1849 vértanúira emlékezett a KMKSZ Beregszászi Alapszervezete

A 13 aradi vértanúra, Batthyány Lajos mártír miniszterelnökre és az ugyancsak Aradon, 1849. október 24-én kivégzett Perényi Zsigmondra emlékezett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Alapszervezete október 6-án, a Beregardóban található Perényi-kúria udvarán.

Az ünnepséget Egyed Emese Ébredés című versének előadásával Lőrincz Katalin nyitotta meg.

Nemzeti imádságunk eléneklése után Sikó Anna, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott oslói nagykövete a megemlékezés résztvevőihez intézett beszédében elmondta, kárpátaljai látogatásával szeretné érzékeltetni az itt élő magyarsággal, hogy Európa másik szegletében a skandináv emberek is gondolnak rájuk, mellettük állnak.

„Az emlékezés fontossága miatt gyűltünk össze – hangsúlyozta a nagykövet –, hiszen egy nemzet, egy nép akkor marad meg, akkor van jövője, ha nemcsak azt tudja megfogalmazni, hová akar eljutni, hanem azt is, honnan indult, melyek azok a gyökerek, amelyek fontosak közössége számára.” Sikó Anna véleménye szerint október 6. nem egy személyes életrajzi momentum. Az aradi vértanúk emléke összeköti szétszórt nemzetünk tagjait, közösséggé formál bennünket. Reményt ad a jövőre nézve, és értelmet ad a mindennapjainknak.

A nagykövet asszony kitért látogatásának egy másik céljára is. Beszédéből megtudtuk, nagyköveti kíséretével támogatást szeretnének nyújtani Beregszász kórházának, így adózva annak a kitartásnak, összefogásnak, annak a nemzetbe és közösségbe vetett hitnek, amely Kárpátalját az utóbbi időkben jellemzi. Mint fogalmazott, ez az összetartás, hazaszeretet és kitartó megmaradási szándék jellemezte 1848 és 1956 hőseit, még akkor is, amikor reménytelenné vált a harcuk. De a hősök akkori céljaikat – bár elbukva egy harcot – végül elérték, és ennek köszönhetően maradhatott meg a magyarság szabad népként. Sikó Anna idézte a híres német filozófus, Herder 1829-ben elhangzott szavait, amikor is azt állította, a magyar nép el fog tűnni 150 év múlva, ám a magyarok még mindig itt vannak. A megmaradásban pedig az október 6-án kivégzett magyar hőseink helytállásáé volt az egyik legnagyobb szerep, tisztelnünk kell hát hagyatékukat azzal, hogy emlékezünk rájuk, és folytatjuk harcukat.

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere a mártírokra emlékező rendezvényen hangsúlyozta nemzeti emlékeink méltatásának fontosságát: „Ha nincs múltunk, jövőnk sem lesz.” A polgármester rávilágított: ahogyan az aradi vértanúk küzdöttek 167 esztendővel ezelőtt a szabadságért és a megmaradásért, úgy küzdünk most mi is szülőföldünk megtartásáért. Majd a kárpátaljai magyarság fogyásával kapcsolatban elmondta, Beregszász minden magyar lakója számára fontos, hogy azok, akik elmennek, visszatérve rendben találják portáikat, fejlődni lássák otthonukat. A megemlékezés helyszínét adó Perényi-kúriával kapcsolatban pedig a polgármester elmondta, büszke arra, hogy többek között a KMKSZ segítségével megkezdődhetnek az átalakítások, és az egykor gyönyörű épület már egy év múlva régi pompájában teheti szebbé az ardói városrészt, és szolgálhatja majd a kárpátaljai magyar közösséget.

Az ünnepi beszédek után a Beregardói Református Gyülekezet Nőszövetségének kórusa előadta a Be régen vérezel, szegény magyar című dalt. Őket követően a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium diákjai verses előadásban emlékeztek meg a mártírhalált halt hősökről.

A megemlékezést a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke, Molnár D. István beszéde zárta. Elmondta, hogy az elmúlt évtizedekben és évszázadokban mindig voltak olyan magyar személyiségek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy a magyarság megmaradjon, Rákóczitól a 13 vértanún keresztül egészen Perényiig és a XX. század hőseiig. „Ha ők nincsenek, nem biztos, hogy mi itt magyarként emlékeznénk” – fogalmazott. Ezzel és az október 2-i népszavazással kapcsolatban elmondta, a kelet-európai magyarság ismét döntött megmaradásáról. Bár a határon túli nemzetrésznek megmaradásában mindig is nehezebb dolga lesz, de a magyar kormány és elsősorban az itt élők szívós kitartásával nem fog eltűnni a kárpátaljai magyarság. Molnár D. István beszédében úgy fogalmazott: Kárpátalján mindig is lesz magyarság, amely – legyen bármilyen idő is – megjelenik majd október 6-án tisztelegni a vértanúk emléke előtt még újabb 150 év múltán is.

Az aradi vértanúk emlékét méltató ünnepségen jelen volt még Mélykuti Ferenc, a beregszászi magyar konzulátus vezető konzulja, Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete és a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai és kommunikációs titkára, Huszár Péter beregszászi városi tanácsi képviselő, Pocsai Vince református lelkipásztor.

A megemlékezés a Perényi Zsigmond-emléktábla megkoszorúzásával ért véget.

Szaniszló Róbert