Az aradi vértanúkra emlékeztek a beregardói Perényi-kastélynál

„Ne csak akkor legyünk magyarok, ha van belőle hasznunk, hanem csendes ellenállással merjük vállalni magyarságunkat akár a szavazóurnáknál, akár akkor, amikor magyar iskolába íratjuk gyermekeinket…” – hangsúlyozta dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke kedden, az aradi vértanúk emléknapján, a magyar nemzet gyásznapján, a Perényi család Beregardóban található egykori kastélya előtt tartott megemlékezésen, amelyet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Alapszervezete szervezett. Az alkalomra összegyűlt helyi magyarság méltósággal emlékezett meg az aradi vértanúk magyar nemzetért hozott súlyos és számunka mély üzenetet hordozó áldozatáról.

A rendezvényt Molnár D. István, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke nyitotta meg. Az elnök köszöntője után Riskó Márta, a beregszászi KMKSZ-alapszervezet elnökségi tagja üdvözölte a gyászmegemlékezésen megjelent vendégeket.

Elsőként dr. Mélykuti Ferenc, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja szólt az emlékezőkhöz. „Nagy felelősség ezen a súlyos napon megszólalni” – kezdte beszédét a konzul, majd elmondta, hogy az aradi vértanúk áldozatára való emlékezés azt a felelősséget helyezi a vállakra, amely a magyar kultúra megőrzéséről, a nemzet érdekei melletti lándzsatöréséről szól. Amihez nemcsak felelős államférfiak kellenek, hanem a régi értékeket: a becsületet, a tisztességet és a meg nem alkuvást, illetve ezeket a szavakat tartalommal feltöltő nép is. A vértanúk áldozatának üzenete pedig az, hogy a dicsőséges forradalom leverése után a magyarság nem tűnt el, hanem felemelkedett: „Igenis van feltámadás, újratöltekezés, van újraépülése a nemzetnek, ha van elhivatottság, áldozathozatal és jövőkép” – mondta a konzul. Mélykuti Ferenc verssel zárta beszédét.

A vers után dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket. Beszédében rávilágított arra, hogy azért emlékezünk erre a gyásszal teli napra, a szabadságáért harcoló nép leverésének a napjára, mert a magyarság nem megszűnt magyarként létezni, hanem ellenkezőleg: csendes ellenállással válaszolt. Az elnök asszony hangsúlyozta, hogy nekünk, magyaroknak emlékeznünk kell arra, hogy voltak olyan őseink, akik nem sajnálták saját vagyonukat, amikor a magyar szabadságért kellett áldoznia, az asszonyok levették ékszereiket, hogy a fegyverekre legyen pénz, és voltak olyanok, akik az életüket is feláldozták, amikor kellett. „El kell gondolkoznunk azon, ha eljön az idő, mi levesszük-e az óránkat, ékszereinket, és odaadjuk-e azért, hogy a magyar szabadság védve legyen” – tette fel a kérdést dr. Orosz Ildikó, majd gondolatmenetét folytatva újabb kérdést fogalmazott meg: képesek leszünk-e ellenállni a hamis ígéreteknek, megfélemlítésnek, anyagi haszonnak akkor, amikor eljön az idő, és választani kell a magyarság és egy alternatíva között? „Ne csak akkor legyünk magyarok, ha van belőle hasznunk, hanem csendes ellenállással merjük vállalni magyarságunkat akár a szavazóurnáknál, akár akkor, amikor magyar iskolába íratjuk gyermekeinket…” – jelentette ki dr. Orosz Ildikó.

A rendezvényen felszólalt Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, a közelgő választások polgármesterjelöltje is. Beszédében afeletti örömét fejezte ki , hogy a kárpátaljai magyarság két érdekvédelmi szervezete a közelgő önkormányzati választások alkalmából, a szükség idején összefogott, hogy vidékünk maréknyi magyarsága képviselve legyen mind a városi, mind a járási és a megyei tanácsokban. Majd nyomatékosan kérte a megjelenteket, hogy vállalván magyarságukat, adják voksukat a szervezetek közös magyar jelöltjeire.

A rendezvényen köszöntette az egybegyűlteket Huszár Péter, a Rákóczi-főiskola állattenyésztő-mérnöki szakának koordinátora, az önkormányzati választások során Ardó körzeti képviselői mandátumáért induló jelöltje is. Beszédében hangsúlyozta, hogy a vértanúk halálának üzenete nem változik166 év múltán sem, s az nem más, mint az áldozatvállalás a nemzetért. A kárpátaljai magyarság nehéz helyzetben van, és csak rajtunk múlik, hogy sikerül-e megteremteni azokat a körülményeket, amelyek lehetővé teszik a kárpátaljai magyarok számára a szülőföldön való boldogulást – hangsúlyozta a képviselőjelölt.

Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai és kommunikációs titkára a megjelentekhez szólva elmondta: a szabadságharc leverésével és megannyi zord időszak, csapás után mind a helyi, mind az összmagyarság talpra állt, nem adta fel évszázadokon át tartó küzdelmét. Az emléknap Kárpátalján sem mutat mást, mint hogy az itt élő maréknyi magyarság nem adja fel küzdelmét, a szülőföldjén akar megmaradni, méltóképpen emlékezni, jövőt építeni. „Hálásnak kell lennünk az Istennek, hogy van még Kárpátalján magyar, van még magyar közösség” – hangsúlyozta Darcsi Karolina, majd elmondta, hogy bíznunk kell abban, hogy az elkövetkezendő időszakban továbbra is lesz, aki itt, Kárpátalján a magyarságot képviselni fogja. Az önkormányzati választások közös magyar beregszászi listájának vezetője arra biztatott mindenkit, hogy október 25-én menjenek el szavazni és adják a voksukat a megfelelő jelöltekre.

Fellépésükkel emelték a rendezvény színvonalát a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium diákjai – Darcsi Barbara, Grica Eszter és Pelsőczi Alexandra –, a Beregardói Református Nőszövetség Fring Erzsébet vezette kórusa, valamint ihletett szavalatával Lőrincz Katalin, a Beregszászi Művészeti Iskola zongoratanárnője.

(KárpátaljaLap.net / Szaniszló Róbert)