Verbőc

Verbőc

Verbőc(ukránul:Вербовець / Verbovec) településUkrajnában, aNagyszőlősi járásban. A település tanácsához tartozik a szomszédosFeketepatakis.

Nagyszőlőstől nyugatra fekszik. Határos Feketepatakkal,Szőlősegressel,MátyfalvávalésPuskinával (Újverbőc).

Nevét a falun keresztülfolyó hasonló nevű patakról vette.Vrbovac(Verbőc) szláv eredetű szó, mely fűzfával benőtt (füzes) helyet jelent.

VerbőcÁrpád-koritelepülés, nevét az oklevelek1251-ben,IV. Bélakirály idejében említették először az oklevelekVrbovacnéven.

A település egykori birtokosai aWerbőczy, Újhelyi és Zowárdfy nemzetségtagjai voltak. E faluban született a15. századközepénWerbőczy Istvánis, a Hármaskönyvszerzője, aki művében a magyar feudális szokásjogokat rendszerezte. Műve 1517-ben latin nyelven jelent megBécsben, eddig több mint 40 kiadása látott napvilágot.

A település a16. századközepének adatai említik Verbőc egyházát és templomát is.

Az1577-ben Verbőc neve is szerepelt adézsmajegyzékben. 1594évi gabona és bordézsma jegyzék adatai szerint ekkor Verbőcön 36 adófizető család élt.

Verbőca 19. századvégén-20. századelejénUgocsa vármegyeTiszáninneni járásához tartozott.

1910-es népszámlálás adatai szerint Verbőcnek 585 lakosa volt, melyből 568 magyar, 17 rutén, ebből 64 görög katolikus, 468 református, 39 izraelita volt.

Verbőc jelenlegi népessége 1300 fő, a lakosság 90%-a magyar nemzetesiégű, többségében református vallású.

Feketepatak

Feketepatak(ukránulЧорний Потік) településUkrajnában, aNagyszőlősi járásban. Nincs önálló önkormányzata, közigazgatásilagVerbőcközségi tanácsához tartozik.

Feketepatak 16 km-re terül el Nagyszőlőstől. Határos Verbőccel, Újverbőccel (Puskina), Salánkkal és Szőlősegressel.

FeketepatakÁrpád-koritelepülés, nevét az oklevelek1260-ban említették előszörFeketepotoknéven.

A településen és környékén ahonfoglalásután aTöhötömtörzséhez tartozóFarkas Igmánd nemzetségtagjai telepedtek meg.

AtatárjárásalattFeketepatakis teljesen elpusztult, későbbV. Istvánkirály aGutkeled nemzetségheztartozóThyba fia Miklós-nak adta, aki aSzamosmellől hozott magyarokkal telepítette újra.

A20. századelején FeketepatakUgocsa vármegyeTiszáninneni járásához tartozott.

1910-ben az összeíráskor 506 lakosából 503 magyar volt, melyből 18 görög katolikus, 455 református, 25 izraelita volt.

1944 őszén a sztálinisták 99 férfit hurcoltak el, közülük 22-en odahaltak. A II. világháború a faluból 8 áldozatot követelt.

Népessége 1110 fő, többségében magyar, református vallású.

Verbőc és Feketepatak közös görögkatolikus templommal, középiskolával, óvodával, kultúrházzal, művészeti iskolával rendelkezik. A lakosság nagy része korai zöldség és gyümölcs termesztésével foglalkozik, de sokan vállalnak munkát a közeli városokban, illetve külföldön.

A középiskolában, melyet a régi kolhoziroda épületében rendezték be, megközelítőleg 300 gyerek tanul. Párhuzamosan indulnak ukrán és magyar osztályok, azonban az ukrán osztályok iránti kezdeti lelkesedés hanyatlóban van.

 

  1. A településeken található műemlékek, emlékművek, látványosságok:

– a verbőci református templom, mely 1828-ban épült, 1961 és 1989 közötti időszakban a szovjet hatalom nem engedélyezte működését.

– a feketepataki református tempolm, mely 1670-ben épült, mai formáját 1848-ban kapta, A templomkert két gesztenyefája kb.140 éves

– görög és római katolikus templom, 2007-ben épült

– Werbőczy István emlékműve, amit 2007-ben avattak fel

– a Tripartitum-emléktábla, 2014-ben avatták fel

– a málenykij robot áldozatainak emléktáblái a verbőci és a feketepataki református templomok kertjében, melyeket 1989-ben állították.

 

  1. A települések híres szülöttei

Verbőc szülötte Werbőczy István (Verbőc, 1458 —  Buda, 1541. október 13) jogtudós, ítélőmester, királyi személynök, kancellár, a Werbőczy hármaskönyv szerzője.

 

6-7. A KMKSZ helyi alapszervezete 1989-ben alakult. Tagsága jelenleg 500 fő.

Elnöke: Gál Lilla

Tisztségviselők: Székely Gusztáv (elnökhelyettes), Varga Lionella (elnökhelyettes), Török Edit (titkár), Harangozó Ivetta (pénztáros)

 

  1. A településekkel kapcsolatos internetes oldalak:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Feketepatak_(Ukrajna)

http://hu.wikipedia.org/wiki/Verb%C5%91c

http://www.feketepatak.eoldal.hu/

http://www.verboc.eoldal.hu/