Tisztújító közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben

Az elmúlt hét végén folytatódtak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tisztújító alapszervezeti közgyűlései, amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett munkát és megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat.

Munkácsi Középszintű Szervezet

Munkácson a Szent István Líceum új épületszárnyának nagytermében tartotta meg tisztújító közgyűlését a KMKSZ városi alapszervezete. A közgyűlésen megjelent tagokat és a vendégeket Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke és Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte, majd ismertette a tervezett napirendet.

Gajdos Olga alapszervezeti elnök beszámolójában ezúttal rendhagyó módon az alapszervezet által az elmúlt csaknem három évtizedben elért számos jelentős eredményt sorolta fel, közöttük a magyar óvoda megnyitását 1989-ben, a Zrínyi Ilona Könyvtár megnyitását. Küzdelmüknek köszönhetően kapta vissza nevét Munkácson az Erzsébet királyné utca, a Rákóczi utca, a Zrínyi Ilona utca, a Kossuth utca, a Kuruc és a Nedeczey utca. Többször is felújították a podheringi 1848–49-es emlékművet, 1990. november 17-én a Rákóczi-kastély udvarában emlékművet avattak a sztálinizmus munkácsi áldozatainak tiszteletére. Számos kiváló rendezvényt szerveztek, és magas rangú vendégeket fogadtak, emléktáblát avattak Erdélyi Béla festőművész, majd Jankovics József Mihály és Egán Ede tiszteletére. Sok évi kitartó fáradozás eredménye, hogy a munkácsi várban ma láthatjuk Zrínyi Ilona és fia, II. Rákóczi Ferenc szobrát. A kendereskei nyeregben panorámakilátót létesítettek, tisztességgel helytálltak minden egyes választási kampányban, és mindig a város magyarságának rendelkezésére álltak. A részletes beszámoló végén Gajdos Olga köszönetet mondott mindazoknak, akik 28 éven át támogatták munkáját, majd bejelentette, hogy nem indul újra az elnöki tisztségért.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke nagy elismeréssel szólt Gajdos Olgának a KMKSZ megalakulásától máig végzett munkájáról, közöttük számos személyes eredményéről. Mint fogalmazott: „Ez a törékeny hölgy ezt a rendkívül nehéz munkát mindvégig rendkívül nagy lelkesedéssel, és szeretném aláhúzni, hogy rendkívüli bátorsággal végezte. Nem volt olyan feladat, nem volt olyan nehézség, amely visszariasztotta volna akkor, ha a kárpátaljai magyarság ügyéről volt szó. (…) Mindaz, amit nekünk sikerült elérni, és az, hogy a kárpátaljai magyarság még megvan Kárpátalján, s az, hogy van jövője is, olyan embereknek köszönhető, mint Gajdos Olga.”

Boruzs Béla beszámolt az Életet az Éveknek Nyugdíjasklub elmúlt évi tevékenységéről, majd Varga Ildikó, az ellenőrző bizottság elnöke beszélt az alapszervezet pénzügyeiről. A közgyűlés ezt követően egyhangúlag Koroljova Erzsébetet, eddigi alelnököt választotta a munkácsi alapszervezet elnökévé.

Március 12-én Dercenben is lezajlott a KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlése, amelynek munkájában részt vett Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke és Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, megyei képviselő, Zsukovszky Miklós, a KRE Beregi Egyházmegyéjének esperese, valamint Máté Gyula helyi polgármester. Az alapszervezet elmúlt évi tevékenységéről, rendezvényeiről Fodor István alapszervezeti elnök számolt be, kiemelve a legfontosabbat, a földkataszterizációs pályázat lebonyolítását. Ez utóbbinak keretében Dercenből 368 pályázatot nyújtottak be. A kisebbségek anyanyelv-használati jogait korlátozni szándékozó törvénytervezetek ellen tiltakozó aláírásgyűjtő akció során Dercenben több mint 1000 aláírás gyűlt össze.

A gyűlésen felszólalt Gulácsy Géza, aki ismertette az elmúlt év során lezajlott támogatási programokat, és szólt az idei pályázati lehetőségekről, valamint válaszolt a felmerült kérdésekre.

Az alapszervezet elnöke a következő három évre is Fodor István, alelnöke Lőrinc István, titkára Biró Gabriella maradt.

A fornosi KMKSZ-alapszervezet szintén március 12-én tartotta meg közgyűlését. Puskás Tamás alapszervezeti elnök beszámolt az elmúlt év legfontosabb eseményeiről, ezek között a földprivatizációt támogató pályázati programról, amely során Fornosról 102 pályázatot nyújtottak be. Az Egán Ede Alapítvány gazdasági támogatására 11-en pályáztak, közülük tízen nyertek. A nyelvtörvénytervezet ellen közel 800 tiltakozó aláírást gyűjtöttek össze.

A közgyűlésen szóba került, hogy a helyi óvoda egy régi, nagyon leromlott épületben működik, égetően szükség lenne egy olyan épületre, amelyben az óvoda megfelelő körülmények között tudna működni.

A tagság a következő három évre is Puskás Tamás elnöknek szavazott bizalmat, alelnöke Fodor Vali, titkára Simon-Horvát Ivett maradt. Az elnökség összetételében sem történt változás.

Ungvári Középszintű Szervezet

Palágykomorócon Andrej­csák-Tóth Anetta alapszervezeti elnök számolt be a helyi KMKSZ-alapszervezet elmúlt évi tevékenységéről, a Szövetség által szervezett kulturális rendezvényekről és ünnepségekről. Már harmadik alkalommal szerveztek gyermeknapot, emlékművet állítottak az első világháború áldozatainak, táncházakat szerveztek és Nagymamámtól tanultam címmel rendeztek egy hagyományőrző estet. Sikerült kutat fúratni a köztemetőben, az alapszervezet eredményesen segíti az anyaországi támogatási programok célba juttatását.

Brenzovics László az ukrajnai politikai helyzetet elemezte, hangsúlyozta, hogy a mostani nehéz helyzetben is meg kell mindent tennünk annak érdekében, hogy a kárpátaljai magyarság meg tudjon maradni. Ezt szolgálják az anyaország által indított támogatási programok is. Elmondta, hogy a helyhatósági választásokon elért eredményeknek köszönhetően igen erős frakciókkal rendelkezünk mind a megyei közgyűlésben, mind az Ungvári Járási Tanácsban, ez rendkívül fontos még akkor is, ha nincs sok pénz manapság fejlesztésre, de olyan helyzetben vagyunk, hogy folyamatosan küzdenünk kell jogainkért. „Megköszönöm elnök asszonynak a tevékenységét, megköszönöm a tagságnak a kitartást ebben a nehéz időben, a részvételt az aláírásgyűjtésben. Továbbra is számítunk önökre és sok sikert kívánunk, mi pedig a magunk részéről az elkövetkezőkben is igyekszünk majd mindent megtenni, hogy azokat a problémákat, amelyekkel önök küzdenek, enyhítsük” – zárta beszédét a KMKSZ elnöke.

Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke részletesen beszámolt az anyaországi támogatási programokról, valamint a járási tanács KMKSZ-frakciójának tevékenységéről és a járási szervezet által szervezett rendezvényekről.

Mackó István, az Ungvári Járási Tanács alelnöke köszönetet mondott a palágykomoróciaknak, amiért sok szavazattal járultak hozzá a KMKSZ önkormányzati választásokon elért történelmi sikeréhez. Beszámolt a KMKSZ-frakció tevékenységéről, és a segítségével a településen elvégzett fejlesztésekről.

Az alapszervezet elnöki tisztségére Andrejcsák-Tóth Anettát és Penyák Emesét jelölték, végül a közgyűlés titkos szavazással Andrejcsák-Tóth Anettát választotta újabb három évre az alapszervezet elnökévé. Az újraválasztott elnök javaslatára alelnöknek Szaniszló Erzsébetet, titkárnak Andrejcsák Beátát választották, a megújult elnökség tagjai: Baki Klára, Szanyi Erika, Szaniszló Bettina és Csuha Ivett.

Koncházán Végső Sándor alapszervezeti elnök számolt be a KMKSZ-alapszervezet tevékenységéről, aki sok-sok éve vezeti az alapszervezetet. A közgyűlés munkájában részt vett Tarics Zoltán, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének kiskörzeti elnöke, aki tájékoztatta a tagságot a KMKSZ nemzetközi és hazai politikai helyzettel kapcsolatos álláspontjáról, valamint az anyaországi támogatási programokról. A közgyűlés Palkó Enikőt választotta az alapszervezet elnökének, alelnökének pedig Juhász Erikát.

Beregszászi Középszintű Szervezet

Jánosiban Pallagi Attila, az alapszervezet elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy az alapszervezet aktívan részt vett a KMKSZ által szervezett eseményeken, valamint a községben minden évben megrendezésre kerülő málenykij robot-megemlékezésen. Kiemelte, hogy az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ által meghirdetett földprivatizációs pályázatra 240 pályázatot nyújtott be a falu, a mezőgazdasági és turisztikai fejlesztésre kiírt pályázaton pedig 14 helyi pályázat nyert. Jánosiban a 2016-os évben is folyt a vízumkérelmek támogatása, ezenkívül a községben lévő iskola magyar elsőseit is sikerült támogatni tanszercsomaggal. Elmondta, hogy a KMKSZ helyi képviselői helyet kaptak a községi tanács végrehajtó bizottságában. Az elnök a nyelvtörvény ellen indított aláírásgyűjtésről is szólt, melyhez nagyban hozzájárult a helyi görögkatolikus és református egyház, az alapszervezeti tagok, valamint az iskola és az óvoda. A jánosi alapszervezet 2 fővel bővült a 2016-os év folyamán, jelenleg 158 taggal rendelkezik. Az elnök összegzésében kijelentette, hogy az alapszervezet tevékenysége a létszámához képest kielégítő.

A tisztújító közgyűlésen jelen volt Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke is, aki beszélt a KMKSZ magyarság körében végzett tevékenységéről, az ország jelenlegi politikai helyzetéről, a KMKSZ és a megyei vezetőség kapcsolatáról, valamint a jövőbeni tervekről, az új pályázati lehetőségekről.

Bekfi Mária, a KMKSZ ISZ decemberben megalakult helyi alapszervezetének elnöke röviden tájékoztatott a jánosi ISZ-esek eddigi tevékenységéről és a 2017-es évre tervezett programokról. Ezt követően megtörtént a tisztújítás, a jánosi alapszervezet új elnöke Snicer Zsolt lett. Az alelnöki pozíciót továbbra is Sin Béla tölti be.

Bótrágyon a Himnusz eléneklését követően az elnök beszámolt a taglétszám változásáról, és az éves programokról. Ezt követően a benyújtott pályázatokról esett szó. Sin József az általános politikai helyzetről tájékoztatta a jelenlévőket. Ezt követően újraválasztották Horváth Árpádot elnöknek, az alelnök Barta András, a titkár Dóra Rozália lett.

Bátyúban Szántó Edit alapszervezeti elnök számolt be a három év munkájáról, a legfontosabb rendezvényekről: a március 15-ei, a magyar kultúra napi és más megemlékezésekről. Fontos számukra a nemzeti identitás őrzése, ápolása, valamint a magyar hagyományok megtartása, hiszen a túlélésnek ez az egyetlen záloga. Beszélt a Genius tehetségközpontról is, valamint az oktatási-nevelési és a pedagógustámogatásokról is. Elmondta, hogy a taglétszám 831 főre bővült. Sin József a járást és az országot érintő aktuális kérdésekről beszélt. Ezt követően tisztújításra került sor. A jelenlévők Szántó Editet választották továbbra is elnöknek, az elnökhelyettes Ember István, a titkár Bajusz Erzsébet lett.

Nagyszőlősi Középszintű Szervezet

Március 11-én Tiszújlakon is megtartották a tisztújító közgyűlést. Bencze Rudolf alapszervezeti elnök beszámolóját követően Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke, a KMKSZ alelnöke és a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettese beszélt az ukrajnai politikai helyzetről, a magyarországi támogatási rendszerekről, a nyelvtörvénytervezetről.

Az idei közgyűlésen két személyt jelöltek az elnöki pozícióra: Bencze Rudolfot és Veres Zsoltot. A nyílt szavazás eredményeként Bencze Rudolf maradt az újlaki alapszervezet elnöke. Az újraválasztott elnök elmondta, hogy terveik között szerepel egy emléktábla állítása az egykori tiszaújlaki nemzetőröknek, amit remélhetőleg hamarosan meg is tudnak valósítani.

Március 12-én a KMKSZ Nagyszőlősi Alapszervezetében is megtörtént a tisztújítás. A közgyűlésen Kudron Zoltán, a szervezet elnöke beszámolt az éves munkáról. Ezt követően Barta József az országot érintő bel- és külpolitikai kérdésekről, a magyar kormány támogatásáról, valamint az Egán Ede gazdaságfejlesztési programról beszélt. A felszólalásokat követően a jelenlévők megválasztották az elnököt, aki továbbra is Kudron Zoltán, az alelnök Fábián István, a titkár Kudron Katalin lett.

Salánkon a közelgő március 15-i nemzeti ünnepre való tekintettel, a rendezvény kezdetén a Salánki Mikes Kelemen Középiskola 5.a osztályos tanulói ünnepi összeállítással lepték meg a nagy számban egybegyűlt közönséget. Majd Kalanics Éva alapszervezeti elnök lépett a megjelentek elé, megtartva elnöki beszámolóját. Mint kifejtette, jelenleg 514 tagot számlál az alapszervezet. Tevékenységeik sorában szólt a falu központjában létrehozott szoborpark folyamatos karbantartásáról, a múlt év őszén megtartott Rákóczi–Mikes-emléknapról, a földprivatizációhoz nyújtott segítségükről, illetve a nyelvi jogaink védelmében végrehajtott aláírásgyűjtő akciójukról, melynek során 828 aláírást gyűjtöttek össze. A tagság jónak minősítette az alapszervezet idei tevékenységét, s egyöntetű szavazással újabb három évre bizalmat szavazott Kalanics Éva elnöknek.

Barta József beszélt a csak tárgyalásos úton megoldható kelet-ukrajnai konfliktus lezárásának külpolitikai és belpolitikai akadályairól. Részletesen ismertette az erőszakos asszimilációs törekvéseket, melyek tönkretennék a szépen kiépült kárpátaljai magyar oktatási rendszert, a hivatalokból száműznék a magyar nyelvhasználatot, kétnyelvűekké tennék az újságjainkat, sőt még a magyar színházi előadásokat is. Szólt a KMKSZ vezetőinek jogaink védelmében folytatott tárgyalásairól, illetve arról, hogy sikerült elérni, hogy a Kárpátaljai Megyei Tanács is a jogkorlátozások ellen lépjen fel. A mostani tiltakozó aláírásgyűjtő akció is jogaink megvédését célozza, s Barta József reményét fejezte ki, hogy ennek során sikerül is összegyűjtenünk több mint 40 ezer aláírást.

Továbbá Barta József szólt az Egán Ede-program folytatásáról, illetve a helyi magyar tanárok, orvosok, kultúrmunkások anyaországi támogatásáról. Végezetül pedig válaszolt az ukrán állampolgároknak az Európai Unióba való vízummentes beutazásával, az iskolaépületek javítását célzó magyarországi támogatásokkal, valamint a jogaink megvédésével kapcsolatos kérdésekre.

A gyűlésen Dobsa István tiszakeresztúri polgármester, a KMKSZ ISZ elnöke is felszólalt.

A KMKSZ Verbőci Alapszervezete március 12-én tartotta tisztújító közgyűlését. Gál Lilla alapszervezeti elnök éves beszámolójából kiderült, az 509 fős tagság sikeres évet zárhat. Szót ejtett az elmúlt év legfontosabb eseményeiről, rendezvényeiről, az Egán Ede gazdaságfejlesztési programról, mely pozitív kilátásokkal kecsegtet a településen. A földprivatizációs programról és a jelenleg aktuális aláírásgyűjtésről is beszámolt. Köszönetét fejezte ki az aktív aláírásgyűjtőknek, akik több mint félezer aláírást gyűjtöttek a magyar nyelv megvédése érdekében. Gál Lilla beszélt az alapszervezet terveiről is, amelyek között szerepel egy kopjafa állíttatása és annak felavatása Verbőc községben az elhurcoltak tiszteletére.

Barta József felszólalásában örömét fejezte ki, hogy a jelenlévők számából ítélve látszik, hogy a verbőci alapszervezet Ugocsa egyik legerősebb alapszervezete, melyben van élet, van összetartó magyarság, amely szülőföldjén akar maradni a rossz utak, a magas gázszámlák és a biztonságérzet hiánya ellenére is. Kifejtette, hogy minden magyarországi támogatás célja a szülőföldön való maradás és az itteni boldogulás. Emellett kitért a megyei tanácsban végzett munkájára, az aktuális politikai helyzetre. Beszédének végén pedig Barta József mindenkit bölcsességre és bizalomra buzdított az eredményes cselekedetekhez, és hitre egy reményteljesebb kárpátaljai boldogulásban.

Ezután a tisztújítás során a testület egyhangúlag Gál Lillát választotta meg újra az alapszervezet élére. Az alapszervezet elnökségében változás nem történt, Székely Gusztáv és Varga Lionella alelnök, Török Edit pedig titkár maradt.

A tisztújítást követően Dobsa István számolt be a KMKSZ ISZ eddigi munkájáról, elért sikereiről, valamint a Maradj itthon programról, amelyet széles körben szeretnének terjeszteni az ifjúság körében, valamint a Te szedd! kárpátaljai akcióról, amelybe minden ifjúsági szervezetet szeretnének bevonni.

A járási tanács munkájáról és a KMKSZ-frakció eredményeiről Gál István járási képviselő számolt be.

Felső-Tisza-vidéki Közép­szintű Szervezet

Március 12-én a KMKSZ Huszti Alapszervezetében is megtartották a tisztújító közgyűlést. A napirendi pontok elfogadását követően az alapszervezet elnöke, Kozma József számolt be az elmúlt év eseményeiről. Beszélt többek között a Kölcsey-tábla avatásáról, a katonai temető kitakarításáról, a különböző fesztiválokon való részvételről, a magyar iskolában végzett munkáról. Kiemelte, hogy idén a magyar iskolába 32 felvételi kérvény érkezett. Hangsúlyozta, hogy az iskolában bővítésre van szükség. Az elnök összefogásra buzdította a jelenlévőket, köszönetét fejezte ki a főkonzulátusoknak, hogy évről évre mindig készségesen segítenek az alapszervezet ügyeiben. Felhívta a figyelmet arra is, hogy létrehozták a huszti KMKSZ-alapszervezet Facebook-oldalát, amely által mindenki tájékozódhat az alapszervezet munkájáról, életéről. Ezt követően Sari József, a KMKSZ FelsőTisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke tartott beszédet. Szólt a nyelvtörvénytervezetről, kiemelte, hogy a Felső-Tisza-vidéken 6765 tiltakozó aláírás gyűlt össze, de még a napokban is gyűltek aláírások. Ezt követően megtörtént a tisztújítás, melynek végeredménye: Kozma József maradt továbbra is az elnök, alelnökök: Lukánec Ihor és Varga Tivadar, titkárok: Lipcsei Szilvia, Dán Marianna.

A közgyűlés elején Huszt közössége megtartotta a március 15-ei emlékünnepséget, melyen a helyi a magyar iskola diákjai adtak elő színvonalas műsort a márciusi ifjakra emlékezve.

Az eseményen többek között jelen volt Vass György beregszászi magyar konzul is.