Tisztújító közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben

Elkezdődött a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tisztújító alapszervezeti közgyűléseinek időszaka, amelyeken összegzik az elmúlt ciklusban elvégzett munkát és megfogalmazzák az újabb, aktuális célokat.

Beregszászi Középszintű Szervezet

Január 29-én tartotta meg a KMKSZ Asztélyi Alapszervezete soros tisztújító közgyűlését. Az eseményen jelen volt Vass Ottó, a KMKSZ BKSZ alelnöke. A napirendi pontok elfogadását követően Nagy Anikó, a helyi alapszervezet elnöke beszámolt az előző év eseményeiről, munkájáról. Szóba kerültek az Asztélyt érintő beregszászi elkerülő út megépítésének kérdései és az ahhoz szükséges földterületek problémái, melyeken a földkitermelés folyna az útépítéshez. A tisztújítás során a tisztségek betöltésében személyi változás nem történt.

Macsolán a 305 fős helyi alapszervezet február 1-én tartott közgyűlést. Az eseményre ellátogatott Papp József helyi polgármester, Kósa Sándor, a Macsolai Gazdakör elnöke, valamint Gergely István, a helyi Rákóczi Szövetség alelnöke. Az eseményen Tar Attila, a KMKSZ Macsolai Alapszervezetének elnöke beszámolójában ismertette az elmúlt év eseményeit, rendezvényeit, többek között szót ejtett az Egán Ede gazdaságfejlesztési programról, valamint a honismereti kirándulásról és az adventi programról, melyek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásából jöhettek létre. Sin József, a KMKSZ BKSZ elnöke a Szövetség munkájáról beszélt, de szót ejtett a decentralizációról, valamint a lebonyolított rendezvényekről és az új pályázati lehetőségekről is. A tisztújítás során nem történt változás: Tar Attila maradt a KMKSZ-alapszervezet elnöke.

Február 2-án a KMKSZ Oroszi Alapszervezete is tisztújító közgyűlést tartott. A rendezvényen jelen volt Sin József, a KMKSZ BKSZ elnöke és Gyurkó Miklós helyi polgármester.

A napirendi pontok elfogadását követően Hiába András alapszervezeti elnök ismertette a helyi szervezet 2016-os munkáját és eseményeit. A tagok meghallgatták az elnök beszámolóját, és a közgyűlés megfelelőnek értékelte az elmúlt évi tevékenységet.

Sin József beszámolt a KMKSZ munkájáról, részletesen ismertette a magyarság helyzetét Kárpátalján, kitért a gazdasági problémákra, a demográfiai helyzetre, a magyar nyelvhasználat kérdésére. A nyelvtörvény kapcsán ismertette a KMKSZ álláspontját, valamint az ügyben eddig megtett lépéseket. Válaszolt a tagság által a nyelvtörvény és a „hromadák” kapcsán feltett kérdésekre. Ezt követően a tagság egyhangúlag Hiába Andrást választotta újra az alapszervezet elnökévé, valamint Gáti Georginát alelnöknek.

Nagyszőlősi Középszintű Szervezet

Batáron a helyi KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlésén Sztepanyuk Angéla alapszervezeti elnök számolt be a 308 tagú alapszervezet elmúlt évi tevékenységéről. Az elmúlt évben 54 támogató nyilatkozatot továbbítottak a központi irodába, az igénylők számára a schengeni vízumhoz a biztosításokat is megkötötték, a kész dokumentumcsomaggal utazhatott mindenki a konzulátusra. A Szülőföldön magyarul program keretében 132 szülő jutott támogatáshoz. Tavaly februárban a görögkatolikus egyházközséggel közösen farsangi bált szerveztek, március 15-én megemlékeztek az 1948–49-es magyar szabadságharcról a falu könyvtárában. A tanév kezdetén 14 elsős kisdiák kapta meg a Széchenyi Alapítvány Magyarul tanulni jó ajándékcsomagját. Szeptember 26-án honismereti kirándulást szervezett az alapszervezet, melynek keretében 36-an megtekintették a munkácsi várat, lerótták kegyeletüket a málenykij robot áldozatainak szolyvai emlékművénél, majd eljutottak a Vereckei-hágóra is, és a Munkács melletti Schönborn-kastélyt is megcsodálták. Október folyamán az Egán Ede Alapítvány földprivatizációs akciójának keretében Batárról benyújtottak 220 pályázatot. Novemberben megemlékeztek a sztálinizmus áldozatairól. Sztepanyuk Angéla végül köszönetet mondott a KMKSZ vezetőinek és a magyar államnak, hogy a Keleti Partnerség program keretében az iskola összes osztálya új padlóburkolatot kapott. Köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették munkájukkal az alapszervezetet, és beszélt az idei tervekről.

Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a KMKSZ alelnöke, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke elemezte a mindennapi életünket jelentősen befolyásoló világpolitikai folyamatokat, és annál is részletesebben az ukrajnai, valamint a kárpátaljai politikai és gazdasági helyzetet.

A tisztújító közgyűlés egyhangúlag választotta meg újabb három évre Sztepanyuk Angélát a KMKSZ Batári Alapszervezete elnökévé, ugyancsak további bizalmat kapott Dánics Mária alelnök, az alapszervezet titkárává pedig Kiss Mónikát választották. A közgyűlés végül küldötteket választott a járási és megyei közgyűlésekre, és jóváhagyta a Szövetség Elnöksége által javasolt alapszabály-módosításokat.

Nevetlenfaluban a helyi KMKSZ-alapszervezet elnöke, Budaházi Kornélia köszöntötte a közgyűlésen megjelent KMKSZ-tagokat, valamint Barta Józsefet, a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnökét, Király Kálmánt, a Nagyszőlősi Járási Tanács képviselőjét, Lőrincz Attila református lelkészt és Oroszi József polgármestert. Az alapszervezeti elnök beszámolójában elmondta, hogy a településen 536 tagja van a szövetségnek, a tavalyi évben négy személy meghalt, akikre egyperces néma felállással emlékeztek. Az elnök asszony beszámolt az alapszervezet ünnepi rendezvényeiről, amelyek megszervezésében aktívan részt vállaltak a Nevetlenfalui Középiskola tanárai. 2016-ban 49-en kaptak vízumtámogató dokumentumot a KMKSZ-től, és 164 szülő részesült oktatási-nevelési támogatásban. 328 földtulajdonos földprivatizációs pályázatát segítette az alapszervezet. Az alapszervezet a művészeti iskolával közösen szervezett májusban Zenei napok címmel többnapos rendezvényt. Augusztus 6-án 46-an részt vettek egy nagyszabású honismereti kiránduláson.

Barta József a nemzetközi és hazai politikai helyzet ismertetése után beszámolt a KMKSZ különböző szintű önkormányzatokban kifejtett tevékenységéről. Sok kérdésre is válaszolt a megyei közgyűlés első elnökhelyetteseként és a KMKSZ alelnökeként, több kérdés merült fel az Egán Ede-program és a Keleti Partnerség programja kapcsán.

A KMKSZ alelnöke által elmondottakat kiegészítette Oroszi József polgármester, hangsúlyozva a magyarság összefogásának fontosságát a jelenlegi helyzetben. Mindannyian egyetértettek abban, hogy magyar közösségünk számára a legnagyobb veszélyt a kivándorlás jelenti, ezzel kapcsolatos, a hazatelepülést ösztönző program beindítását javasolta Lőrincz Attila református lelkész, aki egyben szívesen látná, ha a KMKSZ valamilyen módon bekapcsolódna a református egyháznak A reformáció gyermekei névre keresztelt programjába.

A tisztújító közgyűlés újraválasztotta Budaházi Kornélia alapszervezeti elnököt, alelnökké Szirmay Mónikát, titkárrá Török Juditot. A közgyűlés a Szózat eléneklésével ért véget.

Felső-Tisza-vidéki Közép-szintű Szervezet

Rahón február 4-én, szombaton tartotta tisztújító közgyűlését a szép számban megjelent tagság.

Az elmúlt időszak eredményeiről, a gondokról, problémákról, a jövő terveiről, lehetőségeiről Nejzsmák Emma elnök asszony számolt be. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója után került sor a hozzászólásokra. Többek között Mikulyák László esperes úr hangsúlyozta az együttműködés fontosságát, a kulturális programok összehangolását. A tagság a szervezet munkáját kielégítőnek minősítette, és a következő évekre is Nejzsmák Emmának szavaztak bizalmat. A közgyűlés munkájában részt vett Sari József, a Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezet elnöke, valamint Kékesi Sándor, az FTV KSZ elnökségének tagja.

Február 5-én tartotta tisztújító közgyűlését a magyar iskola üléstermében a kőrösmezői alapszervezet. Franc Ignác beszámolójában többek között köszönetet mondott a KMKSZ vezetőségének, Brenzovics László elnöknek, Barta József alelnöknek, a megyei tanács első elnökhelyettesének, akik sokat tettek az iskola vízellátásának biztosításáért, az iskola tetőcseréjéért a Keleti Partnerség programon keresztül, valamint a játszótér kialakításáért. A beszámoló után a hozzászólók elsősorban a magyar iskola fontosságára hívták fel a figyelmet az anyanyelv, a kultúra, a hagyományok megtartása területén. Többen hangsúlyozták a család fontosságát a közösség, az anyanyelv megtartásában és az alapszervezet szerepét a megmaradás szempontjából. A tagság a szervezet munkáját kielégítőnek minősítette, és ismételten bizalmat szavazott Franc Ignácnak. A közgyűlésen részt vett Sari József, aki többek között felhívta a tagság figyelmét az Egán Ede gazdaságfejlesztési program jelentőségére és a pályázati lehetőségekre. A közgyűlés a Himnusz eléneklésével zárult.

Szvidovecen kellemes meglepetésként hatott, hogy a Monarchia idejében épült iskola a Keleti Partnerség program jóvoltából korszerű nyílászárókkal megújult, újonnan kialakított közösségi termében ott volt a közösség apraja-nagyja (a taglétszám 46). A közgyűlés ünnepi műsorral kezdődött, majd egy rövidfilm mutatta be a közösség tevékenységét, a műkedvelő együttes fellépéseit. A szervezet tevékenységéről Polyáncsuk Erika elnök asszony számolt be, akit a tagság újra elnökké választott. Itt is szóba került az Egán Ede-program. A lehetőségekről Sari József, illetve Kékesi Sándor tartott tájékoztatót. A közgyűlés a Himnusz eléneklésével zárult.

ve, bzs, sj