Berki Mariannával, az Egán Ede-alapítvány igazgatójával beszélgettünk

Nem a határok megváltoztatása, hanem a kárpátaljai vállalkozások támogatása a céljuk.

Berki Mariannával, az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítványának igazgatójával a kárpátaljai magyar gazdaságfejlesztés megmaradt lehetőségeiről, az általa irányított alapítvány működéséről beszélgettünk. Megtudhattuk, hogy két támogatási programjuk jelenleg is folyik, és továbbra is arra törekszenek, hogy minél több kárpátaljai vállalkozást támogatásban részesítsenek.

– A titkosszolgálat és az ügyészség is vizsgálta az alapítvány tevékenységét. Hol tart most ez az ügy?

– 2017 óta folyik eljárás az alapítvány ellen szeparatizmus, valamit az ország területi egysége elleni, az államhatárok megváltoztatására alkalmas tevékenységek finanszírozásának vádjával. Mint ismeretes, 2020 novemberében az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) házkutatást végzett a szervezetünk székházában, kihallgatták az alapítvány vezetőségét, munkatársait, illetve több pályázót is. Az ügy és a vizsgálat továbbra sem zárult le, az ügyészség nem tudja bizonyítani az alaptalanul kreált vádakat. A hatóságok időről időre előveszik az ügyet, vagy éppen ellenkezőleg: több hónapig mellőzik. Továbbra is hangsúlyozom: az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítványa a jogszabályoknak és törvényeknek megfelelő tevékenységet végez.

– A háború milyen mértékben korlátozza az önök által folytatott vállalkozásfejlesztő tevékenységet?

– A 2022. február 24-én az Oroszországi Föderáció által indított „különleges katonai hadművelet” és annak következményei nemcsak az alapítvány tevékenységére nyomják rá a bélyegüket, hanem a pályázókéra is. A háború gátolja a szervezetünk teljes körű működését, a pályázatok akadálymentes megvalósítását. Az ország területén bevezetett hadiállapot, általános mozgósítás, a rendkívüli és korlátozó intézkedések nehezítik a hivatali és beszerzési ügyintézést a pályázóink számára. Továbbá az Ukrajnában zajló harci cselekmények a projektek megvalósítását megalapozó beszerzési csatornák és ellátási láncok, gyártási folyamatok működésében is jelentős fennakadásokat idéznek elő. A megvalósítási és elszámolási határidők, szerződéses vállalások teljesítését több esetben módosítanunk kellett az említett okok miatt, hogy a nyertes pályázók sikeresen meg tudják valósítani projektjüket. Olyan könnyítéseket vezettünk be a 2023-ban meghirdetett gazdaságfejlesztési programok kapcsán, hogy nem tettük kötelezővé a pályázati dokumentációk személyes benyújtását, hanem engedélyeztük annak elektronikus úton való megküldését is. Az alapítvány számára továbbra is prioritást élvez a pályázati kiírások megjelentetése, a döntések meghozatala, a nyertesekkel való szerződéskötés, illetve a pályázati források kiutalása.

– Milyen pályázatokat bonyolítottak le 2023-ban? Vannak még lezárásra váró korábbi pályázatok?

– Minden korábbi pályázatunkat sikerült megvalósítani és lezárni az utóbbi években uralkodó nehézségek (Covid–19-járvány, orosz–ukrán háború) ellenére. Lezártuk a 2019-ben meghirdetett vállalkozásfejlesztési és turisztikai pályázatokat. Az alapítvány az adott pályázati körök záróbeszámolóit és pénzügyi elszámolásait benyújtotta a támogató Külgazdasági és Külügyminisztérium részére, melyek elfogadása megtörtént. A program keretében 127 falusi vendéglátásban és 780 egyéb vállalkozásban tevékenykedő személy kapott támogatást.

A 2019-ben meghirdetett kis léptékű mezőgazdasági pályázatot is sikerült kivitelezni, melynek megvalósítását először a Covid–19-világjárvány, majd a 2022 februárjában kitört orosz–ukrán fegyveres konfliktus hátráltatta és akadályozta. Összesen 685 nyertes pályázat született ebben a kategóriában, és 418 vállalkozónak került folyósításra több mint egymilliárd forint támogatási összeg. 400-nál több mezőgazdász bővíthette vállalkozását és eszközparkját a támogatások révén.

Az anyaországi támogatásokból megvalósulhatott számos gazdaság, vállalkozás gépparkjának és eszközeinek cseréje. A támogatott projektek megvalósításának köszönhetően nőtt a sikeres pályázók, valamint azok családtagjai és alkalmazottai szülőföldön való maradásának és boldogulásának lehetősége ebben a nehéz háborús időszakban is.

– Mik a tapasztalatok az idén először meghirdetett forgóeszköz-vásárlást támogató pályázati programmal?

– A Mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó vállalkozások fenntartásának támogatása nevű programot 2023. november 22-én hirdette meg az alapítvány. Korábban ilyen típusú pályázata nem volt a szervezetünknek. A cél: mezőgazdasági termeléshez szükséges inputanyagok (műtrágyák, növényvédő szerek, vetőmagok, növénykondicionáló szerek, palánták stb.) és forgóeszközök beszerzésének támogatása, Kárpátalján bejegyzett és itt ténylegesen gazdasági tevékenységet folytató mezőgazdasági vállalkozások megerősítése. A maximálisan igényelhető támogatás: 75 000 hr. Az országban zajló háború és negatív körülmények ellenére magállapítható, hogy nagy érdeklődés övezte a pályázatot. Sokan jelezték, hogy a háború és hadiállapot miatt a hivatali ügyintézés megnehezedett, és ennek következtében a meghatározott határidőre nem fogják tudni benyújtani projektjüket. Ezért az alapítvány úgy határozott, hogy a pályázati határidőt meghosszabbítja 2024. január 17-ig, lehetőséget biztosítva azoknak is, akik ilyen problémákkal néznek szembe. A felhívás keretében megközelítőleg 400 pályázat érkezett be. A legtöbben műtrágyák, növényvédő szerek, vetőmagok beszerzésére kértek támogatást. Jelenleg a pályázatok feldolgozása folyik, majd ezt követi az értékelés.

– Az Első lépés szociális programban részt vevők számára is meghirdettek egy pályázatot decemberben. Mit kell erről a lehetőségről tudni?

– Az Első lépés szociális program elnevezésű pályázatot Magyarország Agrárminisztériuma finanszírozza. A pályázatok lebonyolítását az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítványának partnerszervezetével, a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvánnyal közösen végzi. A háború számos megpróbáltatás elé állította a kárpátaljai magyarságot gazdasági és szociális téren egyaránt, többek között ellehetetlenítve a kis családi gazdaságok termelését. A program kedvezményezettjei szociálisan rászoruló családok, akik több kiskorú gyermeket nevelnek, így jelentős pénztartalékokkal nem rendelkeznek. Számukra létfontosságú, hogy gazdaságuk minél produktívabban működjön, és jó minőségű vetőmagokhoz jussanak. Célunk az volt, hogy a projekt keretében ezek a hátrányos helyzetű nagycsaládos gazdák részesüljenek vissza nem térítendő támogatásban. Jelenleg nagyságrendileg 160 nyertes pályázó támogatásáról született döntés.

– A jelenlegi helyzetben milyen tervekkel, elképzelésekkel vágnak bele az idei, 2024-es évbe?

– A Covid–19-világjárvány, majd az orosz–ukrán fegyveres konfliktus, illetve az SZBU általi folyamatos vegzálások komoly kihívások és nehézségek elé állították és állítják az alapítványt, a pályázókat. Az ország területén a harcok továbbra is zajlanak, az ország gazdasági teljesítőképessége drasztikus mértékben visszaesett, a banki és pénzügyi rendszere instabillá vált. Az ukrán állam és gazdaság működése a külföldi pénzügyi segélyektől, hitelektől függ. Az ország a csőd szélére került, az infláció napról napra növekszik. A fennálló kaotikus és kiszámíthatatlan helyzetben messzemenő tervekbe és ígéretekbe bocsátkozni nem lenne célszerű most. Természetesen vannak elképzeléseink, de jelenleg arra koncentrálunk, hogy az elindított programjainkat (Mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó vállalkozások fenntartásának támogatása és Első lépés szociális program) sikeresen lebonyolítsuk, és minél több vállalkozást támogatásban részesítsünk.

Badó Zsolt