Évértékelő közgyűléseiket tartják a KMKSZ alapszervezetei

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapszervezetei idén is megtartják soros évértékelő közgyűléseiket, amelyek alkalmával az alapszervezeti elnökök összegzik az elmúlt év eseményeit, a szervezet munkáját, valamint célokat fogalmaznak meg a következő évre.

A KMKSZ Csetfalvai Alap­szervezeténekközgyűlésére Czapp József elnök vezetésével február 27-én a Csetfalvai Általános Iskolában került sor, amelyen részt vett Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének (BKSZ) elnöke, a Beregszászi Járási Tanács elnöke is, aki beszédében kitért az Ukrajnában jelenleg uralkodó gazdasági helyzetre, érintve az elmúlt időszakban rendkívül aktuálissá (és fájóvá) vált földtémát. A közgyűlésen Czapp József elnök éves beszámolójában felvázolta a csetfalvai KMKSZ-alapszervezet tavalyi tevékenységét. Az elnök beszélt azokról a programokról, amelyek saját szervezésben kerültek megrendezésre, mint például a kirándulás, amelynek alkalmával a Vereckei-hágót célozták meg a csetfalvai KMKSZ-tagok.

Február 26-án, pénteken került sor a halábori KMKSZ-alapszervezet éves közgyűlésére a község általános iskolájában. Az elnöki beszámoló szintén az évértékelésről szólt. Kádár Szilvia évértékelőjében kitért a harmadik, már hagyományosnak számító és rendkívül sikeres Gasztronómiai Napra, amely a település kuriózuma. A rendezvényen ingyen fogyaszthatott különböző ételeket a község lakossága. A sikerre való tekintettel ez évben is meg szeretné szervezni kulináris napját a halábori alapszervezet.

Az elnök asszony beszámolójában elmondta, hogy úgy, ahogy a múlt évben, az idén is segít az alapszervezet a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítványnak az oktatási-nevelési támogatás pályáztatásában.

Kádár Szilvia beszámolójából kiderült, hogy a múlt évben a halábori gyerekek is részt vehettek az Erzsébet-programban, ami lehetőséget nyújtott az alsó osztályban tanuló gyermekek számára, hogy Magyarországon nyaraljanak vagy teleljenek.

A közgyűlés erre az évre célként fogalmazta meg, hogy szorgalmazzák a halábori polgármesteri hivatal részbeni renoválását a Keleti Partnerség program segítségével. A tervek szerint a kétszintes hivatal alsó része egy rendezvényterem funkcióját látná el. Az alapszervezet által megtartott rendezvények közül az elnök asszony kiemelte az óvodában megtartott Mikulás-ünnepséget, valamint az iskolai karácsonyi ünnepséget, amely alkalmával a KMKSZ megyei szervezete ajándékokkal járult hozzá az óvodások és iskolások szebb karácsonyához.

Szanyi János, a KMKSZ Nagybakosi Alapszervezetének elnöke a február 28-án a református parókián megtartott soros közgyűlés alkalmával röviden beszámolt a KMKSZ által helyben szervezett múlt évi rendezvényekről, kiemelve a beregszászi középszintű szervezet támogatásával és az egyházakkal közösen megrendezett sportnapot, a sztálini terror emléknapját, valamint az adventi ünnepséget. Szó esett az októberi önkormányzati választásokról is. Itt a település jelöltjeinek szoros versenyét emelték ki a tagok. A következő évben a nagybakosi alapszervezet a hagyományos rendezvények mellett új falunévtáblát szeretne a község határaira kihelyezni, valamint a lehetőségekhez mérten lépéseket tesznek, hogy újra beindítsák a település ambulanciáját, ugyanis pillanatnyilag ügyeletes orvosok hiányában nincs lehetőség megfelelő sürgősségi ellátásra sem a település, sem pedig a Nagybakos iskolájában tanuló diákok számára.

A KMKSZ Bótrágyi Alapszervezete február 28-án tartotta évértékelő közgyűlését a település református parókiáján.

Horváth Árpád beszámolójában elmondta, hogy az elmúlt évben több alkalommal részt vett a KMKSZ megyei szervezetének rendezvényein, továbbá hetedik alkalommal szerveztek meg honismereti kirándulást az érdeklődők számára, amelynek alkalmával tavaly Sajánba látogattak el. Mindezek mellett több ízben vettek részt a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadásain, ahová az alapszervezet biztosította az eljutást. Horváth Árpád évértékelőjében még elmondta, hogy az év sikeresnek mondható, mivel a Keleti Partnerségprogram keretében kicserélték a nyílászárókat az község óvodájában.

A következő évben az alapszervezet tervezi az eddigi sikeres rendezvényeinek megtartását. Emellett szeretne a községben egy esztétikusabb közteret létrehozni, valamint a kultúrház nézőterének felújítása is időszerű. A közgyűlésen jelen volt Sin József, a KMKSZ BKSZ elnöke is.

A Bátyúi Alapszervezet közgyűlésére február 26-án került sor a községházán. Szántó Edit éves beszámolójában elmondta, hogy a taglétszám 841 főre nőtt, ami az alapszervezet elnök asszonya szerint bizonyíték arra, hogy az emberek bíznak a KMKSZ-ben. Az alapszervezet által szervezett hagyományos kulturális események mellett Szántó Edit kiemelte a tavalyi, három település: Bátyú, Beregsom, Zápszony által közösen rendezett, a sztálini terror áldozatai előtt tisztelgő megemlékezést.

A gyűlésen elfogadták a 2016-os munkatervet, amelyben többek között szerepel az Együtt Nyugdíjasklub székházának rendbetétele és a bátyúi temető rendbehozása. Mindemellett említésre került az önkormányzati választások eredményessége is, amelyhez hozzájárult a bátyúi közösség is, hiszen jelöltjeik bejutottak a járási tanácsba. A gyűlésen jelen volt Sin József és Gabóda Béla, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet beregszászi tagozatának az igazgatója is.

A KMKSZ Sárosoroszi Alapszervezetének közgyűlésére február 27-én került sor a Sárosoroszi Általános Iskola épületében. A megjelent tagokat a helyi alapszervezet elnöke, Hiába András köszöntötte. A gyűlésen részt vett Sin József középszintű elnök is.

A sárosoroszi alapszervezet elnöke beszámolójában elmondta, hogy az elmúlt év során, mely rendezvényeken vett részt a tagság, valamint összegezte a helyi kulturális szövetség által szervezett programokat, megemlékezéseket. Részletesen kitért az októberi helyhatósági választások eredményeire, a községben lezajlott pályázati programokra, valamint a tagság jelenlegi létszámára – mely 219 fő – és a pénzügyi helyzetére. Az elnök úr felszólalása után Sin József beszélt Ukrajna jelenlegi helyzetéről, vázolta a magyarok elvándorlásának hatását a járásra, majd tájékoztatta a jelenlevőket a Magyarország irányából érkező támogatásokról.

A KMKSZ Csongori Alapszervezetének február 26-ai gyűlésén elnöki beszámolójában Nagy Sándor beszélt az ukrajnai gazdasági és politikai helyzet hatásáról a kárpátaljai magyarságra. Az alapszervezeti elnök elmondta, hogy manapság az apák mellett már az édesanyák is elhagyják Kárpátalját, gyermekeiket pedig a nagyszülőkre hagyják, aminek sokszor az az eredménye, hogy a fiatalokat az internet és televízió neveli. Nagy Sándor beszámolójában kitért az önkormányzati választásokra. Elmondta, hogy a Munkácsi járásban a KMKSZ jelöltjei közül a csongori jelöltek voltak a legsikeresebbek, hiszen a megyei szinten indult jelölt 51.3%-os támogatottságot, a járási szinten indult jelölt pedig 53.4% -os támogatottságot kapott a szavazóktól. Problémaként említette a tanárhiányt a településen. A csongori iskolát az elmúlt másfél évben 15 tanár hagyta ott, dobronyi tanárok ingáznak a két település iskolái között. A tanárelvándorlás mellett Nagy Sándor beszélt az iskola étkezdéjének szörnyű állapotáról, ami azt eredményezi, hogy diákokat vesznek ki az iskolából, mivel azokat az iskola nem képes étkeztetni. A csongori alapszervezet 238 támogatói nyilatkozatot adott ki.

Dercenben a KMKSZ helyi alapszervezetének közgyűlésére február 28-án került sor a művelődési házban.

Fodor István alapszervezeti elnök beszámolt az utóbbi egy év fontosabb eseményeiről, részletesen kitért az októberi helyhatósági választásokra, a részvételből és az elért eredményekből levonható tanulságokra. Beszélt a KMKSZ közreműködésével zajló támogatási rendszerekről, folyamatokról.

Az elnöki beszámoló kiegészítéseként Máté Gyula polgármester elmondta, hogyan kerültek felhasználásra a községnek 2015-ben juttatott magyarországi adományok.

Az ellenőrző bizottság beszámolója után az alapszervezet megválasztotta a küldötteit a középszintű és a megyei közgyűlésekre.

A nagyszőlősi KMKSZ-alapszervezet közgyűlését február 27-én tartották. Kudron Zoltán elnök éves beszámolójában kiemelte, hogy a tavalyi évben új kopjafát állítottak a sztálini terror áldozatainak emlékére, a körülötte lévő területet pedig márványlapokkal fedték le, valamint ismét megrendezésre került a hagyományos, Bartók Béla emléke előtt tisztelgő komolyzenei koncert.

A következő évben az alapszervezet egy konferenciával egybekötött szoboravatás megszervezésére készül, amely alkalmával felavatásra kerül majd a Révész Imrét ábrázoló faszobor. Idén lesz 70 éves a Bartók Béla zeneiskola, amit a szőlősi alapszervezet egy nagyszabású koncerttel készül majd megünnepelni. Valamint az alapszervezet a KMKSZ megyei szervezetével közösen céljául tűzte ki egy horgászverseny megszervezését, illetve a tervek szerint egy Originál-koncertre is sor kerül majd ez évben.

A február 27-én megtartott tiszpéterfalvai KMKSZ-közgyűlésen Barta József, a KMKSZ ügyvezető alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettese tartott előadást a megye problémáiról és a tanács működéséről. Az elnöki beszámolóban a péterfalvai KMKSZ-alapszervezet elnöke, Virág László szintén beszámolt a szervezet éves tevékenységéről. Beszédében hangsúlyt kapott az alapszervet által megrendezett felső-Tisza-vidéki kirándulás, amelynek során 60 péterfalvai lakos látogatott el többek között Rahóra és Szlatinára. A beszámolóban az elnök elmondta, hogy az alapszervezet részt vett a TurulExpón, kiállította a község termelői által előállított termékeit. Ebben az évben a helyi KMKSZ-szervezet céljai között a málenykij robot áldozatainak állított emlékmű helyreállítása is szerepel.

A tiszaújfalui KMKSZ-alapszervezet idei éves közgyűlését február 28-án, vasárnap tartották. A rendezvényen részt vett Őrhidi László, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének alelnöke is. Ferkó Béla, az alapszervezet elnöke beszámolójában a múlt év szervezeti tevékenysége mellett az idei tervekről beszélt, amelyek között szerepel egy szabadtéri színpaddal ellátott nyírfaliget telepítése, amelyhez már sikerült 100 darab facsemetét beszerezni.

Február 22-én Illár Lénárd, a ráti KMKSZ-alapszervezet elnöke az éves összegző közgyűlés alkalmával beszámolt a szervezet múlt évi munkájáról, elemezte a választási eredményeket. A kulturális eseményekről Bakos Valéria, az alapszervezet kulturális titkára beszélt.

A múlt évben az alapszervezet az Év Embere díjjal tüntette ki Tessely Zoltán magyar országgyűlési képviselőt, aki 1,7 millió forintot gyűjtött össze Rát településének, amit a KMKSZ-alapszervezet és a történelmi egyházak közös döntéssel szétosztottak a ráti lakosok között.

rsz

Forrás: KárpátaljaLap.net