A KMKSZ és az UMDSZ közös nyilatkozata a kisebbségi törvény tervezett módosításaival kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség  (UMDSZ) a Velencei Bizottság és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája Szakértői Bizottsága által megfogalmazott ajánlásokkal összhangban támogatja A nemzeti kisebbségekről (közösségekről) Ukrajnában című törvény érdemi megváltoztatására, a kisebbségek jogainak bővítésére irányuló törekvéseket. Ugyanakkor nem tartjuk korrekt hozzáállásnak, hogy a törvény módosítási javaslatait csak közvetlenül a megbeszélés előtt juttatják el hozzánk, ami lehetetlenné teszi annak mélyreható jogi elemzését, illetve érdemi módosító javaslatok kidolgozását és megküldését. A magunk részéről sajnálatosnak tartjuk, hogy a kisebbségi törvény közel egyéves megvitatása során korábban megküldött építő jellegű javaslataink közül egyetlen egy sem került be a módosító indítványba. Ugyancsak sajnálatos, hogy a törvénymódosítás szeptember közepére tervezett elfogadása – a rövid határidőkre való tekintettel – nem tesz lehetővé érdemi vitát, illetve megfelelően alátámasztott javaslatok benyújtását.       

Az Ukrajna etnopolitikai és lelkiismereti szabadság kérdéseivel foglalkozó állami szolgálata (mint a kérdésben illetékes legfelsőbb végrehajtó szerv) és Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa emberjogi, az Ukrajna megszállt területeinek deokupációjával és reintegrációjával, a nemzeti kisebbségek és nemzetiségek közötti kapcsolatok kérdéseivel foglalkozó bizottsága által kidolgozott, a társadalmi megvitatás előtt egy nappal (augusztus 8-án) megküldött törvénymódosító indítvány nagy része pusztán deklaratív jellegű szövegkiegészítéseket tartalmaz, amelyek egyes elemei más jogi dokumentumok dublírozása, illetve olyan meghatározatlan tartalmú fogalmakat használ, amelyek jogérvényesítési relevanciája csekély, ugyanakkor önkényes értelmezést is lehetővé tesz. A törvényalkotó által elkészített módosító indítvány nem veszi figyelembe az Európa Tanács 1201-es ajánlásában foglaltakat. Így például a módosító indítvány elfogadása esetén a törvény 1. cikkéből törölték a nemzeti kisebbségek meghatározásának egyik fontos ismérvét, azaz hogy annak képviselői hagyományosan Ukrajna területén, annak nemzetközileg elismert államhatárai között élnek”. Ebből kifolyólag Ukrajna valamennyi állampolgára, aki nem etnikai ukrán (vagy az őshonos népek tagja), a nemzeti kisebbségek kategóriájába fog tartozni. Meglátásunk szerint a tervezet több passzusa diszkriminatív, illetve sérti az alapvető emberi jogokat is, éppen ezért javasoljuk azok átdolgozását és/vagy törlését.

Egészében véve a módosítási javaslat nem állítja vissza a kisebbségek Ukrajna Alkotmánya által garantált jogainak összességét, mi több, nem szolgálja érdemben a korábban meglévő kisebbségi jogok visszaállítását sem.

Ungvár, 2023. augusztus 10.

Dr. Brenzovics László,
a KMKSZ elnöke

Dr. Zubánics László,
az UMDSZ elnöke