Szórakozás a hagyományok jegyében

II. Tiszaásványi Hagyományőrző Nap

A KMKSZ Tiszaásványi Alapszervezete a Tisza­ásványi Községi Tanáccsal közösen megszervezte idén is a Tiszaásványi Hagyományőrző Napot, amely a község apraja-nagyja mellett a környező települések lakosait is Ásványba vonzotta október 2-án, vasárnap. A szabadtéri rendezvény változatos kulturális programot, valamint a gyerekek számára is számos élményt nyújtott.

A második hagyományőrző nap kezdetén Breza Vivien elmondta Reményik Sándor Eredj, ha tudsz! című versét.

A vendégek közül elsőként Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, az Ungvári Járási Tanács KMKSZ-frakciójának vezetője köszönetet mondott Tiszaásvány és társközsége, Tiszaújfalu lakosságának a tavaly októberi önkormányzati választásokon tanúsított egységes helytállásáért, amellyel példát mutattak az egész járásnak, bizonyítva, hogy egy demokratikus választáson mindannyian tudunk tenni a sorsunkért. A döntő többségében a KMKSZ-re leadott szavazatoknak köszönhetően van a körzetnek megyei képviselője Bátori József személyében, ugyancsak ennek köszönhető, hogy Mackó István az Ungvári Járási Tanács alelnöke, illetve Tiszaásványnak és Tiszaújfalunak saját járási tanácsi képviselője van. A különböző önkormányzatokba delegált KMKSZ-frakciók igyekeznek megszolgálni a bizalmat, forrást szereztek a két község buszmegállójának létrehozására, valamint a kultúrház felújítására.

Mackó István, az Ungvári Járási Tanács alelnöke elismerően szólt a helyi tanács utóbbi időben tapasztalható aktivitásáról, hisz családi napot, majálist is szervezett. Orbán István, a község járási képviselője aktívan lobbizik a tanácsban a korábbi években méltatlanul elhanyagolt település fejlesztéséért. Elmondta, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére több mint félmillió hrivnyát utalt ki a járási tanács a kultúrház felújítására és a sportpálya fejlesztésére. Végül a település polgármesterének egy, a járási tanács által kiadott, a nevickei várról szóló könyvet adott ajándékba.

Köszöntötte az ünneplőket id. Ferkó Béla, a KMKSZ Tiszaújfalui Alapszervezetének elnöke, majd Ferkó Csaba, Tiszaásvány és Tiszaújfalu polgármestere emelte ki ünnepi beszédében, hogy a tavalyi évben egy álom vált valóra Tiszaásványban, amikor először sikerült megszervezni a hagyományőrző napot. Ez az álom idén folytatódik, hiszen a tavalyi tapasztalatokra építve most még tartalmasabb programmal készültek, köszönhetően a támogatóknak, a Bethlen Gábor Alapnak, a KMKSZ Tiszaásványi Alapszervezete elnökének, akik anyagilag járultak hozzá a rendezvény sikeres lebonyolításához. Valamint a tiszaásványi lakosoknak, akik napok óta időt és energiát nem sajnálva dolgoztak a rendezvény sikeréért – hangsúlyozta a polgármester.

Orbán István járási képviselő, a KMKSZ Tiszaásványi Alapszervezetének elnöke kapcsolódva a polgármester gondolataihoz kijelentette: „A II. Tiszaásványi Hagyományőrző Nap az ásványi emberek önzetlen tenniakarása nélkül nem jöhetett volna létre.” Ígéretet tett arra hallgatóságának, hogy ahogyan eddig, a jövőben is lobbizni fog az Ungvári Járási Tanácsban Tiszaásvány és Tiszaújfalu fejlesztéséért.

A kulturális műsorban elsőként a Baksa Irén, Varga Anita és Literáti Szabina által felkészített helyi óvodások léptek a közönség elé, akik verset mondtak, táncoltak, énekeltek, nagy örömet okozva a szüleiknek és a közönségnek. Nagy tapsot kapott a Breza György által megálmodott, és Simon Ibolya által irányított tiszaásványi Kék Nefelejcs Népdalkör, melynek tagjai magyar népdalokat, később nótákat is énekeltek. A kulturális programot megszakítva Ferkó Csaba polgármester átadta az Ungvári Járási Közigazgatási Hivatal Oktatási, Ifjúsági és Sportosztályának elismerő oklevelét Baksa Irénnek, az óvoda nevelőjének, aki óvodai csoportjával két versenyen is első helyezést ért el. Továbbá a községi tanács Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott sikeres pályázatának köszönhetően egy komplett kihangosító berendezéssel tudta megajándékozni a polgármester a Kék Nefelejcs Népdalkört, akik egy, a település címerét megformáló tortával mondtak köszönetet Ferkó Csaba polgármesternek. Ezzel még nem ért véget a meglepetések sora, hisz a községi tanács és a helyi KMKSZ-alapszervezet oklevéllel mondott köszönetet a tiszaújfalui id. Literáti Józsefnek, a magyarság és a helyi közösség iránt elkötelezett példaadó szolgálata, valamint önzetlen és odaadó munkája elismeréseként. Hasonló elismerő oklevélben részesült a népszokások és kultúránk megőrzése érdekében végzett közösségi munkájuk elismeréseként a Kék Nefelejcs Népdalkör.

A kulturális műsorban fellépett még a csapi és a bátyúi nyugdíjasklub, az Eszenyi Bocskai Tánccsoport, a Tiszaásványi Kultúrház Igazgyöngyök tánccsoportja, majd a szalókai Rozmaring Népdalegyüttes, akiket a Komótos Zenakar kísért, a Csapi 2. Számú Középiskola Jácint Táncegyüttese, a Tiszaásványi Református Egyházközség énekkara, a Kisdobronyi Művészeti Iskola növendékei, a Banga Makó Bianka által felkészített eszenyi Grácia Tánccsoport. Valamint Jónás János, az Eszenyi Kultúrház igazgatója énekelt nótákat és régi slágereket, szintetizátoron Szanyi Péter kísérte.

A gyerekek a kézműves­sátorban Zunkó Alexandrától megtanulhatták az esztétikus, kreatív tányérkészítés mesterfogásait. Folyamatosan sorban álltak Kaluz Orsolya és Bajusz Alexandra arcfestőknél, akiknek a nagy érdeklődés miatt Káté Katalin is besegített. Nagy Líviától a quillingezést lehetett elsajátítani, Literáti Szabinával pedig népi babákat lehetett készíteni, valamint hűtőmágneseket is gipszből. Sebők Gréta pedig szép frizurákat készített a lányoknak. Azok a gyerekek pedig, akiknek nem volt türelmük a kézműveskedéshez, kedvükre ugrálhattak a gumiasztalon, az ugrálóvárban.

A rendezvény végén Orbán István alapszervezeti elnök ismételten köszönetet mondott a község aktív lakóinak a sikeres rendezvény megszervezéséért vállalt munkájukért, és megígérte, hogy jövőre is lesz Ásványban Hagyományőrző Falunap.

Badó Zsolt