Megújult a kisdobronyi óvoda

Az ungvári járási Kis­dob­ronyban 2014-ben kezdődött az óvoda épületének kibővítése, tetőszerkezetének és nyílászáróinak cseréje, valamint az épület teljes körű felújítása. A munkálatok végre befejeződtek, és június 1-én ünnepélyesen felavatták a megújult intézményt.

Ember Balázs polgármestertől megtudtuk, hogy a magyar államnak köszönhetően, a Keleti Partnerség program keretében sikerült beszerezni az épület új, korszerű nyílászáróit, 50 ezer hrivnya értékben. Az anyaországi támogatáson túl 1 113 000 hrivnyába került az épület teljes felújítása, amelyből 450 ezer hrivnya volt a járási és megyei támogatás, a többit a községi tanács, valamint helyi támogatók és a szülők finanszírozták. Az előzetes terveken túl új bútorokat is vásároltak a kibővült óvoda számára, és megújult a kerítés is. Az óvodában jelenleg két csoportban 45 gyerekkel foglalkoznak, valamint a község holland támogatással épült roma óvodájában még 30 gyerekkel. A polgármester szerint jó lenne, ha sikerülne megnyitni egy újabb óvodai csoportot, ehhez a bővítésnek köszönhetően már minden feltétel adott az intézményben. A harmadik csoport megnyitására egyre nagyobb szükség van, hisz a kisdobronyi gyerekek mellett Tiszaágelekről évente felvettek eddig is 3-4 gyereket, és újabban a közigazgatásilag Kisdobronyhoz tartozó Dimicsőről egyre több ukrán család szeretné magyar óvodába adni gyermekét, hogy magyarul tanuljon.

Az óvodaátadó ünnepségen Ember Balázs polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket: Ruszlan Csornakot, az Ungvári Járási Tanács elnökét és helyettesét, Mackó Istvánt, Anatolij Szinisint, az Ungvári Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnökét, Balogh Líviát, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnökét, járási képviselőt, Mariana Mihajlisinát, a járási oktatási osztály vezetőjét, Vaszil Kovácsot, volt parlamenti képviselőt és másokat. A polgármester megköszönte a támogatók, közöttük az önzetlen vállalkozók segítségét, akik a kisdobronyi gyerekek segítségére siettek.

Molnár Hajnalka óvodavezető köszöntőbeszédében elmondta, hogy Kisdobronyban 1952 nyarán indult az óvoda, 12 óvodással, a Bolsevik Kolhoz vezetőségének javaslatára. 1956-ban már húsz óvodás volt, akkor került állami fenntartásba az intézmény. 1966 szeptemberében kétcsoportossá bővült, 50 gyerekkel és tíz munkatárssal. 2011 februárjában új óvodaépület épült a községben a roma gyerekek számára. Jelenleg a két épületben 75, 3 és 6 év közötti gyereknek nyújt második otthont az óvoda. A kollektíva 23 tagú, akik gondoskodnak a gyerekek testi és lelki épségéről.

Az ünnepségen köszöntőbeszédet mondott Vaszil Kovács, aki támogatta a felújítást, és ezúttal sem jött üres kézzel, egy hifi-lejátszót adott ajándékba. Köszöntőbeszédet mondott továbbá Ruszlan Csornak, a járási tanács elnöke, Mariana Mihajlisina, a járási oktatási osztály vezetője, Anatolij Szinisin, a járási közigazgatási hivatal vezetője, Vaszil Nuzsdak, a Pankom építővállalat igazgatója, valamint Balogh Lívia, aki a KMKSZ nevében köszöntötte az ünnepség résztvevőit, hangsúlyozva, hogy aki óvodát épít, az jövőt is épít. Felhívta a jelenlévők figyelmét arra a tényre, hogy a gondok sűrűsödésével arányban Magyarország kormánya hatványozottabban odafigyel a kárpátaljai magyarság sorsára. Ennek egyik megnyilvánulása a Keleti Partnerségprogram is, amelynek köszönhetően sikerült nyílászárókkal segíteni a kisdobronyi közösség óvodafelújítását.

A nemzeti színű szalagok átvágása után a vendégek és szülők bejárhatták a kibővített és felújított épületet. Majd a megújult óvodára Bernáth Tamás kisdobronyi református lelkész kérte Isten áldását. Ezt követően a kis óvodások szép műsorral mondtak köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak második otthonuk szebbé és tágasabbá tételéhez.

dózsa