Kárpátalján tett látogatást Soltész Miklós államtitkár

„Csak úgy erősödhetünk meg, ha különböző kulturális, oktatási programokat szervezünk, és ebben a magyar kormány továbbra is partner lesz” – mondta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi, civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára október 29-én kárpátaljai látogatása során. Rövid, másfél napos itt-tartózkodása alatt tárgyalt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és a történelmi egyházak vezetőivel.

A magas rangú politikust múlt csütörtökön a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári irodájában fogadta dr. Brenzovics László elnök, Gulácsy Géza általános alelnök, Barta József ügyvezető alelnök, valamint dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke. A több mint egyórás tárgyalás végeztével Soltész Miklós sajtótájékoztató keretében ismertette érkezésének célját, a megbeszélés témáját.

Kárpátalján tett látogatást Soltész Miklós államtitkár

Az államtitkár tájékoztatójában elsőként az október 25-i önkormányzati választásokról beszélt. Elmondta, hogy a választásokon az előzetes adatok alapján elért magyar siker a „magyar emberek összefogásának tudható be”, ami arról tanúskodik, hogy ha a közösség bajba kerül, és nincs kire számítania, ott a felek összefogása jelentős eredményeket hozhat. Soltész Miklós szerint az, hogy a magyarság képviselettel rendelkezik a megyei, városi, járási döntéshozó testületekben, jelentősen megkönnyíti a helyi magyar közösség megmaradását a vidéken, hiszen így „a magyarságnak beleszólása lesz a jövője alakításába”. Ez különösen fontos mind a Keleti Partnerség program, mind pedig a két ország jövőbeni együttműködésének szempontjából. Az államtitkár elmondta, hogy az ilyen szintű képviselet elősegítheti a határon átívelő kapcsolatok elmélyítését, valamint újabbak kialakítását. Létrejöhetnek különböző gazdasági társulások, amelyek fellendíthetik Kárpátalja fejlődését. A két ország együttműködésével kapcsolatban az államtitkár beszélt az elmúlt időszakban létrejött, Magyarország és Ukrajna közötti humanitárius diskurzusról, amelynek köszönhetően már az idén Magyarországon táborozhattak kelet-ukrajnai és kárpátaljai gyermekek, valamint a közös célok mentén haladva sikerült mind Kárpátaljára, mind pedig a háborús területekre segélyszállítmányokat küldeni: „Úgy gondolom, ez nagyon jó szolgálatot tett a két nemzet kapcsolatának erősítésében” – fogalmazott az államtitkár. Soltész Miklós a választások kapcsán arra világított rá, hogy a siker annak is köszönhető, hogy a történelmi egyházak és a civil szervezetek aktív részvételre biztatták az embereket.

A megbeszélésen szó esett a kárpátaljai szakképzés aktuális helyzetéről is. Ezzel kapcsolatban Soltész Miklós kifejtette, hogy a következő időszakban a magyar oktatás erősítése, fejlesztése a cél, különös tekintettel a szakképzésre. „A magyar emberek nagy része falvakban él, ezért mindenképpen fontos, hogy a megfelelő technológia, megfelelő lehetőségek és piac álljanak a rendelkezésükre, ami nagyban hozzájárulna a helyben maradáshoz” – vélekedett az államtitkár. Soltész Miklós szerint a tanácskozás fő kérdése a táboroztatásban kialakult eredményes együttműködés továbbmélyítése volt.

Az államtitkár az elmondottakhoz hozzátette, hogy a jelenlegi migránsprobléma árnyékában háttérbe szorult az Európai Unió által Ukrajnának ígért segítségnyújtás: „Háttérbe szorult Kárpátalja, nemcsak a magyarok, hanem az itt élő emberek, egész Ukrajna is. Nekünk nagyon fontos feladatunk van a lengyelekkel, szlovákokkal, románokkal közösen. Mégpedig az, hogy azt a lehetőséget, amely országaink gazdasági és egyházi erejében van, Kárpátalja és Ukrajna felé fordítsuk.”

Soltész Miklós államtitkár tájékoztatója után dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke válaszolt a kérdésekre. A megbeszéléssel kapcsolatban elmondta: a magyarsága hálás az anyaországnak a Kárpátaljára juttatott segítségéért ebben a különösen nehéz helyzetben. Az együttműködés egyik sikeres pontjaként említette nyári gyermektáboroztatást, amelynek köszönhetően több ezer magyar és ukrán gyermek nyaralhatott Magyarországon. Az elnök arról tájékoztatott, hogy a következő időszakban egy olyan programterv megvalósítását tűzték ki célul, amelynek segítségével a kárpátaljai magyar és ukrán, illetve menekült gyermekek egy táborozás keretében télen is utazhassanak Magyarországra.

A KMKSZ elnöke a szakképzés fejlesztésével kapcsolatos kérdésre azt felelte, hogy Magyarországon jelenleg a szakképzés éve van, így a különböző anyaországi programok kiterjednek a határon túli szakképző intézményekre is. Elmondása szerint az említett programok keretében Kárpátalján több szakképző intézményt már támogatott a magyar állam, valamint tervben van egy gazdaképző létrehozása is Nagydobronyban: „Rendkívül fontos dolog, hogy a kárpátaljaiak megfelelő szakmához jussanak, képzésük színvonala emelkedjék. Reméljük, hogy ezeket a fejlesztéseket Magyarország támogatásával meg tudjuk valósítani.”

Az államtitkár a csütörtöki programot követően október 30-án, pénteken Babják Zoltánnal, Beregszász polgármesterével, valamint Zubánics Lászlóval, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökével tárgyalt. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Babják Zoltán megköszönte Soltész Miklós államtitkár közbenjáró segítségét Beregszász testvértelepüléseinél, amelynek hatására tovább működhet a beregszászi rászorulóknak fenntartott „szociális konyha”.  A tárgyalás részét képezte az az egymillió hrivnya költségvetésű táboroztatási program is, melynek keretében a következő, 2016-os évben felújításra kerül a Perényi-kastély. A hiányzó források megszerzéséhez a polgármester kérte az államtitkár segítségét. Amennyiben elhárulnak az akadályok, a felújított épületek így már a következő szezonban várják majd a táborozó beregvidéki fiatalokat, valamint akár a Magyarországról érkezőket is cseretáboroztatás keretében. A a polgármester továbbá elmondta, hogy szorgalmazza a két ország között a sürgősségi betegszállítás módjának fejlesztését is, mert ezáltal „több életet menthetnénk meg.”

A sajtótájékoztatón Zubánics László, az UMDSZ elnöke elmondta, hogy a tanácskozáson az október 25-i önkormányzati választások eredményeit elemezték az államtitkárral. Ez az eredmény arra sarkallja a kárpátaljai civil szervezeteket, egyházakat és önkormányzatokat, hogy az elkövetkezendő időszakban olyan munkát kell hogy végezzenek, ami a közösség megmaradását szolgálja ” – fogalmazott az UMDSZ elnöke.

Ezt követően Soltész Miklós államtitkár válaszolt a sajtó képviselőinek kérdéseire. Az államtitkár gratulált a választásokon elért eredményekhez. További közös munkára biztatta a feleket, majd biztosította őket a magyar állam támogatása felől, mondván, a nemzeti kormány mindent megtesz, hogy Kárpátalja ismét élhető vidék legyen a magyar lakosság számára is. Majd kijelentette, hogy az ezen a héten összeülő karitatív tanácson javasolni fogja a tavalyi „kazánakció” újraindítását, valamint annak a humanitárius akciónak a megismétlését, amelyet fentebb már említettünk. Az államtitkár kitért a testvértelepülési kapcsolatok elmélyítésére, kiépítésére is, valamint beszélt arról a felhívásról, amely arra fogja kérni a magyarországi településeket, hogy amint a szociális konyha esetében, úgy más, hasonló jellegű dolgokban is nyújtsanak segítséget a kárpátaljai településeknek.

Szaniszló Róbert

(KárpátaljaLap.net)