„Ha az összefogást a szeretet működteti, akkor nincs lehetetlen”

Óvodaátadás Szőlősgyulán

A gyalázatos állagú bekötőúttal megvert Szőlősgyulára borongós égbolt borult október 15. délelőttjén, ám a hosszú évek kemény munkája árán felépült helybeli Harmatcsepp Óvoda udvarán mégis öröm ragyogott a gyermekintézmény avatóünnepségére egybegyűlt szülők, valamint a bájos kis óvodások szemében, hiszen megvalósult a falu közösségének régi álma: sok-sok ember összefogása eredményeként végre felépült, és átadásra került az Avas lábaihoz simuló ugocsai község óvodája.

Az ukrán és a magyar himnusz elhangzása után Sápi Sándor polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, s kifejtette: ez az avatóünnepség nem mindennapi ünnep, hanem a gyermekek ünnepe, a szőlősgyulai gyermekeké, akik egy csodálatos, a XXI. századi kívánalmaknak megfelelő óvodát kaptak, ahol játék közben sajátíthatják majd el kultúránk alapjait.

A községi vezető szavait követően kedves hangulatú műsort mutattak be az óvodások. Majd ismét Sápi Sándor lépett a mikrofonhoz, felolvasva a községi tanács határozatát, miszerint díszpolgári címet adományoz Várföldi Tamásnak, az érdi Egymásért Alapítvány alapítójának, amiért nagyban hozzájárult a község orvosi rendelőjének felújításához, illetve az óvoda felépítéséhez. Várföldi Tamás pedig – beszédében – visszatekintett az alapítvány által Kárpátaljának nyújtott támogatásokra, a most felavatott óvodáról szólva pedig elmondta: ez a gyermekintézmény több, mint egy gyönyörű épület, az itt dolgozóknak és a szülőknek együtt kell megteremteniük az óvoda szellemiségét, hogy az a szülőföld szeretetére nevelje a gyermekeket. Felépítése pedig a nem hivatásos és a hivatásos politikusok összefogása révén valósult meg. Mint kifejtette, a politika eredeti jelentése: a nép szolgálata, ilyen értelemben pedig mindenki, aki a közösségért munkálkodik, politikus. Azoknak a társadalmi szervezeteknek (az érdi Egymásért Alapítványnak, az osztrák Marika Barátai Egyesületnek, a holland World Servants szervezetnek) a tagjai is, akik segítséget nyújtottak a most átadott óvoda felépítéséhez, berendezéséhez. S a nem hivatásos politikusok lelkesedésükkel szeretnék segíteni a hivatásos politikusokat nemes célok elérésében.

Nagy Mihály, az  Érdi Egymásért Alapítvány elnöke arra világított rá, hogy ez az óvoda, az itt megszerzett tudásalap segíteni fogja a szőlősgyulai gyermekeket abban, hogy épp olyan szintről kiindulva tudják megkezdeni iskolai tanulmányaikat, mint más települések leendő kisdiákjai. Végezetül pedig méltatta Sápi Sándornak és feleségének az óvoda felépítéséért végzett, rengeteg energiát igénylő, megannyi stresszhelyzet vállalásával együtt járó munkáját, s kijelentette: fáradozásaik elismeréseként négynapos hajdúszoboszlói üdülést biztosít számukra.

Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese, a KMKSZ alelnöke és a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke tolmácsolta Brenzovics Lászlónak, a KMKSZ elnökének a köszöntését. Majd elmondta: az lenne a legideálisabb, ha a gyermekek családjukban nevelkednének, fürödve szüleik, testvéreik, esetleg nagyszüleik szeretetében is. Ám a családok a jelenlegi helyzetben szétszóródnak, szülők kényszerülnek távol dolgozni gyermekeiktől, hogy lehetővé tegyék családjuk megélhetését. Így a szülők hiánya miatt szükség van azokra a gyermekintézményekre, melyek szeretettel és a szükséges szigorral nevelik a gyermekeket, s odahatnak, hogy ne egoista, hanem egymással együttműködni képes személyekké formálódjanak. A most átadott óvoda felépítéséről szólva pedig kiemelte az önzetlen segítségnyújtás, a példamutató együttmunkálkodás erejét, kijelentve, hogy ha az összefogást a szeretet működteti, akkor nincs lehetetlen. Felidézte, hogy a Nagyszőlősi Járási Tanács KMKSZ-frakciója kezdettől fogva támogatta a szőlősgyulai óvoda felépítésének az ügyét, mivel látták, hogy a polgármester ambiciózus vezető, a falu pedig a kárpátaljai magyarság erős végvára, így ez a közösség megérdemli a segítséget. A megyei tanács KMKSZ-frakciója pedig 700 ezer hrivnyás támogatást szavazott meg az óvodaépítés céljaira. A továbbiakban szólt a KMKSZ azon céljáról, hogy elősegítse a kárpátaljai magyarság szülőföldön való megmaradását, melyhez ez az óvoda is hozzájárulhat, így nemzetstratégiai célokat is szolgál. Végezetül pedig szót ejtett a Keleti Partnerség programról, melynek keretében külső nyílászárókat kapott az óvoda, s átadta Sápi Sándornak az erről szóló plakettet.

Hanna Szopkova, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Oktatási Főosztályának vezetője kiemelte, hogy az óvodai nevelés megkönnyíti a gyermekeknek az iskolába való beilleszkedését. Mihajlo Ruszanyuk, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke örömét fejezte ki az óvoda megnyílását illetően, méltatva az ezt lehetőé tevő nemzetközi összefogást. Dánics Éva, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatási Hivatal és az UMDSZ elnökhelyettese tolmácsolta Zubánics Lászlónak, az UMDSZ országos elnökének az üdvözletét, majd kijelentette: a falu újabb közintézménnyel való gazdagodása azt bizonyítja, hogy ez a közösség él, fiatalodik, van jövője. Az óvoda alkalmazottait pedig arra kérte, hogy okosan neveljék, és jó útravalóval lássák el a rájuk bízott csöppségeket.

Buhajla József, Magyarország ungvári főkonzulja az óvoda megnyitása kapcsán kiemelte: a jövő építése csak új generációval képzelhető el. Majd kitért a szülőföldön való megmaradás fontosságára és arra, hogy Magyarország ezután sem engedi el a kárpátaljai magyarság kezét, a Keleti Partnerség program is folytatódni fog, új projektekkel, melyek ugyancsak azt a célt szolgálják majd, hogy szűkebb pátriánk magyarsága megmaradjon a szülőföldjén. Erich Schneider, az osztrák Marika Barátai Egyesület elnöke az intézmény fontos feladataként nevezte meg, hogy ne csak a gyerekek értelmi fejlődését segítse elő, hanem az érzelmit is. Az óvoda felépítését lehetővé tevő összefogás kapcsán pedig kifejtette: Isten képességeket adott nekünk, amelyekkel úgy kell tudnunk élni, hogy segíthessünk embertársainkon. Margitics Ildikó, a holland World Servants segélyszervezet ukrajnai koordinátorainak egyike felolvasta Henri Plasnak, a szervezet Ukrajnáért felelős projektmenedzserének levelét, melyben Plas úr felidézte az óvoda felépítésében játszott szerepüket. Az évekig tartó munkálatok során ugyanis három, egymást váltó csoportban összesen 62 holland fiatal dolgozott az építkezésen, önkéntesként. Végezetül pedig azt kívánta a gyermekeknek, hogy érezzék magukat otthon az óvodában.

Peleskei Béla, a szomszédos Feketeardó, valamint Tekeháza és Királyháza református lelkipásztora arra hívta fel a figyelmet, hogy úgy tekintsünk erre az óvodára, mint az Úristen ajándékára. Ám – mint mondotta – Isten nemcsak ennek az óvodának az ajtaját tárja ki a gyermekek előtt, hanem a Mennyország kapuját is mindannyiunk előtt, s kifejtette azt a kívánságát, hogy mindnyájan át is lépjük azt. Laskoti Zoltán szőlősgyulai református lelkész pedig Isten látható szeretetének egyik jeleként szólt az óvoda felépítéséről. Leszögezte: Isten közel van hozzánk, gyarapít minket és közösségeinket…

A beszédek elhangzása után Barta József, Hanna Szopkova, Rezes Károly megyei tanácsi képviselő, Mihajlo Ruszanyuk, Vitalij Ljubka, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnöke, Várföldi Tamás, Erich Schneider és Sápi Sándor ünnepélyesen átvágta az avatószalagot, s ezzel az ünnepség véget ért.

Lajos Mihály