Tiszaújhely

 Eltelt 25 év a tiszaújhelyi KMKSZ alapszervezet megalakulása óta. Az első években rendkívül hevesen, odaadással dolgozott minden alapszervezeti tag. Sokan közülük még a mai napig is, — szívügynek tekinti a magyarságért tenni akarást.

1989 július 30-án – alakult meg a KMKSZ tiszaújhelyi alapszervezete  — 110 taggal egyszerre.  Elnöknek Győri Miklóst, alelnöknek Boldog Ferencet választották. Ezután megkezdődött az igazi munka és az utjainkba kerülő „kőfalak” eltávolítása.

Nehezen, — de büszkén mondhattuk, hogy munka után édes a pihenés, — ugyanis 9 év múlva, — ültünk az első magyar nyelvű végzősök ünnepi asztalánál 1998-ban.

Ezalatt a kilenc év alatt, kirándulásokat tudtunk szervezni, sőt még a Magyar Parlamentben is jártak a gyermekek, szülők, — Klapka György (akkoriban Zalka Máté TSZ) elnöke, — most Milota polgármestere,  Boldog Ferenc és  Margitics András szervezésének jóvoltából. Megjegyzendő, hogy 1972-től 1989-ig Tiszaújhelyben szünetelt a magyar nyelvű oktatás.

1993-ban vidékünkön három alkalommal fellépett az „Ördögszekér” táncegyüttes, Gyöngyösről érkeztek egy teljes Ikarusz autóbusszal, akiknek három napi szállást és étkeztetést biztosított Boldog Ferenc vállalkozó, sőt hazainduláskor 500 liter diesel olajt is adott, mindezeket ő finanszírozta. Az ünnepi vacsorát és a vendégek részére rendezett bált, zenekart, a tagság és a bálban beszedett pénzösszeg fedezte. Ebben a munkában oroszlán részt vállaltak a következő tagok: Boldog Edit – elnök, Mihók Flóra –alelnök, Szilágyi Klára, Csikos Imre, Kanalas Júlia, Kanalas János, Popovics István, Popovics Erzsébet, Blanár Sándor, Blanár Éva, Margitics András, Margitics Mária, kovács István, Romanec Sándor, Harsányi Béla, Kádár Tibor és még sokan mások.

Tiszaújhelyben 1994-ben Fodó Sándor a KMKSZ első parlamenti képviselő jelöltjének gyűlésén több mint 500 ember vett részt a helybeli kultúrházban, még az akkori Iszkra Kolhoz vezető emberei is akik előtt Fodó Sándor megvédte Boldog Ferenc brigádvezetőt a munkájából való leváltástól. A gyűlés után nem zaklatták tovább Boldog Ferencet, a magyar iskola, a sztálinizmus által elhurcoltak emlékművének rendezéséért.

Márián Boldog Edit KMKSZ elnöksége alatt 1994-ben: Szilágyi Sándor, ifjú Szilágyi Sándor, Szilágyi Károly, Szilágyi Árpád, Boldog Imre, Csikos Imre és még sokan mások segítségével a Ref.templom udvarán elkészítették a gulágra elhurcoltak és soha haza nem térők névsorával ellátott emlékművet.

2002-ben felújításra került ez az emlékmű: új kerítés, lépcső megépítésével bővült, Boldog Ferenc elnöksége alatt, a felújítást Almási László helybeli építész végezte el. Pénzbeli segítséget adott a ref.egyház gondnoka Varga László, a gör.kat. egyház gondnoka Margitics András és a KMKSZ középszintű szervezetének elnöke Milován Jolán.

Ennél az emlékműnél az iskolásokkal 2010 óta elénekeljük a magyar himnuszt, megkoszorúzzuk március 15-én Nemzetünk ünnepén. 1989-től—1990-ig Győri Miklós, 1990-től—2002-ig Márián Boldog Edit, 2002-től – Boldog Ferenc a tiszaújhelyi KMKSZ alapszervezeti elnöke.

2002-ben a magyar igazolvány elkészítésében vettünk részt, és 770 helybeli embernek sikerült is megkapnia ezt az értékes okiratot. A „Zöld program” keretén belül 20 tonna műtrágyát és kukorica vetőmagot kaptak a tiszaújhelyi kisgazdák, — segítettünk a föld privatizálás költségében is.

 2005-től az „Új kenyér” tiszteletére falunapi ünnepséget rendezünk, melyen több szomszéd falu lakosai is részt vesznek.  Az ünnepség augusztus 20-a körüli napokon szokott szervezésre kerülni.

A tiszaújhelyi KMKSZ alapszervezet vezetőségi tagjai 2014-ben: elnök – Boldog Ferenc, alelnök – Margitics András, titkárnő – Margitics Marianna, pénztárnok és a teleház vezetője – Molnár Melinda (könyvtáros).

Ellenőrző bizottság tagjai: Blanár Sándor, Bucsella István, Romanec Sándor.

Elnökségi tagok: Kanalas János, Andráskó Péter, Pintye László (polgármester), Kovács István, Kovácsik György, Pógyor István, Máté Miklós.

Alapszervezetünk eddigi működése alatt Teleháza, falú táblát, nyolc falunapi ünnepséget, háromszori pályázati pénz a Művészeti Iskola működésére nyertünk, és több mint 800 embernek kérelmeztük a schengeni vízumot.

1989-ben beindítottuk  18 év szünet után a magyar nyelvű oktatást és beindítottuk, 1992-ben a Művészeti Iskolát, ahol 100 gyerek ismerkedik a művészettel és 16 tanár állandó munkahellyel rendelkezik, és segíti a magyarság megmaradását.

A Tiszaújhelyi Általános Iskola nyílászárókat (ablak és ajtó) kapott 325 ezer griveny értékben a KMKSZ jóvoltából.  

A teleház a könyvtárban működik 2002-től. 2002-2003-ig Győri Éva, 2003-2006-ig Mihók Betti, 2006-tól Molnár Melinda könyvtáros, KMKSZ aktivista vezeti egyben a Teleházat is. Ahol megfordulnak fiatalok, gyerekek, anyukák és apukák, nagyszülők. A Kultúrházban működik nyugdíjas énekkórus „Csalogány” néven, kilenc taggal, vezetőjük – Bátori Lívia klubvezető, KMKSZ aktivista.

Boldog Ferenc – Tiszaújhely KMKSZ alapszervezet elnökének rövid életrajza:

1956 szeptember 17-én születtem Tiszaújhelyben, magyar, keresztyén, református családban. Az első osztály 1963-as évben kezdtem, magyar nyelven a Tiszaújhelyi Általános Iskolában, majd az 5-6-7 osztályba Tiszaújlakra jártam, majd 8-9-10-ik osztályt Nagyszőlősi Középiskolában fejeztem be 1973-ban. 1973-om őszén megalakítottam a „Szivárvány” együttest Tiszaújhelyben. Az első munkahelyem a helybeli Iszkra kolhozban volt, mint fafaragó. 1974-1976 szovjet katona voltam, Jároszlavban 6 hónapot, azután Harkovban 18 hónapot szolgáltam. Katonaság után felvettek a Lembergi Mezőgazdasági Főiskolára, Dublyániban, amit 1983-ban fejeztem be, mint agrár mérnök. Semmilyen pártban nem vettem részt, mint tag, a mai napig. 1981-ben nősültem, feleségem Magdolna, fiam Róbert, lányom Diana, unokáim Fruzsina és Franciska.

1983-1989-ig a Szőlősvégardai „Október győzelem” kolhoz zöldség-gyümölcs termesztő brigádvezető voltam.

 

1989-1996-ig brigád vezető voltam az Iszkra kolhoz tiszaújhelyi brigádjában. 1992-ben mondhatom egyedül mértem szét a föld területeket a farmer gazdák részére Tiszaújhely határában. 1987-képviselő vagyok, két évig a Mátyfalvai Községi Tanácsnál, majd 1989-től a mai napig a Tiszaújhelyi Községi Tanácsnál. 1999-ben megválasztottak presbiternek a Tiszaújhelyi Református Egyház tagjai. Szívem fővárosa Tiszaújhely. Szeretem az embereket, az igazságra éhes vagyok, még mind a mai napig.