A szórványmagyarság megmaradásának záloga az összefogásban rejlik

Megtartotta közgyűlését a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezete

Técsőn tartotta meg soron következő közgyűlését a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezete. Az eseményen Sari József elnök beszámolt az elmúlt év kihívásairól, nehézségeiről, valamint az ez évi tervekről. Hangsúlyozta csak úgy maradhat meg a felső-Tisza-vidék magyarsága, ha összefog. A szórványmagyarság megmaradásáért felelősséggel tartozik a tömbmagyarság is – jegyezte meg.

A szervezet székházában megtartott gyűlés elején egyperces néma főhajtással emlékeztek a nemrég elhunyt Barta József egykori KMKSZ-alelnökről. Ezt követően Szabó Gabriella, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének alelnöke, a viski alapszervezet elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke összefoglalva az elmúlt évet három fontos pontra hívta fel a megjelentek figyelmét beszámolójában. Szerinte a kultúra, az oktatás, valamint a kisebbségi érdekvédelem mentén lehet megtartani a nehézségek ellenére is a szórványban élő közösségeket. Mint fogalmazott: ebben a nagyon nehéz helyzetben egy kicsit háttérbe szorult a tevékenységük ‒ rendezvényeiket nem a megszokott módon tartották, csendes megemlékezések formájában méltatták nemzeti ünnepeinket, az emléknapokat. Ugyanakkor határozottan örülnek annak, hogy a mai közgyűlésen nagy létszám van jelen. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 35 éve létrehozott oktatási és kulturális intézményt meg kell őrizni és fent kell tartani. „Nincs más lehetőségünk, nincs más kiutunk” ‒ jegyezte meg az elnök. Beszélt a magyar újság fontosságáról is, elmondta, hogy a Kárpátalja hetilap fontos részét képezi a kárpátaljai magyarság mindennapjainak, hiszen nekünk, rólunk szól. Ezért az újságot is „meg kell tartani”.

Az elnöki beszámoló elfogadását követően Ótus László az ellenőrző bizottság beszámolóját ismertette, melyet a közgyűlés elfogadott.

Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, megyei képviselő felszólalásában az aktuálpolitikai helyzetről tájékoztatta a résztvevőket, kiemelve a KMKSZ-frakció tevékenységét a megyében. Megköszönte a jelenlévők munkáját, hogy igyekeznek segíteni a KMKSZ munkáját a kárpátaljai magyarság megmaradásának érdekében. Mint mondta, jelenleg egy hatalmas globalizációs átalakulás zajlik a világban, amelynek még nem látni a végét. A KMKSZ feladata továbbra is az, hogy ereje és lehetősége szerint tovább vigye a zászlót és kiálljon minden olyan ügyben, amely a kárpátaljai magyarság érdekeit szolgálja.

A beszámolókat követően lehetőség volt kérdéseket feltenni a felszólalóknak. A közgyűlésen Kocserha János, az Aknaszlatinai kistérség alpolgármestere felhívta a figyelmet a Felső-Tisza-vidéken található magyar temetőkre és sírokra. Szerinte a szórványtelepülések magyar temetőit és sírjait rendbe kell tenni, hiszen ez a történelmünk része, mely arról tanúskodik, hogy egykor ezeken a településeken is jelentős számban magyarok éltek. Hangsúlyozta a kisebb volumenű kulturális rendezvények fontosságát, hiszen a szórványközösségek is igényt tartanak rá.

A hozzászólásokat és az aktuális közösséget érintő kérdések megvitatását követően a jelenlévőket tájékoztatták a megyei közgyűlés időpontjáról, valamint lehetőség volt megtekinteni a falon kihelyezett ideiglenes tárlat keretében a Viski Kölcsey Ferenc Líceum diákjainak rajzait, melyek a környezettudatos életmódra hívták fel a figyelmet.

Várady Enikő