Új kihívások előtt – Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok Társulása

December 12-én tartotta Jánosiban első közgyűlését a Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok Társulása (KHÖT). Megyénk magyar önkormányzati vezetőinek szakmai szervezete idén januárban alakult újjá, amit a bejelentett közigazgatási reform tett szükségszerűvé. Az első év végén értékelték az elvégzett munkát, megvitatták az országban kialakult helyzetet, majd a szervezet alelnökévé választották Biró Sándort, Szalóka polgármesterét.

A KHÖT közgyűlését elsőként Barta József, a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke köszöntötte, gratulálva a választásokon sikert elért képviselőknek és polgármestereknek, akik nem könnyű időszakban vállalták azt a hálátlan feladatot, hogy a mai Ukrajnában igyekeznek önkormányzati vezetőként tenni közösségeink helyzetének javításáért. Barta József beszélt a Kárpátaljai Megyei Tanácsban kialakult erőviszonyokról, a koalíciós tárgyalásokról és azokról a célokról, amelyekben a Szolidarnyiszty és a KMKSZ frakciója megállapodott. Felszólította a magyar polgármestereket és a különböző szintű önkormányzatok képviselőit, hogy fogjanak össze a kárpátaljai magyarság jövőjének érdekében, mert mint fogalmazott: „Érezhetjük magunk mögött az emberek támogatását. Mi a szavazatokat nem vásároltuk, nem presszióval, ijesztgetéssel szereztünk támogatást, hanem mandátumot kaptunk azoktól, akik bíznak bennünk. Ezt a bizalmat pedig azzal kell meghálálnunk, hogy mindent megteszünk közösségünkért, a kárpátaljai magyarságért.”

Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul példaértékűnek nevezte az októberi önkormányzati választásokon megnyilvánult magyar összefogást, majd elismerően szólt a kárpátaljai magyar polgármestereknek az elmúlt időszakban tanúsított helytállásáról. Felajánlotta a két kárpátaljai magyar konzulátusi misszió együttműködését, és arra kérte a jelenlévőket, hogy a választásokat követően is maradjon meg a kárpátaljai magyarság összetartása, együttműködése.

Babják Zoltán, a KHÖT elnöke, Beregszász polgármestere elmondta, hogy a magyar összefogás kiemelkedő eredményt hozott Beregszászban. A 26 tagú Beregszászi Városi Tanácsban 12 képviselője van a magyar összefogás frakciójának. „Őszintén meg vagyok arról győződve, hogy a 2015. októberi eredményeket meg fogjuk tudni ismételni szükség esetén kettő, négy, öt év múlva is” – jelentette ki Babják Zoltán, majd a KHÖT kapcsán a most megválasztott polgármesterek számára elmondta: „Van egy olyan közös érdekvédelmi platform, amelynek a segítségével a hivatalban lévő kormány által elénk állított kihívásokra közösen tudunk választ adni (…) Ehhez elsősorban mindenki számára elérhető, konstruktív és kompetens jogi és informális segítséget kívánunk nyújtani.” Ennek érdekében minél hamarabb be szeretnék indítani a KHÖT beregszászi irodáját – emelte ki a társulás elnöke.

A szervezet három alelnöke közül Nagydobrony korábbi polgármestere, Szilvási Zoltán nem indult újra tisztségéért a választásokon, így az alapszabálynak megfelelően helyére a közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással Biró Sándort, az ungvári járási Szalóka polgármesterét választotta Oroszi József nevetlenfalui polgármester és Kocserha János aknaszlatinai alpolgármester mellett alelnökké.

Brenzovics László parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke ugyancsak köszöntötte a KHÖT tagságát. A politikai helyzet kapcsán elmondta: „Kijevből jöttem haza éjszaka, különösebben nem jó hírekkel. Az ott tapasztalható szervezetlenség aláássa ennek a jobb sorsra érdemes államnak a jövőjét. Nem hiszem azt, hogy a parlamentben történtek után rövid időn belül neki tud állni a törvényhozás a költségvetés tervezésének vagy pedig az új adótörvények elfogadásának, ami építő jellegű lenne az ország jövője szempontjából. Szeptemberben kellett volna benyújtani a költségvetés-tervezetet a hatályos alkotmány szerint, ez még nem történt meg, pedig december közepe van. A törvényi szabályozás szerint nem lehet az adótörvényeket kevesebb mint fél évvel a költségvetés elfogadása előtt megváltoztatni. Jelenleg két adótörvény van a parlament előtt, az egyik 700, a másik 500 oldalas. Ezeket senki nem olvasta, viszont szörnyű megszorítások vannak bennük, például az egyszerűsített adónak az eltörlése, több adó emelése, amit a társadalom nem fog kibírni. Ilyen helyzetben számunkra, kárpátaljai magyarok számára és mindenki számára, aki Kárpátalján él, fontos az összefogás, hogy racionális mederbe tudjuk terelni a folyamatokat.

A választásokon kiderült, hogy az ésszerűen gondolkodó erők többségben vannak Kárpátalján, ebben a szellemben kell működnünk a jövőben is” – emelte ki Brenzovics László.

A közigazgatási reform kapcsán elmondta a KMKSZ elnöke: „Sikerült olyan módon politizálnunk az elmúlt időszakban, hogy most már Kárpátalján nincs olyan politikai erő, amely ne tudná elfogadni a magyar többségű járás létrehozását Beregszász központtal.”

Pályi Béla, a KHÖT ügyvezető igazgatója beszámolt a társulás elmúlt évének eredményeiről. Újraregisztrálták a 2000-ben alakult szervezetet, melynek jelenlegi regisztrációs címe: Beregszász, Görbe utca 6. Május 23-i közgyűlésükön a tervezett ukrajnai közigazgatási reformhoz kapcsolódva egyhangú határozatban álltak ki egy Beregszász központú, magyar többségű járás létrehozásának szükségessége mellett. Mezőgecsében részt vett a szervezet tagsága egy kerekasztal-megbeszélésen, létrehoztak egy Facebook-oldalt, ahol az önkormányzatok számára fontos információkat osztják meg. 2015-ben két, a Bethlen Gábor Alap által kiírt pályázatot is megnyert a KHÖT, az egyiknek köszönhetően fel tudták szerelni hamarosan megnyiló beregszászi irodájukat, a másik pályázat a szervezet működésének anyagi fenntartását tette lehetővé.

A KHÖT közgyűlése döntött a szervezet 2016-os rendezvényeiről. Meg szeretnék többek között szervezni a Kárpátaljai Magyar Polgármesterek Konferenciáját, döntöttek arról is, hogy ezentúl félévente tartanak közgyűlést.

Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai titkára, a Beregszászi Városi Tanács magyar frakciójának vezetője részletes előadásában bemutatta, hogyan alakult magyar szempontból a kárpátaljai önkormányzatok összetétele az októberi választásokat követően.

Oleh Luksa a „Kárpátalja a XXI. Században” Város-, Nagyközség- és Falufejlesztési Egyesület alelnöke a tervezett közigazgatási reformmal kapcsolatos fejleményekről számolt be a fórumnak.

A Beregszászi járás pénzügyi helyzetéről számolt be Vass Ilona, a Beregszászi Közigazgatási Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője.

A közgyűlésen jelen voltak többek között Buhajla József és Szalipszki Endre ungvári és beregszászi magyar főkonzulok, a megyei tanács KMKSZ-frakciójának tagjai, valamint Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke.

Badó Zsolt

Forrás: KárpátaljaLap.net