Nemzetpolitikai szemináriumot tartott a Fidelitas Kárpátalján

Nemzetpolitikai szemináriumot tartott a Fidelitas KárpátaljánJanuár 22. és 24. között Kárpátalján Makkos­jánosiban tartott nemzetpolitikai szemináriumot a magyarországi Fidelitas ifjúsági szervezet. A rendezvényre a Magyarországról, Erdélyből, a Felvidékről és a Vajdaságból érkezett közel 40 fiatal vendég helyi és Kárpátaljával szoros kapcsolatot ápoló magyar­országi politikusok kalauzolásával mélyebben ráláthatott Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetére.

A szemináriumot pénteken Böröcz László, a Fidelitas elnöke nyitotta meg. Köszöntőbeszédében elmondta: a Kárpátalján megszervezett szeminárium célja egyfelől, hogy a helyi érdekképviselet továbbépítse kapcsolatait Magyarországgal, másfelől – ami szintén fontos –, hogy életközeli képet is kapjanak a magyarság helyzetéről az anyaországi közélettel foglalkozó ifjúsági szervezetek vezetői és tagjai. A szeminárium alkalmával erősíthetők, szorosabbá fűzhetők a kapcsolatok szálai a magyarországi és leszakított területeken élő magyar közösségek között. „Amikor testvéreink bajba kerülnek, az a legfontosabb feladatunk, hogy teljes erőből segítsünk rajtuk” – fogalmazott Böröcz László.

A megnyitón felszólalt Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul, aki vázolta a kárpátaljai magyarság helyzetét, részletesen kitérve olyan témákra, mint az oktatás, a politikai és a diplomáciai kapcsolatok, a gazdasági helyzet. Beszédében rávilágított arra a problémára is, hogy jelenleg a döntéshozó szervekben, hivatalokban rengeteg betöltésre váró hely van, amire nem jelentkeznek magyar nemzetiségű, szakértelemmel rendelkező fiatalok vagy idősebbek. Véleménye szerint ezt leginkább úgy lehetne feloldani, ha elindulna egy olyan képzési folyamat, amely „kinevelné” a magyar nyelvű és érzelmű helyi hivatalnokokat. A főkonzul kitért a múlt évi önkormányzati választások sikerére is, amelynek kapcsán felvázolta, hogy a választások eredménye rendkívül fontossá tette a magyar képviselőket a kárpátaljai közéletben. Többek között beszélt az idei évre tervezett, nagy volumenű fejlesztési és támogatási csomagról, amely a vajdasági mintára valósul majd meg Kárpátalján. Ez a csomag – a főkonzul elmondása szerint – egy olyan jelentős pénzösszeget hoz majd Kárpátaljára, amely a különböző kezdő vagy már működő gazdaságok és vállalkozások számára biztosít anyagi hátteret a sikeres és jövedelmező működésükhöz.

Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a szeminárium, valamint a jövőbeni konferenciák, kerekasztal-beszélgetések megteremthetik azt a fajta konszenzust az ifjúsági szervezetek vezetői és aktivistái között, amely fontos mérföldköve lehet a sikeres együttműködésnek. A szeminárium másik fontos szempontjának Kárpátalja békés, turisztikailag tökéletesen „élhető” mivoltát jelölte meg az elnök. A szeminárium alkalmával a résztvevők megtapasztalhatják, hogy nincs háború a vidéken, sőt, tökéletes helyszínt biztosít egy „hóbortos hétvégére”, vagy akár egy pihentető kirándulásra. A KMKSZ ISZ elnöke szintén kiemelte a közélettel foglalkozó fiatalok és magyar hivatalnokok hiányát. Hangsúlyozta, hogy egy olyan esemény, mint amit a Fidelitas ifjúsági szervezet hozott el Kárpátaljára, akár közéleti szerepvállalásra buzdító hatással bírhat. Ennek következményeképpen a fiatalok mernek majd szülőföldjükön maradni, tevékeny részt vállalni az otthonuk fejlesztésében.

A szeminárium következő napján két szekcióbeszélgetést hallgathattak meg a résztvevők. Elsőként Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke és dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt Kárpátalja helyzetéről: gazdasági, közigazgatási és infrastrukturális problémáiról, illetve a kelet-ukrajnai konfliktusról, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza és Kárpátalja kapcsolatáról, érintve a határmenti települések eddigi sikeres együttműködését.

Az ezt követő beszélgetésen dr. Fodor Gyula, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese és dr. Grezsa István kormánybiztos, határon túli beruházásokért felelős miniszteri biztos vázolta fel a kárpátaljai oktatás jelenét és problémáit.

A rendezvény fő mozzanata a Fidelitas által különböző rendezvények keretében adományokból összegyűjtött, Kárpátalja megsegítésére szánt célirányos támogatás átnyújtása volt. Az ifjúsági szervezet, látván a kárpátaljai magyarság életszínvonalának drasztikus és rohamos csökkenését, még 2015 június elején meghirdette a Fogjunk össze Kárpátaljáért programját. Több mint 30 jótékonysági akción és rendezvényen 2,4 millió forintot sikerült összegyűjteni, amit a kárpátaljai fiatalok megsegítésére szánt a Fidelitas. Az összeget a KMKSZ segítségével a Verecke Alapítványnak juttatta el a szervezet, amelynek bizonylatát Jánosiban, a szeminárium alkalmával vehette át a KMKSZ ISZ elnöke, Dobsa István. Az adományokból származó pénzösszeget a KMKSZ  ISZ a KMKSZ és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség segítségével azon kárpátaljai iskolák között fogja szétosztani, amelyek nem tudják megoldani elfogadható módon az iskolában tanuló alsós diákok étkeztetését.

A Kárpátaljára látogatott vendégek a hétvége során megtekinthették a Rákóczi-főiskola Gál Natália által vezetett színjátszó körének rendkívül szórakoztató, Ádámok és Évák című előadását, valamint ellátogattak a főiskolára is.

Szaniszló Róbert

Forrás: KárpátaljaLap.net