógyító munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása, a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatása, valamint szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok és színészek támogatása esetén 2017. augusztus 10. – 2017. szeptember 10. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani.

 

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

 

5. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítő személyek támogatása esetén:

5,1. Pályázati adatlap
A pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány megbízottainál igényelhető. Az intézményi igazolás űrlapját az oktatási intézményben, illetve a megbízottaknál szerezhetik be. A pályázatot befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzé teszi. További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban valamint az Alapítvány megbízottainál.

5.2. A pályázat mellékletei
– A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

(A személyigazolvány összes bejegyzést tartalmazó oldala, a családi állapotot kivéve)

– A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– A pályázó diplomájá(i)nak (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

(Amennyiben a végzettséget igazoló okiratban szereplő név nem egyezik meg a munkáltatói igazolásban szereplő névvel, úgy igazolni kell a személyek azonosságát pl. házassági anyakönyvi kivonattal, vagy a munkáltatói igazolás magyar nyelvű fordítására rávezetett igazgatói nyilatkozattal.)

– A pályázó ukrán nyelvű, iktatási számmal ellátott, dátumozott munkáltatói igazolásának eredeti példánya ;

(Az oktatási intézmény(ek) igazolása a pedagógus munkaviszonyáról az adott tanévi félévben, amely tartalmazza a magyar oktatási nyelvű csoportokra, osztályokra vonatkozó heti óraszámot, vagy nem magyar nyelvű tanintézmények esetében a magyar nyelven vezetett órák heti számát. Kisegítő dolgozók esetén tartalmazza a beosztást és a teljes- vagy rész állás megjelölését).

– A pályázó munkáltatói igazolásának magyar nyelvű fordítása, amelyet az alapítvány munkatársa állít ki.

– A pályázó magyar igazolványának fénymásolata. Ez alól az iskolák igazgatói, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesei, tanárai és tanítói képeznek kivételt. Egyedi elbírálás alapján, magyar igazolvány hiányában más, a magyar nyelvtudást igazoló hivatalos dokumentum (nyelvvizsga-igazolás) is elfogadható.

 

6. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása esetén:
6.1. Pályázati adatlap

A pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban igényelhető.

6.2. A pályázat mellékletei

– A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– A pályázó diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

– A pályázó  munkáltatói igazolásának eredeti példánya;

– A munkáltatói igazolás magyar fordítása amelyet az alapítvány munkatársa hitelesít;

– A pályázó Magyar Igazolványának fénymásolata;

– A magyar zenei és kulturális örökség megőrzését segítő éves terv illetve éves programterv.

 

7. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve magyar tannyelvű közoktatási intézmények 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatása esetén:
7.1. Pályázati adatlap

A pályázati adatlap személyesen igényelhető a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban. Az adatlapot az iroda munkatársa tölti ki. A kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt az iroda munkatársa veszi át, azokról írásos elismervényt ad.

7.2. A pályázathoz szükséges dokumentumok:

– megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően);

– a pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata. Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot;

– a pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;

– a gyermek óvodalátogatási, illetve iskolalátogatási igazolása (melyben szerepel az intézménylátogatási napok száma). Nem jogosult a támogatásra az az óvodás gyermek, aki az adott intézményben a 2016. év első öt hónapja alatt több mint 25%-nyi i igazolatlan hiányzást halmozott fel, illetve az az 1-4. osztályos tanuló, aki a 2016-2017-es tanév második félévében több mint 50 óra igazolatlan hiányzást halmozott fel, valamint az a gyermek, aki a pályázat második körében a fentebb megjelölttel időarányos igazolatlan hiányzást halmozott fel;

– az étkezési költség befizetését igazoló dokumentum (számla) fénymásolata.

 

8. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai egészségügyi intézményekben gyógyító munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása esetén:
8.1. Pályázati adatlap amely tartalmazza a magyar nyelven egészségügyi szolgáltatást biztosító  egészségügyi dolgozók adatait, a magyarul beszélő egészségügyi dolgozók szaknévsorába való felvételt biztosító nyilatkozatot, illetve az Itt Magyarul Is weboldalon való regisztrálást bizonyító regisztrációs lapot. A pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban igényelhető.

8.2. A pályázat mellékletei

– A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– A pályázó diplomájának/diplomáinak (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

– A pályázó  munkáltatói igazolásának eredeti példánya (amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra),

– A pályázó magyar igazolványának fénymásolata, (ennek hiányában egyedi elbírálás alapján elfogadható a magyar nyelvtudást bizonyító egyéb dokumentum fénymásolata)

– A Kárpátaljai  Magyar Egészségügyi Dolgozók Társasága  által kiállított és hitelesített fordítás a munkáltatói igazolásról eredetiben.

 

9. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatása esetén:

9.1.Pályázati adatlap amely tartalmazza a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak adatait. A pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban igényelhető.

9.2. A Pályázat mellékletei
A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
A pályázó magyar igazolványának fénymásolata;
A pályázó végzettségét igazoló okirat fénymásolata;
A pályázó munkáltatói igazolásának fénymásolata, amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra.
A pályázó be kell mutassa a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában a 2017-es évben megjelent publikált anyagainak listáját (vagy azon anyagok listáját melynek előállításában munkája során részt vett).
 

10. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok és színészek támogatása esetén:

10.1. Pályázati adatlap
A pályázati adatlap és a munkáltatói igazolás űrlapja a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítványirodáiban igényelhető. További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban.

10.2. A Pályázat mellékletei
A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– A pályázó diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

– A pályázó  munkáltatói igazolásának eredeti példánya;

– A munkáltatói igazolás magyar fordítása, amelyet az alapítvány munkatársa hitelesít;

– A pályázó Magyar Igazolványának fénymásolata (egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum);

A pályázat további mellékletei a felhívás 2.6 pontjában felsorolt kategóriák szerint:

– A kategóriában:

– Az intézmény működéséről szóló fenntartói igazolás eredeti példánya;

– Az intézményben működő művészeti csoport vagy szakkör működéséről szóló igazolás eredeti példánya (a csoport vagy szakkör működésének írott és képi dokumentumaival együtt)

– A pályázó által végzett, a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenység dokumentált igazolása, pl.:

Kiállítások szervezése

Tematikus kiállítások szervezése a nemzeti ünnepekhez, neves magyar személyek évfordulóihoz stb. kapcsolódóan

Író-olvasó találkozók szervezése

Tematikus könyvnapok szervezése

Könyvtári foglalkozások szervezése iskolások, óvodások részére

Könyvtári szakköri foglalkozások szervezése

Színjátszó és egyéb bemutatók szervezése

– B kategóriában:

– Az intézmény működéséről és könyv/iratállománya nyelvi összetételéről szólófenntartói igazolás eredeti példánya;

– A pályázó által végzett, a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenység dokumentált igazolása, pl.:

Kiállítások szervezése

Tematikus kiállítások szervezése a nemzeti ünnepekhez, neves magyar személyek évfordulóihoz stb. kapcsolódóan

Író-olvasó találkozók szervezése

Tematikus könyvnapok szervezése

Könyvtári foglalkozások szervezése iskolások, óvodások részére

Könyvtári szakköri foglalkozások szervezése

Színjátszó és egyéb bemutatók szervezése

– C kategóriában:

– Az intézmény működéséről, szóló fenntartói igazolás eredeti példánya;

– A pályázó szakmai tevékenységének összefoglaló bemutatása az utóbbi 3 évben.

 

11. Hiánypótlás
Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek hiánypótlásra szorulnak, akkor a pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

 

12. Pályázat elbírálási és eljárási rend:
A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. A lebonyolító szervezet javaslatot tesz a támogatások odaítéléséről. A pályázatokról a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt. A támogatást a lebonyolító szervezet folyósítja.

 

13. Szerződéskötés:
A nyertes pályázókkal a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) megbízásából szerződést köt, vagy ha jogszabály arra lehetőséget ad, támogatói okiratot bocsát ki. A támogatás felhasználásának szabályait és a szerződéskötés (támogatói okirat kibocsátásának) részletes feltételeit, illetve dokumentumait a 2017. évi Pályázati és elszámolási útmutató és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 
14. Szerződésszegés következményei:
Amennyiben a pályáztat kiírója utólagosan értesül, hogy a pályázó valamilyen formában megtévesztette illetve a pályázat benyújtása során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a Támogató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a hozzájárulás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – támogatási szerződésben meghatározott ügyleti kamat felszámításával egyidejűleg – visszafizetni.

 

15. Adatvédelmi hozzájárulás:
A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez.

– a pályázó neve,

– a pályázólakcíme,

– a pályázott összeg,

– a pályázatról szóló döntés,

– a támogatási összeg,

– a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,

– a támogatás futamideje.

 

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján – nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

 

16. A pályázati csomag elemei
– pályázati felhívás
– pályázati adatlap
A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás: Honlap: www.kmkszalap.org