Járható út és tiszta ivóvíz kellene a legtöbb községben

Magyar polgármesterekkel találkozott a KMKSZ ungvári járási frakciója

Az Ungvári Járási Tanács nyolctagú KMKSZ-frakciója munkamegbeszélésre hívta Szürtébe a járás magyarok lakta településeinek polgármestereit. Balogh Lívia frakcióvezető és képviselőtársai a szürtei polgármesteri hivatalban megtartott fórumon felajánlották segítségüket a települések legégetőbb problémáinak megoldásában. A megbeszélésen megjelent 13 polgármester az első számú problémának a közutak állapotát tartja, erre fordították a költségvetési túlteljesítésnek köszönhetően felszabadult pénzösszegek 70%-át. Több településvezető is panaszkodott, hogy az útjavításra a források későn érkeztek. Nem áll a kivitelező vállalatok rendelkezésére elegendő aszfalt, így a munkák a szükséges források megléte ellenére is elhúzódnak.

Balogh Oszkár, Csap város polgármester-helyettese ismertette a szomszédos magyarországi Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ajánlatát, akik egészséges, vezetékes ivóvízzel el tudnák látni Csapot és a város körüli falvakat.

Végül a szükséges intézkedések konkrét, településenkénti áttekintését követően a KMKSZ-frakció vállalta, hogy a járási tanácsban közbenjár a magyar polgármesterek által felvetett, megoldandó problémák ügyében, ezáltal segítve a magyarok lakta településeket.

dózsa