Vidékünk fejlődéséért dolgoznak: Önkormányzati dolgozók napja

A demokratikus jogállam alappillérei az önkormányzatok. Mivel fontos a demokrácia fejlesztése és az állam megerősítése, Ukrajna elnökének rendelete alapján minden év december 7-én ünnepeljük Ukrajna önkormányzatainak napját. A Beregszászi Járási Tanács képviselői a közigazgatási hivatal munkatársaival, a járás településeinek polgármestereivel és jegyzőivel közösen méltatták szakmai ünnepüket Jánosiban, a Helikon Hotelben. Az ünnepségen jelen volt Erdei Péter beregszászi magyar konzul, Brenzovics László, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának képviselője, a KMKSZ elnöke, valamint a megyei képviselők közül Orosz Ildikó, Gulácsy Géza, Péter Csaba és Tóth Miklós.

Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke ünnepi beszédében azt kívánta a helyi önkormányzatok dolgozóinak, hogy megkapják végre azokat a hatásköröket és anyagi eszközöket, amelyek alapfeltételei a valódi önkormányzatiság megteremtésének, hogy végre tudják hajtani azt, amiért a választók megválasztották a képviselőket és a polgármestereket.

Petruska István, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke harmonikus együttműködésre szólította a fel a tanácsok képviselőit, polgármestereket és az önkormányzati dolgozókat, amihez megfelelő költségvetési forrásokat kívánt, valamint erőt, egészséget és sok szerencsét.

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy az önkormányzati dolgozók közös ellensége a szegénység és a közömbösség – ez ellen közösen kell harcolnia a város és a járás vezetőinek. Egyformán kell küzdeni a közös célokért. A polgármester hangot adott abbéli reményének, hogy az újonnan felállt járási tanács kreatívan tud majd dolgozni. Kevesebb képviselő van a járási és a városi tanácsban, és ilyenkor a hatékonyság általában javul. A kiemelkedően eredményes munkához békés égboltot kívánt, valamint barátsággal teli szeretetet a járás és Beregszász város iránt.

Ezt követően Sin József és Petruska István átadta a Kárpátaljai Megyei Tanács elismerő oklevelét Vass Ottónak, a KMKSZ és Bakancsos Lászlónak, az UMDSZ járási képviselőinek, valamint Kutasi Máriának, a Benei Községi Tanács jegyzőjének. A Beregszászi Járási Tanács oklevelét vehette át Makara Viktória, a Muzsalyi Községi Tanács jegyzője, valamint Tóth Sándor, Kaszony polgármestere.

Brenzovics László is köszöntötte az önkormányzati dolgozókat szakmai ünnepükön, gratulált ahhoz, hogy ebben a nehéz helyzetben vállalták, hogy képviselők legyenek, vállalták, hogy községeket vezessenek és munkát vállaltak a köz érdekében az önkormányzatoknál. Megjegyezte: „Az önkormányzatok napja van, önkormányzatiság valójában azonban még nincsen Ukrajnában. De reméljük, hogy lesz. Egy rendkívül nehéz átmeneti időszakban élünk, amely jelentősen meg fogja változtatni a mindennapjainkat meghatározó helyi közigazgatást. Most különösen fontos az összefogás, el kell felejteni azt, ami a választások idején történt. Önök most már képviselők, vezetők, össze kell fogniuk a Beregszászi járás lakosságának az érdekében, azért, hogy ezeket a nehéz időket túléljük, azért, hogy ebből az önkormányzati reformból a Beregszászi járás és annak lakossága jól jöjjön ki.”

Köszöntötte az önkormányzati dolgozókat és hangsúlyozta az önkormányzatiság fontosságát Erdei Péter beregszászi magyar konzul is, aki eredményes munkát kívánt az újonnan megválasztott tisztségviselőknek.

Az ünnepi műsorban magyar táncokat mutattak be a jánosi lányok. A Mezővári Művészeti Iskola BorzsaVári Népi Zenekara szilágysági verbunkot és ugróst játszott, buzai népdalokat énekelt Kovács Abigél, majd szatmári dallamokat halhattunk Kovács Tamás előadásában. Mikec-Csuha Renáta és Kricsfalusi Miklós, a Mezővári Művészeti Iskola tanárai népi táncokat adtak elő. Végül Ljudmila Palamarcsuk, a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal kulturális főosztályának módszerésze énekelt, a zenét a főosztály vezetője, Halász László és zenekara szolgáltatta. Az önkormányzati dolgozók ezen a napon egymás társaságában szórakozhattak, barátkozhattak, megbeszélve az előttük álló kihívásokat.

Badó Zsolt

Forrás: Kárpátaljalap.net