Halad a városrendezés – tisztább lesz a Vérke

Interjú Orosz Gézával, Beregszász alpolgármesterével

Lapunk még februárban készített interjút Beregszász első alpolgármesterével, Orosz Gézával, aki akkor arról beszélt, hogy a város legsúlyosabb problémáját az elavult vízvezetékek, a fejletlen szennyvízhálózat és a rendkívül rossz állapotban lévő utak jelentik. Akkor elmondta, a városi tanács első számú feladata, hogy idén ezeknek a hibáknak egy tetemes százalékát – kereteihez mérten – elhárítsa. Az eredményekről és a további városfejlesztési projektekről kérdeztük ismét az alpolgármestert.

– Lapunknak adott legutóbbi interjújában azt nyilatkozta, hogy a Beregszászi Vá­rosi Tanács a hangsúlyt je­len­leg a vízvezeték- és a szenny­víz­el­vezető rendszer kicserélésére és bővítésére, valamint az útburkolat és a jár­dák helyreállítására fekteti. Hogyan haladnak a munkálatok?

– A tavalyi év késő őszén sikerült a Rozsoskert utcában kicserélni a vízvezetéket és összekötni a Lónyai utcaival, valamint kiegyenlíteni a víznyomást. Reméljük, a lakosok elégedettek. Továbbá kicseréltük a régi kettes szivattyúállomástól induló szennyvízelvezető csöveket a Rozsoskert utcáig, rákötve a Lónyai utcát és az Ivan Franko utcát. Szintén a Rozsoskert utca első kétszáz méteres szakaszán sikeresen helyreállítottuk az útburkolatot, lecseréltük a régi szegőköveket, leaszfaltoztuk a járdákat. Jelenleg a következő kétszáz méteres szakaszon dolgozunk, a szegélykövek már itt is a helyükön vannak. Reményeink szerint augusztus közepére már a második szakasszal is végzünk.  Terveink szerint az ezt követő lépés az Ivan Franko utca szakaszának a renoválása lesz egészen a Munkácsi útig. A renoválás magába foglalja a járdafelület helyreállítását, a szegőkövek lecserélését, érintve a Görbe utcát, amely teljesen új útfelületet kapna, mivel éveken keresztül rongálódott az esővíz elvezetésének hiánya miatt. Ezt most igyekszünk kijavítani.

Jelenleg munkálatok folynak a Szentföld utca és az Önkéntesek utcája kereszteződésében is. Itt a szennyvízvezetékeket cserélik. Ezekben az utcákban, közöttük a Virág utcával, az új vízvezetékek már a helyükre kerültek. Most ugyanezen a szakaszon a Venelin-Huca utcáig építjük ki a szennyvízelvezető rendszert. Rendkívül fontos, hogy ezek az elvezető rendszerek időben lecserélődjenek, mivel a lakosság nagy részének szennyvize a Vérkébe folyik. Különösen kritikus pontok a panelháztömbök, azok között is a Sevcsenko és a Korjatovics utcán található többemeletes épületek. Ez a probléma remélhetőleg még az idén megszűnik, amint sikerül megvalósítanunk a 3. számú szennyvízátemelő állomás bekötését a Munkácsi utcán keresztül a Csizaj melletti szennyvíztisztító állomásig. Ez a szennyvíz­tisztító elkészülte után az uniós előírásoknak megfelelő minőségben tisztítja majd a vizet.

Sajnos, a Tolsztoj és a Kinizsi utcák felújítása még várat magára. Ugyanis a váratlan kiadások, illetve a megyéből érkező támogatások nem elégséges volta vagy éppen elmaradása nem teszi lehetővé azt, hogy a város a műszaki munkálatokra szánt forrásaiból megfelelő mennyiségű pénzt csoportosítson át a munkálatok megkezdéséhez.

További terveink között szerepel a Kor­jatovics és a Munkácsi utcánál lévő kereszteződésben egy körforgalom kiépítése, amely reményeink szerint lecsökkenti majd a gyorsabban haladó gépkocsik sebességét, valamint „sportszerűbbé” teszi majd a közlekedést.

– Mi a helyzet a Hősök terével vagy közismertebb nevén a város központi parkjával? Jelenleg felújítják a közepén található szovjet háborús emlékművet.

– Mivel nagyon rossz állapotban volt az emlékmű, jóval több időt és munkát igényel a javítása, mint ahogy azt elterveztük. Kiderült, hogy az emlékmű fundamentumából hiányzik a megfelelő kötőanyag, helyette agyagot találtunk, amit ki kellett tisztítani, majd megerősíteni betonnal. Úgy gondoltuk, hogy hamarabb tudjuk befejezni a munkálatokat az emlékműnél, de sajnos, az ördög nem alszik, és olyan problémákba ütközünk, amelyek lassítják a folyamatot.

– Sokan megjegyezték már, hogy úgy látszik, az emlékmű teljesen ugyanolyan lesz, mint eddig volt. Mennyire helytálló ez a megállapítás?

– Nem marad ugyanolyan. Az emlékműről lekerülnek a szovjet szimbólumok, valamint nem csak a szovjet katonák emléke előtt tiszteleg majd. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a teljes tér felújítását is tervezzük, visszaállítva annak régi arculatát, amely az első világháború hősi áldozatainak állított emléket. Ugyanis az első világégésben számos beregszászi harcolt – többek között a nagyapám is –, ezért úgy véljük, érdemes az ő nevüket is feltüntetni egy emlékművön a későbbiekben felújított téren, természetesen nemzetiségtől függetlenül. Ezenkívül a téren található további két szobrot eltávolítanánk a parkból, valamint felújítanánk a szökőkutakat és az útburkolatot is. Sajnos, rengeteg munka lesz vele, de a pályázatot már meghirdettük, várjuk a felújítás elvégzésére a legjobb ajánlatot.

– Az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Budapest parkra néző oldalánál virágosládák jelentek meg. Lesz még egyéb ilyen kellemes „zöld meglepetés” a városban?

– Igen. Szeretnénk folytatni a parkosítást. A Kossuth téren a csupasz részeket szeretnénk tujabokrokkal és egyéb növényekkel beültetni, hogy színesebb legyen a város képe. Hallottam olyan szóbeszédet, hogy az efféle „beruházásokkal” csupán pénzt mos a polgármesteri hivatal. A Facebookon például többször belefutunk az ilyen negatív kommentárokba, de ez nem így van! Az Illyés Gyula-színház elé kirakott virágosládákat – amit folyamatosan gondoznak – nem saját magunk kedvére helyeztük el ott  a rozsdás láncok helyett, hanem a várost szeretnénk otthonosabbá, szebbé tenni velük. Itt szeretnék még egy nagyon fontos dolgot leszögezni. Bármilyen tervezési koncepciót hosszas műszaki megbeszélések előznek meg, nem egyes személyek problémáit kell megoldanunk, hanem az egész lakosság érdekeit kell figyelembe venni. Az ilyen műszaki kérdésekben nem egy ember hoz döntést, hanem egy mérnöki csapat, amely minden szemszögből próbálja megközelíteni az adott kérdés megoldását.

– Babják Zoltán polgármester Facebook-oldalán tájékoztatott arról, hogy a Bohdan Hmeljnickij utca egyik kereszteződésébe is kihelyeznek egy forgalomirányító lámpát.

– Így van. Sokan kritizálják és ostorozzák is a hivatalt miatta. Ez, kérem, szükséges! Csúcsforgalomban a Vörösmarty utcából a gépjárműveknek egyes esetekben perceken keresztül kell várakozniuk, míg kifordulhatnak a megfelelő irányba, valamint jellemző az is, hogy a gépkocsivezetők a gyalogosátkelők és az erre figyelmeztető táblák ellenére nem állnak meg, hogy az úton éppen átkelni szándékozó gyalogosokat átengedjék. Ez rendkívül balesetveszélyes. Sokszor találkozom azzal – szintén interneten –, hogy az emberek felháborodnak a közlekedésirányító lámpák miatt, pedig ha megnézzük akár Nagyszőlős városát, a példáján láthatjuk, hogy tulajdonképpen erre szükség van  a biztonságosabb, rendezettebb városon belüli közlekedéshez.

– Beregszász utcái még mindig meglehetősen sötétek. Vannak a közvilágítással kapcsolatos problémák enyhítésére szolgáló fejlesztési tervek?

– A közvilágítással kapcsolatban elmondhatom, hogy ebben az évben már sikerült lecserélni a Muzsalyi és a Venelin-Huca utcán az éjszakai lámpákat takarékos, nagy fényerejű ledlámpákra. Az idén még a Kutuzov, a Sevcsenko, valamint a Tompa utca kap ilyen lámpákat. Ezzel kapcsolatban meg kell még említenem testvérvárosunk, Hajdúböszörmény adományát is, ugyanis több mint ezer utcai égőt adományoztak Beregszásznak, amelyeket szeptember 23-ig, a városnapi ünnepségig sikerül „szétszórnunk” a város egész területén.

– Mi a helyzet az Arany Páva étterem előtt található kőhíddal? Felújításra szorul?

– Továbbra is várjuk a híddal kapcsolatos hivatalos szakvéleményt. Sajnos, egy ilyen boltíves hidat csak úgy lehetne „megjavítani”, ha az egészet szétszednénk. A terheléscsökkentéssel még a jelenlegi állapotában is kibírna egy évszázadot anélkül, hogy életveszélyessé válna. Reményeink szerint a kőhíd állapota megsürgeti majd a várost elkerülő útszakasz építésének elkezdését.

– A jövőre nézve milyen fejlesztési tervekben gondolkodik a városi tanács?

– Vannak elképzeléseink a jövőre nézve is, persze. A Muzsalyi utcai 34-es szám alatti tömblakásoknál szeretnénk helyreállítani a közvilágítást, valamint ugyanitt szeretnénk kialakítani egy játszóteret is. A Muzsalyi utcai lakótelepen szeretnénk helyreállítani a járdákat és az útburkolatot, valamint egy hatékonyabb esővíz-elvezető rendszert kidolgozni. Tervezzük kisebb parkolóhelyek kialakítását, többek között a Sztefanik utcának a Vérke-part menti részén. Mindezek mellett továbbra is szeretnénk folytatni a vízvezetékek cseréjét, a víznyomás kiegyenlítését, illetve a szennyvízelvezetés kiépítését a városban. Sajnos, ennek – és az egyéb terveknek is – a kivitelezése időt vesz igénybe. Miután a városi tanács elfogad egy projektet, arról műszaki tervrajz-dokumentációt kell készíteni, amelyet majd véleményeztetni és engedélyeztetni kell. Amennyiben a megvalósítani kívánt ötlet nagyobb volumenű, egy-két hónapos határidejű pályázatban kell meghirdetni, amelynek során eldől, melyik cég végzi majd a munkálatokat. A szükséges dokumentumok beszerzése és a munkálatok megkezdése között eltelhet akár egy vagy két év is. Ez, sajnos, külföldön is így működik. De fokozatosan, lépésről lépésre kell építkeznünk. Hogyha ezt a műszaki stratégiát négy-öt évig még sikeresen tudjuk alkalmazni, a város szembeötlően változik majd meg, de mint mondtam, ehhez idő kell. Nem lehet minden kérdést egy csettintéssel megoldani, sajnos. A város lakossága bizalmat szavazott egy csapatnak, amely most azon dolgozik, hogy ezt a bizalmat meg is hálálja. Kérjük a türelmüket és megértésüket…

rsz